Islamski Emirat Afganistanu, talibski gabinet cieni, potępił byłego premiera brytyjskiego, Tony Blaira, za nazwanie “radykalnego islamu” “największym zagrożeniem” dla świata. W oświadczeniu datowanym 14 września 2010 r. Islamski Emirat Afganistanu oskarżył także narody Zachodu o rozwadnianie i wypaczanie „zasad islamu” w celu zatrzymania kontroli nad ziemiami islamskimi.

Tony Blair, promujący na początku września swoje wspomnienia – A Journey: My Political Life – opisał “radykalny islam” jako “największe zagrożenie”, przed jakim stoi świat i ostrzegł, że islamiści mogą użyć broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej, jeśli będą ją mieli w posiadaniu [1] .

Taliban w oświadczeniu, zatytułowanym “Czy islam rzeczywiście jest dzisiaj największym zagrożeniem dla świata?” zaatakował Tony Blaira za tę wypowiedź stwierdzając, że to nie narody muzułmańskie, ale Stany Zjednoczone użyły broni nuklearnej na Hiroszimę i Nagasaki. Oświadczenie to oskarża także kraje Zachodu o używanie broni chemicznej na bazie uranu w Afganistanie.

Poniżej podajemy fragmenty tego oświadczenie [2] :

„Mocarstwa europejskie… obmyśliły skomplikowany i złowrogi plan wypaczenia religii islamu … Próbowały rozwodnić pojęcie dżihadu w islamie”

Niedawno były brytyjski premier Tony Blair zapewnił, że „radykalny islam jest dzisiaj największym zagrożeniem dla świata”. Jednak określenie „radykalny islam” jest stosunkowo nowym zwrotem, ukutym przez wrogów islamu, żeby oczernić muzułmanów, [którzy] starają się zorganizować i żyć zgodnie z nakazami islamu.

Po porażce europejskich krzyżowców z rąk armii muzułmańskich w Palestynie mocarstwa europejskie zrozumiały, że nigdy nie uda im się pochwycić i zatrzymać żadnej ziemi muzułmańskiej, jeśli nie wypaczą zasad islamu.

Dlatego, kiedy mocarstwa europejskie rozpoczęły agresywny podbój kolonialny, nie tylko wyrwały te ziemie muzułmanom, ale także obmyśliły skomplikowany i złowrogi plan wypaczenia religii islamu: po pierwsze, próbowały rozwodnić pojęcie dżihadu w islamie. Po drugie, wprowadziły europejską koncepcję rozdziału polityki i religii. Po trzecie, zniosły wszystkie prawa islamskie i zastąpiły je prawami stanowionymi przez człowieka.

Kolonialistom pomagali w ich planach pewni hipokryci i heretycy, którzy zachęceni ziemskimi zyskami aktywnie wspierali mocarstwa europejskie w ich złych zamiarach przeciwko islamowi.

Wrogowie islamu odnieśli sukces do tego stopnia, że dzisiaj nasi wrogowie mogą nazwać każdego muzułmanina, który uznaje wagę i znaczenie tych trzech aspektów, radykałem – i cały świat, włącznie z niektórymi naiwnymi muzułmanami, wierzy ich propagandzie. To streszczenie historii jest przedstawione dla wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości, jakie przeciętny czytelnik może mieć o uwagach byłego brytyjskiego premiera.

„USA i ich sojusznicy w koalicji używają nadal broni ze zubożonym uranem przeciwko niewinnym cywilom w Afganistanie”

Jeśli chodzi o jego uwagę, że „radykalny islam” jest największym dzisiaj zagrożeniem dla świata – nazwać to kłamstwem jest niedopowiedzeniem. Tony Blair powiedział, że radykalni islamiści uważają, iż są usprawiedliwieni używając broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej. Z tego co wiemy, żaden kraj muzułmański nigdy nie był kojarzony z użyciem broni nuklearnej; jedyne dwa razy, kiedy broń nuklearna była użyta przeciwko ludności cywilnej, to w Hiroszimie i Nagasaki w Japonii, i obie te zbrodnie przeciwko ludzkości popełnili Amerykanie.

Także dzisiaj USA i ich sojusznicy w koalicji używają nadal broni ze zubożonym uranem przeciwko niewinnym cywilom w Afganistanie. To nie muzułmanie wynaleźli lub używali broni biologicznej i chemicznej w konwencjonalnej (lub niekonwencjonalnej) wojnie.

Pierwsze umyślne użycie broni chemicznej i biologicznej zaszło podczas pierwszej wojny światowej, gdzie wszystkimi walczącymi stronami były mocarstwa europejskie. Muzułmanie nie gromadzą dużych ilości broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej. Jedynymi krajami, które je mają, są te same kraje, które nazywają siebie obrońcami pokoju światowego. Ich odmowa rozbrojenia broni nuklearnej przy równoczesnej odmowie innym krajom tego samego stopnia bezpieczeństwa, stanowi dzisiaj największe zagrożenia dla pokoju na świecie.

Postawiony przed hipotezą, że Czeczeni, Kaszmirczycy, Palestyńczycy, Irakijczycy i Afgańczycy opierają się obcej okupacji swoich krajów, Tony Blair, który zawsze był bardziej człowiekiem formy niż treści, nie umiał na to odpowiedzieć w żaden sensowny sposób i po prostu uciekł się do typowej brytyjskiej retoryki nazywając cały nasz sposób życia „reakcyjnym, okrutnym i wstecznym”.

