W kazaniu 12 października 2018 r imam Hasan Sabri z Islamic Center of South Florida (ICOSF) w Pompano Beach na Florydzie powiedział, że stanowiskiem „wierzącego muzułmanina” jest, że Palestyna jest „islamską ziemią wakf, która jest okupowana siłą” – i że powinna zostać wyzwolona „nawet jeśli doprowadzi to do męczeństwa dziesiątków milionów muzułmanów”. Sabri powiedział także: „Allah chce, aby każdy z was był człowiekiem sprawy… dla której żyje i umiera”, mówiąc, że sprawa palestyńska „jest przedmiotem spisku” – „Umowy Stulecia”. Kazanie zostało zamieszczone na kanale ICOSF.

Według polityków wybranych do władz Pompano Beach Sabri co roku od 2005 r. recytuje wezwanie do modlitwy na posiedzeniach miejskich Pompano Beach i ICOSF ma pokojową obecność od 25 lat w tym mieście, służąc także jako lokal wyborczy[1]. We wrześniu 2017 r. imam Sabri zasiadał w panelu „Interfaith and Race Relations Peace and Acceptance Conference” w Palm Beach State College w Lake Worth na Florydzie. Zaproszenie na konferencje opisuje ją jako „promująca pokój i akceptację dla zbudowania sprawiedliwej społeczności”, dodając, że będzie „naświetlać znaczenie stosunków między wyznaniami, edukacji i zaangażowania społeczności w zwalczaniu dyskryminacji rasowej”, i że jest to „wspólny wysiłek duchownych i społeczności edukacyjnej, by zwalczać nienawiść i bigoterię wzdłuż linii religijnych i rasowych”[2].

Strona Facebooka ICOSF podaje Islamic Center of Boca Raton (ICBR) jako stronę spokrewnioną. W czerwcu 2003 r. Bassem Alhalabim, prezes ICBR[3], został oskarżony przez  U.S. Commerce Department o nielegalne przekazanie do Syrii wojskowych urządzeń do obrazowania cieplnego wartości 13 tysięcy dolarów[4].

Budynek podany jako adres ICOSF, 507 NE 6th Street w Pompano[5], jest własnością North American Islamic Trust (NAIT)[6]W 2007 r. NAIT został wymieniony jako współspiskowiec w największej sprawie dotyczącej finansowania terroryzmu w amerykańskiej historii, U.S. v. Holy Land Foundation, której wynikiem było skazanie i uwięzienie kilku funkcjonujących w USA przywódców Hamasu. Ówczesny przewodniczący NAIT, Gaddoor Saidi, obecnie w Zarządzie Powierników NAIT[7], także pojawił się na rządowej liście współspiskowców[8].

W styczniu 2018 r. ICOSF gościło wykład o „Małżeństwie i rozwodzie w islamie” Izhara Khana[9], byłego imama, a obecnego muftiego[10] w Masjid Jamaat Al-Mumineen (MJAM) w Margate na Florydzie. W maju 2011 r. Khan został aresztowany i oskarżony wraz z sześcioma innymi o dostarczanie materialnego wsparcia pakistańskim talibom[11]. W styczniu 2013 r., po odsiedzeniu 20 miesięcy w Miami Federal Detention Center, został zwolniony, kiedy sędzia uznał, że „w materiale prokuratorskim brak dowodów popierających sprawę przeciwko niemu”[12].

MEMRI opublikował dwa poprzednie klipy kazań piątkowych Sabriego:  Florida Friday Sermon By Imam Hasan Sabri: Atheists Are Worms In The Body Of Muslims, Germs Causing Disease To The Nation (23 marca 2018) i Florida Friday Sermon – Imam Hasan Sabri: The Only Way To Liberate Palestine, Jerusalem, And The Al-Aqsa Mosque Is The Way Of Saladin And Omar Ibn Al-Khattab (13 kwietnia 2018). W pierwszym Sabri argumentował, że korzenie ateizmu wywodzą się od władz kolonialnych i wrogów Allaha, którzy „mają plan zniszczenia narodu islamskiego” i „chcą trzymać muzułmanów podzielonych” oraz „w stanie rozpaczy i stanie nędzy”, i „pod ich politycznym i finansowym panowaniem”. Ateista, powiedział, jest „robakiem w ciele muzułmanów, zarazkiem, który powoduje chorobę i słabość tego narodu”. W drugim nazwał założenie Izraela „ponurą komedią” przeprowadzoną przez supermocarstwa owego czasu, ponieważ chcieli „upokorzyć muzułmanów” Dodał, że proces pokojowy nie osiągnie niczego i że „Palestyna, Al-Aksa i Jerozolima mają jedną jedyną drogę do wyzwolenia, a jest to droga Saladyna i droga Omara ibn Al-Chattaba”. Oba kazania zostały zamieszczone na kanale YouTube ICOSF.

