W niedawnym kazaniu szejk Yousuf Al-Qaradhawi potępił obchody Bożego Narodzenia w krajach muzułmańskich, mówiąc, że jest to zabronione i stwierdzając, że narody muzułmańskie porzucają swoją muzułmańską tożsamość. Skomentował również Pokojową Nagrodę Nobla dla prezydenta Obamy, nazywając ją niezasłużoną.

Szejk Al-Qaradhawi, najbardziej znany duchowny muzułmanów sunnickich, Przewodniczący Europejskiej Rady Fatw i Badań, prezydent Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich (IUMS) i duchowy przywódca wielu organizacji islamskich na całym świecie włącznie z Bractwem Muzułmańskim. Ma zakaz wjazdu na teren USA i Wielkiej Brytanii oraz szeregu innych krajów zachodnich[1] . W ostatnich latach wzywa islam do podbicia Rzymu[2] ; tylko w ostatnich kilku miesiącach groził bojkotem Szwajcarii[3], wystąpił przeciwko dialogowi międzywyznaniowemu[4] i wydał fatwę stwierdzającą, że Irakijczykom nie wolno zostawać obywatelami USA. [5]

Poniżej podajemy fragmenty kazania Al-Qaradhawiego o chrześcijanach, nadane przez Qatar TV[6] .

· Żeby obejrzeć ten odcinek, odwiedź http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/257/0/2300.htm .

· Żeby obejrzeć stronę MEMRI TV o szejkuYousufie Al-Qaradhawim, odwiedź http://www.memritv.org/subject/en/589.htm .

„Co dzieje się w sklepach i na ulicach Doha – wszystkie te obchody tak zwanych narodzin Jezusa [!]”

Szejk Yousuf Al-Qaradhawi: „Bracia, chciałbym mówić do was o dwóch sprawach. Po pierwsze, chciałbym mówić o tym, co dzieje się w tych dniach w naszych krajach. Mógłbym niemal zapytać, co to za społeczeństwo, w którym żyjemy – muzułmańskie czy chrześcijańskie? Co dzieje się w sklepach i na ulicach Doha – wszystkie te obchody tak zwanych narodzin Jezusa, tak zwane Boże Narodzenie? To jakbyśmy żyli w chrześcijańskim kraju europejskim!” […]
„Naród porzuca swoją muzułmańską tożsamość – islam chce, byśmy zachowali naszą islamską wyjątkowość”

Nie obchodzimy nawet [urodzin] Proroka Mahometa, ale obchodzimy Boże Narodzenie?! Choinki, trzy lub czterometrowe, stoją w sklepach, które są własnością rodzin znanych jako muzułmańskie. Co to jest?! To znaczy, że naród porzuca swoją muzułmańską tożsamość. Islam chce, byśmy zachowali naszą islamską wyjątkowość.„Czy muzułmanie w Europie i Ameryce (…) obchodzą Ramadan i święta muzułmańskie w centrach miast [?]”

Nie pozwalają nam budować minaretów… Właśnie o tym mówiłem w zeszłym tygodniu. Zabronili budowy minaretów i niebawem zabronią budowy meczetów. 41% ludzi zapytanych we Francji [popiera] zakaz budowy meczetów, podczas gdy 47% popiera zakaz i minaretów, i meczetów. Także meczetów…

Czy muzułmanie w Europie i Ameryce – a w niektórych krajach są ich tam miliony – mogą obchodzić Ramadan i inne święta muzułmańskie w centrach miast, jak to ludzie robią w naszych arabskich i muzułmańskich krajach i miastach, na Półwyspie Arabskim? Czy to jest do pomyślenia?! Co dzieje się z tym narodem?!Dlaczego „świętujecie religię, która nie jest wasza – kiedy oni nie pozwalają nam na dokonywanie naszych rytuałów? (…) [Jest to] zabronione, haniebne i niewłaściwe”

„Wzywam tych właścicieli sklepów… Tylko dla zysku… Oni to robią dla pieniędzy… Ludzie, którzy chcą coś kupić, przyjdą bez tego wszystkiego. Dlaczego udajecie, że świętujecie religię, która nie jest wasza, kiedy oni nie pozwalają nam na dokonywanie naszych rytuałów? Nie pozwalają nam na budowanie pięknych minaretów, które są uważane za piękną architekturę, niezależnie od aspektu religijnego.

[…]

„Bracia, chcę przekazać moje przesłanie i ostrzec mój lud, że to jest zabronione, haniebne i niewłaściwe. Wskazuje to na głupotę w traktowaniu innych i nieznajomość tego, do zrobienia czego zobowiązuje nas islam”.
„Czego dokonał pan Obama, żeby zasłużyć na tę Nagrodę Pokojową? „

Jest druga sprawa, którą chciałem pokrótce omówić. Obama otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Nie wiem, dlaczego dali mu tę nagrodę. Czego dokonał pan Obama, żeby zasłużyć na tę nagrodę pokojową? Nie ma pokoju w Iraku. Nie ma pokoju w Afganistanie. Nie ma pokoju w Somalii. Nie ma pokoju w żadnym kraju. Nie udało mu się nawet zmusić Izraela do zaprzestania budowy osiedli.

[…]

Wycofał niektórych żołnierzy z Iraku tylko po to, żeby ich wysłać do Afganistanu – z jednej wojny na drugą, z jednego rozlewu krwi do drugiego. Krew nadal leje się w Iraku i w Afganistanie, a powinienem dodać Pakistan, Jemen, Sudan i tak dalej. Świat gotuje się od wojen, za co więc pan Obama dostał Pokojową Nagrodę Nobla?”[1] Patrz MEMRI Special Announcement No. 63, „Sheikh Yousef Al-Qaradhawi Barred from U.K.,” 20 lutego 2008, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3466.htm

[2] Patrz MEMRI TV Clip No. 1592, „Sheikh Yousef Al-Qaradhawi: Islam’s 'Conquest of Rome’ Will Save Europe from Its Subjugation to Materialism and Promiscuity,” Qatar TV, 28 lipca 2007, http://www.memritv.org/clip/en/1592.htm; MEMRI Special Dispatch No. 447, „Leading Sunni Sheikh Yousef Al-Qaradhawi and Other Sheikhs Herald the Coming Conquest of Rome,” 6 grudnia 2002, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/774.htm .

[3] Patrz MEMRI Specjalny komunikat Nr 2689, „Szejk Yousuf Al-Qaradhawi w Al-Dżazira grozi bojkotem Szwajcarii, „kiedy stracimy nadzieję co do innych środków” 11 grudnia 2009, http://www2.memri.org/bin/polish/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP268909

[4] Patrz MEMRI Specjalny komunikat Nr 2662, „Szejk Al-Qaradhawi wyjaśnia swoje zastrzeżenia do międzywyznaniowego dialogu muzułmanów i chrześcijan” 1 grudnia 2009, http://www2.memri.org/bin/polish/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP266209

[5] Patrz MEMRI Special Dispatch No. 2554, „Fatwa by Sheikh Al-Qaradhawi: Iraqis Must Not Become U.S.Citizens, 5 października 2009, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/3656.htm .

[6] 11grudnia 2009.