W kazaniu w piątek 11 lutego 2022 r. w meczecieSurdanaZachodnimBrzegudr Nasser Al-Karam, przewodniczącyapelacyjnegoSąduSzariatu w Nablus, wychwalałmęczeństwoiopisywałnagrodyprzyznawanemęczennikomprzezAllaha. DrAl-Karamwygłosił to kazaniepozabiciuprzezizraelskiesiłytrzechterrorystówFatahu w Nablus kilkadniwcześniej. Dr Al-Karamkrytykowałkrajearabskiezanormalizowaniestosunków z “wrogamiAllaha” ipowiedział, żepaństwoIzraelzostałozbudowanenafundamentach “terroru, rasizmuiekstremizmu”. Ponadtodr Al-KaramcytowałkilkawersetówKoranu, w którychŻydzisąnazywanizłymidemoralizatorami. Kazanie nadała palestyńska telewizja.

Aby zobaczyć klip z Nasserem Al-Karamemw MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Zamiaststać z namiArabowieimuzułmanienormalizująswojezdradzieckie, upokarzająceihaniebnestosunki z wrogamiAllaha”

Nasser Al-Karam: Zamiast stać z nami Arabowie i muzułmanie normalizują swoje zdradzieckie, upokarzające i haniebne stosunki z wrogami Allaha. Co robi naród [islamski] wobec tego, co dzieje się tysiącom więźniów i zatrzymanych w bastionach nazistowskiej okupacji?

[…]

Ta masakra [zabicie 8 lutego trzech terrorystów Fatahu] została dodana do zbrodniczej historii tego zbrodniczego państwa, które opiera się na terroryzmie, rasizmie i ekstremizmie, bowiem kiedy zaczęli okupować Palestynę w 1948 r., popełnili liczne masakry na naszym ludzie rękami nazistowskich, zbrodniczych gangów – Stern, Hagana i Palmach.

Wszystkie te gangi, które założyły to [izraelskie] państwo, są odpowiedzialne za wszystkie wojny, zgorszenie i szerzenie zgorszenia na ziemi.Jak mówi Allah: „Ilekroć [Żydzi] rozpalają ogień wojny,Bóg go wygasza.Oni usiłują szerzyć na ziemi zgorszenie,lecz Bóg nie miłuje tych,którzy szerzą zgorszenie”.

Allah mówi o sposobie, w jaki traktują nas: “Jeśli oni zdobędą dominację nad wami,będą dla was wrogami;wyciągną do was swoje ręcei swoje języki – ze złem.Oni by chcieli, abyściebyliniewiernymi”. To jest ich zwyczaj i tak oni działają – gorsząc, terroryzując i popełniając zbrodnie wobec naszego ludu.

[…]

„Męczennikom oszczędza się katuszy grobu i są bezpieczni przed wielkim przerażeniem w Dzień Sądu… Ożenią się z czarnookimi dziewicami i będą mogli wstawić się za 70 swoimi krewnymi”

Męczennikom oszczędza się katuszy grobu i są bezpieczni przed wielkim przerażeniem w Dzień Sądu. [Koran mówi:] “Będą bezpieczni od strachu w ten Dzień”. Męczennikomoszczędzisię [horroruDniaSądu]. [Męczennicy] będą ozdobieni szatą wiary. Korona honoru zostanie umieszczona na głowach męczenników.

Ożenią się z czarnookimi dziewicami i będą mogli wstawić się za 70 swoimi krewnymi. Męczennicy będą mieli to wszystko. Dusze męczenników będą pod tronem Allaha, w kandelabrach i w ciałach zielonych ptaków. Będą wędrować po raju, gdzie zechcą, będą pić z rzek raju i jeść jego owoce, i wrócą, i zagnieżdżą się w tych kandelabrach, pod tronem Allaha.