Żeby zobaczyć kazanie imama Hasana Sabriego z 12 października 2018, kliknij tutaj lub poniżej.

Poniżej podajemy tekst kazania imama Hasana Sbriego z 12 października 2018 r.; pod nim są teksty jego kazań z 23 marca 2018 r. i 13 kwietnia 2018 r.

Piątkowe kazanie imama Hasana Sabriego w Pompano Beach na Florydzie: Palestyna musi zostać wyzwolona, „nawet jeśli doprowadzi to do męczeństwa dziesiątków milionów muzułmanów” – 12 października 2018

„Allah chce, by każdy z was był człowiekiem sprawy… dla której żyje i umiera”; sprawa palestyńska „jest przedmiotem spisku” – „Umowy Stulecia”

Imam Hasan Sabri: O słudzy Allaha, wiedzcie, że Allah chce, by każdy z was był człowiekiem sprawy raczej niż zwierzęciem w ludzkiej postaci. Prawdziwa istota ludzka wznosi się ponad swoje popędy i potrzeby i przyjmuje zasady, których nigdy nie porzuca, niezależnie od okoliczności – niepodlegające negocjacjom zasady, według których żyje i umiera. To jest człowiek sprawy.

Weźmy, na przykład, sprawę palestyńską. Jest teraz przedmiotem spisku z umową, którą nazywają „Umową Stulecia”. Dlaczego nazywają ją „umową”? Ponieważ każdy, kto bierze udział w tej zdradzie, nie jest człowiekiem zasad. To są handlarze, a nie ludzie sprawy. Chcą tylko pozycji i stanowisk. To dlatego dla nich sprawa jest tylko umową, kwestią dawania i brania. Dla nich to tylko umowa.

Stanowiskiem „wierzącego muzułmanina” jest, że Palestyna jest ”islamską ziemią wakf, która jest okupowana siłą” – i powinna zostać wyzwolona, ”nawet jeśli prowadzi  to do męczeństwa dziesiątków milionów muzułmanów”

Ale jakie jest stanowisko wierzącego muzułmanina w sprawie palestyńskiej? Że Palestyna jest w całości ziemia muzułmańską i że nie ma żadnej różnicy między tym, co zostało okupowane w 1948 r. a w 1967 r. Nie ma żadnej różnicy między tą wsią a tamtą wsią, tym miastem a tamtym miastem. To wszystko jest islamską ziemią wakf, i to zostało okupowane siłą. Odpowiedzialność za to spoczywa na całym narodzie islamskim i [Palestyńczycy] powinni korzystać z tej ziemi. Jeśli ziemia jest okupowana lub rabowana, powinna zostać wyzwolona od okupantów lub rabusiów, nawet jeśli prowadzi to do męczeństwa dziesiątków milionów muzułmanów. Takie jest orzeczenie i nie ma tu miejsca na dyskusje i ustępstwa.

Piątkowe kazanie na Florydzie imama Hasana Sabriego: Ateiści są robakami w ciele muzułmanów, zarazkami powodującymi chorobę narodu – 23 marca 2018

„Mają program zniszczenia tego islamskiego narodu”

Imam Hasan Sabri: [Ateiści] zawsze należą do mniejszości – narodowych mniejszości, sekt religijnych lub mniejszości i mają program zniszczenia narodu islamskiego, żeby przyjął ateizm, nie dlatego, że ma to sens, ale ponieważ służy to ich stanowisku. Dlatego odkryjecie, że większość tych ludzi, jak powiedziałem, wzywa do celów, które są odwrotnością ogólnych celów tego narodu. Naszym celem jest jednoczenie ludzi, jednoczenie muzułmanów. Ich celem jest podzielenie muzułmanów jeszcze bardziej. Gdzie tylko jest okazja rozłamania muzułmańskiego kraju na dwie lub trzy, lub dziesięć części, odkryjecie, że oni są za tym. Co to ma wspólnego z ateizmem? To ma coś wspólnego z programem. To wszystko..

Dlaczego znajdziecie tych ludzi – mimo że mówią, że są postępowi i przeciwko imperializmowi – zawsze w sojuszu z imperialnymi mocarstwami i walczących przeciwko muzułmanom, i wzywających do rozłamania krajów muzułmańskich? Dlaczego odkrywacie, że ci ludzie nagle stali się zwolennikami syjonizmu? Nagle zachęcają państwo syjonistyczne [do występowania] przeciwko muzułmanom. Czy to dlatego, że tak im mówi ateizm?