Nie jesteśmy bardziej reakcyjni niż Tony Blair, z jego nostalgicznym myśleniem o [czasach], kiedy Brytania rzeczywiście była mocarstwem, które się liczyło. Nie jesteśmy bardziej okrutni niż Tony Blair, który nadal usprawiedliwia swoją decyzję inwazji Iraku bez żadnego legalnego pretekstu, mimo faktu, że nie znaleziono w Iraku żadnej broni masowego zniszczenia. I nie jesteśmy bardziej wsteczni niż Brytania, której sam sposób życia opiera się na tym, co otrzymali od nas i Rzymian.

„Ludzie tacy jak Tony Blair wiedzą, że islam jest jedyną realną siłą na świecie, zdolną udaremnić ich kolonialne ambicje”

Przez ponad dwa stulecia mocarstwa zachodnie grabiły zasoby krajów muzułmańskich i bezkarnie mordowały ich mieszkańców. Ich agresje przeciwko ludności muzułmańskiej nie słabną do dnia dzisiejszego. Odkrycie olbrzymich zasobów naturalnych i strategiczne znaczenie tych regionów rozpaliły ponownie chciwość ludzi Zachodu, chcących dalej plądrować nasze ziemie.

Muzułmańskiej ludności tych regionów odmówiono podstawowych swobód i prawa do życia zgodnie ze swoją religią. To dlatego mocarstwa zachodnie są tak zaniepokojone trendem powrotu muzułmanów do swojej religii i życia zgodnie z jej nakazami. Ludzie tacy jak Tony Blair wiedzą, że islam jest jedyną realną siłą na świecie, zdolną udaremnić ich kolonialne ambicje w tym regionie.

W dużej mierze z powodu tej islamofobii, kiedy ustanowiono Islamski Emirat Afganistanu, mocarstwa zachodnie tak pospiesznie go potępiły i szukały każdego pretekstu zniszczenia tego legalnego rządu. Ataki na Bliźniacze Wieże [World Trade Center] były tylko wymówką, której szukali wrogowie, żeby spróbować zniszczyć naszą religię raz na zawsze. Stany Zjednoczone rozpoczęły swoje inwazje ziem muzułmańskich w oparciu wyłącznie o nieudowodnione spekulacje. Dowody, które przedstawili, to zaledwie poszlakowe przypuszczenia, ledwo dopuszczalne przed jakimkolwiek trybunałem sądowym.

USA i sojusznicy “otwarcie palili nasz Koran i popełnili akt profanacji rysując karykatury naszego świętego Proroka… i nazwali naszą religię zagrożeniem pokoju światowego”

W jednym z najbardziej koszmarnych aktów prawa międzynarodowego Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych faktycznie uświęciła inwazję na Afganistan [po 11 września] bez proszenia o jakikolwiek rodzaj dowodu łączącego ataki na obce narody przez Islamski Emirat Afganistanu.

Najmniejsze, co Narody Zjednoczone mogły zrobić, to zweryfikować prawdę lub fałsz dowodów przedstawionych przez Stany Zjednoczone [o 11 września] i negocjować z Islamskim Emiratem Afganistanu ustanowienie trybunału, by dać oskarżonym winowajcom sprawiedliwy proces według prawa szariatu. Zamiast tego siły zachodnie rozpoczęły politykę jawnego gwałcenia norm i zwyczajów międzynarodowych, podczas gdy Narody Zjednoczone i inni tak zwani adwokaci praw człowieka pozostali niemi.

„Prawdą jest, że działania podjęte przez Amerykę wspólnie z Wielką Brytanią (w owym czasie pod przewodnictwem Tony Blaira) okazały się największym zagrożeniem dla świata dzisiaj”

Prawdą jest, że działania podjęte przez Amerykę wspólnie z Wielką Brytanią (w owym czasie pod przewodnictwem Tony Blaira) okazały się największym zagrożeniem dla świata dzisiaj. Dokonali inwazji i pogwałcenia suwerenności dziesiątków krajów muzułmańskich na całym świecie. Zabili setki tysięcy niewinnych ludzi w Afganistanie, Iraku i innych krajach muzułmańskich. Zabierali niewinnych cywilów z naszych ulic i poddawali ich najbardziej groteskowym formom tortur w więzieniach Abu Ghuraib, Bagram i Guantanamo.

Otwarcie palili nasz Koran i popełnili akt profanacji rysując karykatury naszego Świętego Proroka (pokój z nim) i nazwali naszą religię zagrożeniem pokoju światowego. Nadal bombardują niewinnych cywilów afgańskich w najbardziej nieuzasadnionych okolicznościach. A do tego wszystkiego bezczelnie oskarżają nas o terroryzowanie naszych własnych ludzi i bycie zagrożeniem dla świata. Trudno sobie wyobrazić, na jakiej planecie żyją i jakich kosmitów mają nadzieję przekonać swoimi kłamstwami.

Przyjęcie, jakie otrzymał Tony Blair w Dublinie [tj. protest antywojenny] jest wyraźnym dowodem, że żadni ludzie nie wierzą w jego zdumiewające kłamstwa.


[1] BBC News (www.bbc.co.uk ), UK, 3 września 2010

[2] Islamski Emirat Afganistanu (www.alemarah-ieu.com ), Afganistan, 14 września 2010. Tekst został nieznacznie zredagowany dla większej jasności.