Poniżej podajemy wyjątki z nagranego wystąpienia przywódcy Al-Kaidy Osamy bin Ladena, umieszczone na stronach internetowych islamskich fundamentalistów 13 września 2009 r.

Żeby obejrzeć fragment nagrania w MEMRI TV, odwiedź: http://www.memritv.org/clip/en/2231.htm .

Żeby obejrzeć pełne nagranie i przeczytać pełną transkrypcję, musisz być członkiem MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor Project,; informacja o subskrypcji znajduje się na: http://subscriptions.memri.org/content/en/member_registr_jttm.htm .

Żeby obejrzeć pełne nagranie w MEMRI TV, odwiedź: http://www.memritv.org/clip/en/2230.htm .

Żeby przeczytać pełną transkrypcję, odwiedź: http://www.memrijttm.org/content/en/blog_personal.htm?id=1899¶m=GJN .

Osama bin Laden:„O, ludu amerykański – zwracam się z tą przemową do was, jako przypomnienie powodów 11 września i następujących po tym wojen i skutków, jak również jako przypomnienie sposobu, w jaki można je zakończyć. Zwracam się szczególnie do krewnych ludzi którzy ucierpieli, i którzy niedawno zażądali rozpoczęcia dochodzenia w sprawie przyczyn tych wydarzeń. Jest to ważny pierwszy krok w dobrym kierunku, wśród wielu kroków świadomie podjętych w złym kierunku w ciągu ostatnich trudnych ośmiu lat, jakie przetrwaliście. Cały naród amerykański powinien podążyć w ich ślady, ponieważ zwłoka w zrozumieniu tych przyczyn drogo was kosztowała, bez żadnych właściwie korzyści.

Administracja Białego Domu, która jest jedną z dwóch stron w tym konflikcie, mówiła wam w przez te lata, że wojna jest konieczna, by zapewnić wasze bezpieczeństwo. Mądrzy ludzie powinni jednak wysłuchać obu stron konfliktu, żeby poznać prawdę. Posłuchajcie więc.

Po pierwsze chcę powiedzieć, że przez ponad dwadzieścia pięć lat mówiliśmy wiele razy, iż przyczyną konfliktu z wami jest wasze poparcie dla waszych izraelskich sojuszników, którzy okupują naszą ziemię, Palestynę. To przyjęte przez was stanowisko wraz z innymi niesprawiedliwościami doprowadziło nas do przeprowadzenia tego, co zdarzyło się 11 września. Gdybyście wiedzieli, jak bardzo cierpimy z powodu niesprawiedliwości, jakie wyrządzają nam Żydzi popierani przez waszą administrację, wiedzielibyście, że oba nasze narody są ofiarami polityki Białego Domu, który w rzeczywistości jest zakładnikiem grup nacisku, szczególnie wielkich korporacji i lobby izraelskiego.

Jednym z najlepszych ludzi, który może wam wytłumaczyć przyczyny 11 września, jest jeden z waszych obywateli, były wysoki agent CIA, którego w ósmej dekadzie życia ruszyło sumienie i zdecydował sie powiedzieć prawdę, mimo gróźb, i wyjaśnić wam przesłanie 11 września. Jest wiele jego prac, włącznie z książką zatytułowaną Apology of a Hired Killer (sic)”.