Nie. To dlatego, że mają panów, którzy ustalają dla nich program, by użyć ich przeciwko narodowi islamskiemu.

Widzicie, drodzy bracia i siostry, ich atak na nasz naród, na naszą religię, nie jest jeden. Jest wielopoziomowy. I wszyscy – każda banda – wykonują swoje zadanie. Macie… oni nazywają siebie artystami, śpiewakami, dramaturgami, i ci ludzie szkodzą moralności i społecznym standardom w narodzie. Macie władców, którzy dokonują szkód politycznych i sprzedają muzułmańskie sprawy i muzułmańskie zasoby. Macie ideologicznych agentów, jak ci ateiści i inni, którzy wzywają do liberalizmu lub nacjonalizmu, lub do każdego rodzaju wezwania, jaki istnieje przeciwko islamowi. To nie jest jeden atak. Oni są tylko częścią. A wtedy widzicie te ataki bardzo wyraźnie, kiedy naród jest słaby. Kiedy naród jest słaby, wszyscy ci ludzie stają się widoczni i ich głosy stają się głośniejsze. Kiedy naród jest silny, ukrywają się i czekają znowu na dobrą okazję lub dobry czas do pokazania się.[…]

“Zapomnijcie, że staje się robakiem w ciele muzułmanów, zarazkiem, który powoduje chorobę i słabość swojego narodu –  co on osiąga?”

Ci ateiści – znajdziecie ich korzenie we Francji, w Wielkiej Brytanii i w Rosji, i u innych wrogów Allaha i islamu, i u mocarstw kolonialnych, których agenda jest odwrotnością agendy muzułmanów. Chcą trzymać muzułmanów podzielonych. Chcą trzymać muzułmanów w stanie rozpaczy i w stanie nędzy i trzymać muzułmanów pod swoją polityczną i finansową kontrolą, ekonomiczną kontrolą. To jest ich agenda… Do tego was wzywają. Kiedy ktoś mówi wam, że został ateistą, nie wzywa was do zaprzeczenia istnieniu Allaha. Oni wiedzą, że nie mogą walczyć z religią. Ale raczej wzywa was do swojej agendy: nienawidź swoich korzeni, nienawidź swojej historii, patrz na wczesnych muzułmanów jak na barbarzyńców, którzy przybyli i kontrolowali wasz kraj i okupowali was. Przyszli i zniszczyli waszą cywilizację. Nienawidźcie siebie. Nienawidźcie waszej tożsamości. Nienawidźcie ludu, do którego należycie. I kochajcie Zachód. Kochajcie ludzi Zachodu. To oni mają oświecenie. To oni mają wiedzę. Ich historia jest wzorem, który powinniście zaakceptować. Nawet zostańcie chrześcijanami, jak długo jesteście świeckimi – wszystko, co odciągnie was od waszej tożsamości i waszej religii.

To jest wezwanie takich ludzi. Wzywają was… A jaki jest rezultat? Co osiągnąłby człowiek, który zaprzecza istnieniu Allaha – także na poziomie osobistym? Zapomnijcie, że staje się robakiem w ciele muzułmanów, zarazkiem, który powoduje chorobę i słabość swojego narodu. Co on osiąga? Uczucie niepewności, uczucie wątpliwości, uczucie strachu, że nie macie ochrony w tym życiu. Nie macie źródła, które jest stabilne, skąd możecie czerpać cierpliwość, skąd możecie czerpać wytrwałość. Nie macie wysokich standardów, które pochodzą od istoty wyższej, byście według nich żyli. Stajecie się jak zwierzęta. Żyjecie tylko po to, by zbudzić się i spać, zbudzić się i spać. To nie jest zdrowe życie, które ma dla was sens. Tym jest ateista i to osiąga ateista.

Piątkowe kazanie na Florydzie – imam Hasan Sabri: Jedynym sposobem wyzwolenia Palestyny, Jerozolimy i meczetu Al-Aksa jest sposób Saladyna i Omara Ibn Al-Chattaba (13 kwietnia 2018)

“Postanowili stworzyć ojczyznę dla Żydów… bo chcieli, żeby sami muzułmanie zostali upokorzeni”

Hasan Sabri: To jest ostatni rozdział w smutnej komedii – lubię nazywać to komedią, bo nikt w to nie wierzy poza tymi, którzy są ograniczeni i tymi, którzy nie wiedzą, co dzieje się na świecie. Postanowili stworzyć ojczyznę dla Żydów, dla syjonistów, a kierownictwo muzułmanów owego czasu zaakceptowało to i podpisało się pod tym. Dlaczego jednak zabrało sto lat przypieczętowanie tej umowy, która rozpoczęła się ponad stulecie temu? Jest tak, ponieważ chcieli, by sami muzułmanie byli upokorzeni. Chcieli, by sami muzułmanie to zaakceptowali, bo wiedzieli, że naród muzułmański nigdy nie zaakceptuje poddania meczetu Al-Aksa lub oddania świętej ziemi Palestyny, którą Allah pobłogosławił.

