W artykule opublikowanym 4 sierpnia 2017 r. w omańskiej gazecie “Al-Watan” palestyński dziennikarz, Dżawad Al-Basziti, który mieszka w Jordanii, napisał, że judaizm był “religią nienawiści” wobec całej ludzkości przez minione 3000 lat i że Żydzi wymyślili własnego boga, który, jak twierdzą, nakazuje im odbierać własność nie-Żydów i zabijać ich starców, kobiety i dzieci. Al-Basziti kończy artykuł, mówiąc, że jeśli “urojenia” Żydów pozostają utrwalone w umysłach “nowych Izraelczyków”, nazizm będzie się wydawał jak “kropla w oceanie talmudycznego bestialstwa”. Należy wspomnieć, że nieco inna wersja tego artykułu była już opublikowana w przeszłości[1].

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu:

Dżawad Al-Basziti (zdjęcie: alresalah.ps)

Według wszystkich kryteriów ludzkiego rozwoju i postępu kulturalnego, etycznego i naukowego, szczególnie w XXI wieku, nie ma nic gorszego niż oddanie w teorii i w praktyce religii żydowskiej – Torze i Talmudowi – i nie ma nic gorszego, niż kiedy to oddanie przybiera syjonistyczną i polityczną [postać]… Judaizm – legendy i baśnie, które przyjął, rości sobie dla siebie, stworzył i rozwinął – jest religią nienawiści do całej ludzkości. I chociaż w swej syjonistycznej odmianie kieruje gros swojej nienawiści na Palestyńczyków i Arabów, faktem jest, że [judaizm] reprezentuje 3000 lat wrogości i nienawiści do [wszystkich nie-Żydów, innymi słowy, do ludzkości jako całości…

Starożytne grupy nomadów [zwanych] Hebrajczykami lub Ludem Izraela sfabrykowały żydowską percepcję tak, by była spójna, ogólnie i w zasadzie, z społeczną i historyczną rzeczywistością tej grupy… [Żydzi] byli ludem nomadów, którzy niczego nie wiedzieli o kulturze starożytnych narodów ani o [życiu] w sąsiednich regionach. Żyli w stanie wojny i przy pomocy wojny. Niespokojni o swoje przetrwanie zdystansowali się od niebezpieczeństwa asymilacji i wchłonięcia przez kulturalne narody pogańskie i [przyjęli] kulturę wojny, która w żaden sposób nie jest podobna do jakiejkolwiek [innej] kultury z powodu bestialstwa i wrogości wobec nie-Żydów, tj. wobec całej ludzkości. Wymyślili sobie boga – Jahwe – zgodnie ze swoimi społecznymi i historycznymi ideałami. Najpierw „zjudaizowali” niebiosa, żeby móc zjudaizować ziemię, innymi słowy, ziemię innych, tj. Palestynę, którą widzieli w swoich talmudycznych wizjach jako Ziemie Obiecaną…

“Jahwe” czyli cielesny Żyd w boskiej postaci, jest suwerenem żołnierzy ludu Izraela. Maszeruje na ich czele i prowadzi ich do bitew przeciwko „gojom”, a konkretnie [prowadził ich] przeciwko „starożytnym” gojom, mianowicie Hetytom, Girgaszytom, Amorytom, Kananejczykom, Peryzytom, Chiwwitom i Jebusytom. Jest pełnym przemocy Żydem, gniewnym, pazernym, okrutnym, wrogim i mściwym Żydem, krwiożerczym wobec nie-Żydów… Ponieważ jest ich bogiem, tylko oni są go godni. Nakazuje im uzurpować sobie ziemie innych, palić ich miasta i ich pola, zabierać ich własność i zabijać nawet niemowlęta, dzieci, kobiety i noworodki. [Jahwe] nakazuje [Żydom] niszczenie stad krów, owiec i osłów [należących do nie-Żydów]. Zabrania im mieszania się z innymi ludami i honorowania kontraktów i porozumień z innymi…

To jest bóg, któremu [nawet] Iblis [diabeł] zazdrości jego absolutnego zła. Nie ma takiego boga jak on wśród [bogów] Greków i Rzymian. Jest on bogiem, który rezyduje w społeczności Ludu Izraela, instruując ich, by popełniali zbrodnie przeciwko każdemu, kto nie jest Żydem, które [jak wierzą] są „uświęcone i błogosławione”. On jest tym, który wybrał i pragnie „Syjonu”, tj. Jerozolimy, jako swojej siedziby i stolicy i jako wyłącznie miejsce dla czczenia jego. Wpoił im brak moralności i podżega ich do rabowania i grabieży, bo własność i stolica nie-Żydów należy do Żydów, „jego Wybranego Ludu…” W wyjaśnianiu „żydowskich wartości moralnych” i chełpieniu się nimi, [zwolennicy] fałszywych opinii [przypisywanych „Staremu Testamentowi” twierdza, że wszystkie zasoby świata należą do Żydów i że wszystko, co mają [inni] ludzie, jest ich własnością. [Twierdzą, że] Allah nie stworzył Żydów, Jego błogosławieństwo nie byłoby nad światem i ludzie nie byliby w stanie żyć. [Twierdzą, że] „Jahwe” dał swojemu ludowi panowanie nad własnością nie-Żydów i nad ich krwią [i dlatego] Żyd ma prawo kraść od obcego, oszukiwać go i kraść jego pieniądze poprzez lichwę. Także przykazanie „Nie będziesz zabijał” oni [Żydzi] interpretują jako zakaz mordowania [tylko] jednego Żyda przez [innego] Żyda…

Jeśli te fałszywe urojenia Żydów pozostają „żywe”  w umysłach i sercach nowych Izraelczyków, wystarczy to, by nazizm wydawał jak kroplą w oceanie talmudycznego bestialstwa[2].


[1] For example, in the Palestinian online paper alwatanvoice.com, June 24, 2010.

[2] Al-Watan (Oman), August 4, 2017.