9 lutego 2022 r. w przeddzień 43 rocznicy zwycięstwa Rewolucji Islamskiej w Iranie, Ahmad Hossein Falahi, przewodniczący frakcji irańskiego Madżlisu popierającej oś oporu i wyzwolenie Jerozolimy, mówił podczas wydarzenia medialnego o “Islamskiej Rewolucji i Konsolidacji Nowego Porządku Regionalnego”. Imprezę zorgnizowało Stowarzyszenie Obrony Narodu Palestyńskiego.

W przemówieniu Falahi podkreślił, że reżim Rewolucji Islamskiej w Iranie jest dającym się uniwersalnie stosować modelem rządzenia. Przez 43 lata swojego istnienia, powiedział, rewolucja i jej zasady rozszerzyły się i zakorzeniły w regionie. Wyjaśnił wizję Rewolucji Islamskiej: unicestwienie państwa Izrael – warunek wstępny przybycia Mahdiego, szyickiego Mesjasza, oraz ustanowienia uniwersalnych rządów islamskich.

Falahi podkreślił, że Iran i jego rewolucyjne ideały są światłem przewodnim dla wyzwolenia Palestyny, lekceważąc walkę przeciwko Izraelowi prowadzoną przez palestyński ruch nacjonalistyczny w latach 1960. i 1970, i mówiąc, że irańska rewolucja odegrała “ważną rolę w rozwoju grup oporu i ducha dżihadu w regionie”.  

Poniżej podajemy główne punkty jego przemówienia: 

Rewolucja Islamska jest z natury globalna i nie ogranicza się do jednego kraju [Iranu]. Rewolucja Islamska i jej filozofia przelały się przez jego granice i inne narody zaakceptowały, że mogą żyć w godności z Rewolucją Islamską i jej dążącą do wolności myślą. Eksportowanie Rewolucji Islamskiej znaczy, że filozofia Rewolucji Islamskiej szerzy się na różnych arenach i w różnych krajach, i że tożsamość innych krajów  [w regionie] opiera się na ideach Rewolucji Islamskiej.

Ahmad Hossein Falahi (Źródło: ISNA, Iran, 9 lutego 2022)

Jednym miejscem [dla którego irańska] Rewolucja Islamska była inspiracją, był naród palestyński – naród od wielu lat okupowany przez syjonistyczny reżim. Ruch wyzwoleńczy palestyńskiego narodu ukształtował się w latach po zwycięstwie [w 1979 r.] Rewolucji Islamskiej i jej pojęcia i ideały zainspirowały go. Faktycznie, Rewolucja Islamska odegrała ważną rolę w rozwoju grup oporu i ducha dżihadu w regionie. Nawet w najwcześniejszych dniach Rewolucji Islamskiej Iran zamknął ambasadę syjonistycznego reżimu w Teheranie, zastępując ją palestyńską ambasadą. Kilka innych krajów zainspirował ruch Rewolucji Islamskiej i zaprowadziły to. Dzisiaj wiele narodów a także rządów sprzeciwia się syjonistycznemu reżimowi.   

Jednym z głównych celów Rewolucji Islamskiej zawsze było unicestwienie i zniszczenie syjonistycznego reżimu. Dzisiaj wszyscy ci, którzy wierzą w Rewolucję Islamską i przybycie Mahdiego, z pewnością myślą o unicestwieniu i zlikwidowaniu syjonistycznego reżimu. W rzeczywistości nikt nie może mówić o mahdyzmie i przybyciu Mahdiego bez myślenia o sprawie [unicestwienia Izraela], ponieważ unicestwienie syjonistycznego reżimu jest jednym z warunków wstępnych przybycia Mesjasza..

Opór i niezłomność oparte na ideach Rewolucji Islamskiej są osadzone głęboko w duszach narodów i wrogowie nie mogą wyeliminować tego ruchu stworzonego w regionie przez uciskanie tych narodów.

Palestyński lud produkuje teraz na własnej ziemi broń przeciwko syjonistycznemu reżimowi, stojąc twardo w obliczu agresji reżimu. Dzisiaj ten reżim nie może dłużej realizować swoich ambicji ekspansji, jak to kiedyś robił, i element syjonistycznego reżimu utraciły spokój dzięki [islamskiemu] ruchowi oporu [pod przywództwem Iranu] i niezłomności palestyńskiego narodu. Jest tak, ponieważ niektórzy [w syjonistycznym reżimie] są teraz zmuszeni do spotkań w schronach przeciwbombowych. To wszystko są ostrzeżenia dla każdego, kto popierał i nadal popiera ten reżim. 

Ten [syjonistyczny] reżim i jego elementy, który tak często groził [Iranowi], powinien wiedzieć, że opór i narody, które go popierają, tylko czekają na pretekst, by wyeliminować ten reżim z annałów historii i uratować, raz na zawsze, narody regionu od tej rakowatej narośli.[1]


[1] ISNA (Iran), February 9, 2022.