Chcieli wyczyniać wszelkiego rodzaju sztuki, żeby muzułmanie doszli do wniosku, że nie mamy wyboru poza zaakceptowaniem tego, co nam oferują, bo nie ma innej nadziei. To jest powód tego, co zdarzyło się w 1948 r. i w 1967, 1956, 1973 i 1982 r., i wszystkich wojen i starć, i procesu pokojowego, i umów, które zostały podpisane. Jedyną przyczyną tego jest, żeby naród wreszcie zaakceptował rzeczywistość – że Palestyna, Jerozolima i meczet Al-Aksa nie są ich. Mają prawo pójść i odwiedzić, jak turyści. Mają prawo pójść i modlić się – jeśli mają pozwolenie na modlenie się i jeśli meczet Al-Aksa pozostanie taki sam, bo w dzisiejszych czasach są nawet wezwania do zniszczenia go i założenia trzeciej świątyni dla Żydów w miejsce meczetu Al-Aksa.

[…]

“Moi drodzy bracia i siostry, Palestyna, Al-Aksa i Jerozolima mają jedną ścieżkę i jedną drogę do wyzwolenia”

Moi drodzy bracia i siostry, Palestyna, Al-Aksa i Jerozolima mają jedną ścieżkę i jedną drogę do wyzwolenia, a jest to droga Saladyna i droga Omara ibn Al-Chattaba. Nie miejcie żadnych złudzeń, że wrogowie islamu i muzułmanów będą mili i hojni i dadzą im Palestynę albo jej część. To się nie zdarzy. Allah mówi o nich: “Oni nie przestrzegają względem wiernego
ani związków przymierza, ani traktatu o opiece”. Dla nich nie istniejemy i najlepszym wśród nas jest ten, który jest martwy. Tak na nas patrzą. I nie myślcie, że któryś z tak zwanych procesów pokojowych da cokolwiek. Tym, co da cokolwiek jest to, co zrobił Omar ibn Al-Chattab, kiedy posłał swoich towarzyszy i armię, tysiące tysięcy, i oni poświęcili się i zostali męczennikami w celu wyzwolenia od Imperium Rzymskiego – supermocarstwa owego czasu.

A potem, kiedy Saladyn zjednoczył muzułmanów i zgromadził ich wokół siebie, i pokonał krzyżowców w Hittin, i wszedł do meczetu Al-Aksa w Radżab, miesiącu Isra i Miradż, nie uznał niczyjej okupacji nad Palestyną. Ale zrobił słuszną rzecz, której my dzisiaj nie robimy i dlatego jesteśmy upokorzeni i dlatego meczet Al-Aksa jest tym, czym jest.


[1] Sun-sentinel.com/2010-05-16/news/fl-pompano-prayer-controversy-20100515_1_invocation-commission-imam-hasan-sabr, May 16, 2010.

[2] Palmbeachstate.edu/CCE/documents/InterfaithFlyer.pdf.

[3] Sun-sentinel.com/local/palm-beach/fl-boca-mosque-issue-20160711-story.html, July 11, 2016

[4] Federalregister.gov/documents/2003/06/30/03-16480/action-affecting-export-privileges-bassem-a-alhalabi, June 30, 2003.

[5] Yellowpages.com/pompano-beach-fl/mip/islamic-center-19716139, accessed October 24, 2018.

[6] Bcpa.net/recinfo.asp?URL_folio=484236000100, accessed October 24, 2018.

[7] Islamicbookservice.org/index.php/about-nait/board, accessed October 24, 2018.

[8] Politico.com/blogs/under-the-radar/2010/11/judges-ruling-on-islamic-groups-as-unindicted-co-conspirators-made-
public-030922, November 19, 2010; Nypost.com/2015/07/26/the-us-mosque-link-between-islamic-attacks-that-
authorities-are-ignoring, July 25, 2015.

[9] Youtube.com/watch?v=QN4SQCkyfEA, January 28, 2018.

[10] Browardpalmbeach.com/news/margate-mosque-tries-to-move-on-amid-smear-campaign-by-local-religious-groups-6449973, June 9, 2011; Margatemasjid.org/classes.php, accessed October 24, 2018

[11] Justice.gov/opa/pr/six-individuals-charged-providing-material-support-pakistani-taliban, May 14, 2011.

[12] Miamiherald.com/latest-news/article1946412.html, December 8, 2014.