Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj .

15 grudnia 2014 r. na forum Jihadi Media Platform (alplatformmedia.com) opublikowano dokument stanowiący kodeks karny Państwa Islamskiego. Dokument ten, zatytułowany „Wyjaśnienia [dotyczące] Hudud [kary koranicznej]”, zawiera listę przestępstw i odpowiadającą im karę zgodną z szariatem. ISIS oznajmiło, że opublikowało ten dokument jako ostrzeżenie i przypomnienie dla ludzi żyjących pod jego rządami. Zapewnia także, że będzie ono stanowczo egzekwowane.

Dokument zaczyna się od różnych wersetów koranicznych, podkreślających potrzebę trzymania się szariatu przez muzułmanów, podkreślając równocześnie, że ci, którzy nie trzymają się szariatu, są niewiernymi.

Poniżej wymienione są przestępstwa, które pojawiają się w tym dokumencie wraz z odpowiednimi dla nich karami:

Bluźnierstwo przeciwko Allahowi: Śmierć

Bluźnierstwo przeciwko Prorokowi Mahometowi: Śmierć – nawet, jeśli oskarżony okaże skruchę

Bluźnierstwo przeciwko islamowi: Śmierć

Cudzołóstwo: Kamienowanie do śmierci w wypadku, kiedy cudzołożący był poślubiony i 100 batów oraz wygnanie, jeśli on lub ona byli stanu wolnego.

Sodomia (homoseksualizm): Śmierć dla osoby popełniającej ten akt, jak również dla osoby otrzymującej go.

Kradzież: Amputacja ręki

Picie alkoholu: 80 batów

Oszczerstwo: 80 batów

Szpiegostwo na rzecz niewiernych: Śmierć

Apostazja: Śmierć

Bandytyzm: [1]

1: Morderstwo i kradzież: Śmierć i ukrzyżowanie

2: Morderstwo (tylko): Śmierć

3: Kradzież (jako część bandytyzmu): Amputacja prawej ręki i lewej nogi

4: Terroryzowanie ludzi: Wygnanie


[1] Kara oparta jest na Koranie 5:33: „Karą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca
i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju….”