Palestyńska telewizja nadała 21 lutego 2021 r. ceremonię na cześć Międzynarodowego Dnia Upamiętnienia Ofiar Deklaracji Balfoura. Palestyński magnat biznesu, Munib Al-Masri, ogłosił 21 lutego Międzynarodowym Dniem Upamiętnienia Ofiar Balfoura. Powiedział, że Palestyńczycy podejmą prawne działanie przeciwko Wielkiej Brytanii i Izraelowi za „zbrodnie i potworności”, jakich Wielka Brytania dokonała wobec Palestyńczyków. Wicegubernator Nablusu, Anan Al-Attireh, powiedziała, że Palestyńczycy będą kontynuowali wojnę, włącznie ze zbrojnym oporem, jeśli to będzie konieczne. Powiedziała, że “syjonistyczny wróg” musi być pociągnięty do odpowiedzialności i że Palestyńczycy podejmą prawne działania przeciwko niemu, jak również przeciwko brytyjskiemu rządowi. Szef Wysokiej Arabskiej Komisji Monitorującej w Izraelu i były członek izraelskiego Knesetu, Mohammad Barakeh, powiedział, że podczas gdy Wielka Brytania ponosi dużą część winy za Deklarację Balfoura, to nie uniewinnia ruchu syjonistycznego i krajów arabskich, które „pędzą” do ustanowienia stosunków z Izraelem i że razem stanowią „brudną trójkę” kolonializmu i imperializmu, syjonizmu i arabskiego wstecznictwa.  

Aby zobaczyć klip z palestyńskimi dygnitarzami w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Ogłaszamy dzisiaj, że 21 lutego jest Międzynarodowym Dniem Upamiętniania Ofiar Balfour”

Munib Al-Masri:  Bracia i siostry, dzisiaj, po 103 latach, postanowiliśmy zwrócić się do całego świata w imię prawdy, sprawiedliwości, człowieczeństwa i prawa, ponieważ nadszedł czas zniesienia niesprawiedliwości z Palestyńczyków i zaatakowania tych, którzy naruszyli ich prawa. Dzisiaj, po 103 latach, zdecydowaliśmy w imieniu narodu Arabów palestyńskich, z „Góry Ognia” w Nablusie, mieście wolnych, rozpoczęcie prawnej kampanii przeciwko brytyjskiemu rządowi i tym wszystkim, którzy spiskowali z nim, w celu obrony naszej ziemi i naszych praw.

W imieniu wszystkich wolnych ludzi świata deklarujemy dzisiaj, że 21 lutego jest Międzynarodowym Dniem Upamiętniania Ofiar Balfoura”. Przypomnijmy światu o zbrodniach i potwornościach popełnionych przez Wielką Brytanie przeciwko naszemu ludowi. Podkreślmy, że idziemy drogą wolności, drogą budowania niezależnego państwa z Jerozolimą jako jego stolicą inszallah. jesteśmy tutaj, oczekujemy orzeczenia sprawiedliwego palestyńskiego sądownictwa, które czcimy. Zamierzamy podjąć prawne kroki i pozwać Wielką Brytanię w jej sądzie. Wzywamy lud palestyński i wolnych ludzi świata, by stali z nami i walczyli za tę sprawę na rzecz pokoju, wolności, niepodległości i zdjęcia cierpienia i niesprawiedliwości z palestyńskiego ludu.

„Chcemy pociągnąć syjonistycznego wroga do odpowiedzialności i ścigać go sądownie wraz z rządem brytyjskim… [Rozpoczniemy] prawny opór, ludowy opór i, jeśli będzie trzeba, zbrojny opór”

Anan Al-Attireh: Tak, będziemy nadal walczyć. Ta walka przyjmuje inną postać. Przede wszystkim oznacza walkę. To jest opór we wszystkich postaciach. Międzynarodowe prawo aprobuje opór we wszystkich postaciach dla ludu palestyńskiego. Dzisiaj jesteśmy tutaj, przed sądem, z bezprecedensową inicjatywą. Chcemy pociągnąć syjonistycznego wroga do odpowiedzialności i ścigać go sądownie wraz z rządem brytyjskim, który ściągnął wszystkie te nieszczęścia na nasz lud i pozwolił syjonistycznej okupacji uderzyć tę ziemi, próbować ją pochłonąć i przejąć panowanie nad jej ludnością i jej zasobami.

[…]

Przede wszystkim chcemy ścigać ich sądownie, a potem, kiedy nadejdzie czas, wyruszymy i powiemy światu, że [będziemy prowadzić] prawny opór, ludowy opór i, jeśli będzie trzeba, zbrojny opór we wszystkich postaciach. A więc będziemy w stanie wojny, aż zrealizujemy marzenia tych dzieci, tych lwiątek i kwiatów.

„Winę podziela brudna trójka kolonializmu i imperializmu, syjonizmu i arabskiego wstecznictwa; Nie możemy uniewinnić żadnego z nich”

Mohammed Barakeh: Wielka Brytania ponosi dużą część winy, ale to nie uniewinnia ruchu syjonistycznego, które jest wiodącym przestępcą, głównym winnym. Ani tez nie uniewinniamy [arabskich] reżimów, które spiskowały z Wielką Brytanią i ruchem syjonistycznym w poprzednim kraju, w 1948 roku i zarówno przedtem, jak potem, włącznie z arabskimi krajami, które [dzisiaj] pędzą do ustanowienia stosunków z Izraelem. Tak więc winę podziela brudna trójka kolonializmu i imperializmu, syjonizmu i arabskiego wstecznictwa. Nie możemy uniewinnić żadnego z nich.