Poniższy raport jest obecnie darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Aby uzyskać informacje o subskrypcji JTTM, kliknij tutaj. 

W następstwie przejęcia kontroli nad Afganistanem przez Islamski Emirat Afganistanu (IEA, czyli afgańskich talibów) w połowie sierpnia 2021 r. Narodowy Front Oporu (NRF), na którego czele stoi Ahmad Massoud, syn legendarnego afgańskiego polityka i dowódcy wojskowego Ahmada Szah Massouda, okazał się główną grupą oporu walczącą z talibami. [1]

W artykule zatytułowanym „Szatański trójkąt ISIS, Izraela i NRF” opublikowanym na jednej z oficjalnych stron internetowych IEA, który napotyka ostry opór ze strony Państwa Islamskiego (ISIS) i NRF, argumentuje, że ISIS, Izrael, i NRF współpracują ze sobą w „szatańskim trójkącie”. Artykuł napisał talibski autor Sais Saidi.

„Wersety Koranu i nauki Świętego Proroka Mahometa (pokój z nim), odnoszą się do kwestii Żydów, charydżytów [2] i rebeliantów” – pisze Saidi. Twierdzi również, że Ahmad Massoud szukał kiedyś pomocy Izraela przeciwko talibom, chociaż Massoud zaprzeczył temu twierdzeniu.

Poniżej podajemy tłumaczenie artykułu z angielskiego oryginału:

„Istnieje wiele dowodów i dokumentów wskazujących na współpracę między” ISIS i NRF

Zarówno ISIS (znane również jako Daesh), jak i front rebelii (NRF) bez wahania stosują różne oszukańcze taktyki, aby osłabić islamski rząd w Afganistanie. Istnieje wiele dowodów i dokumentów wskazujących na współpracę między tymi dwoma podmiotami, które uważa się za wrogów świata islamskiego. Działają oni pod przykrywką islamskiego stroju i wyglądu, ale podobno wykonują izraelskie nakazy, co ma na celu dyskredytację i podział muzułmańskiej Ummah.

Na wczesnych etapach powstawania frontu rebelii funkcjonariusze i wysokie rangą osobistości związane z grupą wydały oświadczenia sugerujące wspólne cele i aspiracje z ISIS, w tym chęć przejęcia kontroli nad Chorasanem [Afganistan] i obalenie rządu Islamskiego Emiratu. Zastanawiali się, dlaczego nie mieliby współpracować i walczyć razem o te cele.

Obie te cieszące się złą sławą grupy, podobno pozostające pod wpływem ideologii żydowskiej i wychowywane w kontekście judaizmu w Izraelu, otrzymują wsparcie finansowe z tego samego źródła. Przy wielu okazjach wyrażały wzajemną radość z powodu barbarzyńskich operacji przeciwko afgańskiej ludności muzułmańskiej, świętując ich akcje.

ISIS, którego pochodzenie i utrzymanie rzekomo można przypisać wpływom żydowskim, służy jako narzędzie w rękach Mossadu, izraelskiej agencji wywiadowczej, która manipuluje nim w celu wspierania własnych interesów ponad granicami międzynarodowymi. Front rebelii również utrzymuje od dawna stosunki z przywódcami żydowskimi i wydaje się, że więź ta z czasem się wzmacnia, w miarę jak sprzymierzają się z interesami Żydów.

„Prowadzenie dżihadu i walka z tym szatańskim trójkątem, neutralizując równocześnie ich podstępne spiski, jest obowiązkiem”

Światowy dziennikarz przeprowadził wywiad z Ahmadem Massoudem, w którym szukał on pomocy u Żydów w swojej walce z Emiratem Islamskim. Jak długo ten osławiony front będzie podążał w tym kierunku, ideologiczne powiązania między tym satanistycznym trójkątem (ISIS, Żydzi i Front Rebelii) prawdopodobnie odegrają bardziej znaczącą rolę w promowaniu transgranicznych zniszczeń i inwazji na świat islamski, przekraczając ich obecny wpływ i będą propagować bluźnierstwo na skalę globalną.

Prowadzenie dżihadu i walki z tym szatańskim trójkątem, neutralizując równocześnie ich podstępne spiski, jest obowiązkiem. Wersety Koranu i nauki Świętego Proroka Mahometa, niech spoczywa w pokoju, poruszają kwestię Żydów, charydżytów i rebeliantów. Dlatego też konieczne i obowiązkowe dla każdego muzułmanina staje się dokładanie wszelkich starań w dziedzinie, w której potrafi najlepiej, w celu ustanowienia czystego społeczeństwa, wolnego od wpływów Żydów, charydżytów i rebeliantów.


 

[1] AlemarahEnglish.af (Afghanistan), February 21, 2024. The original English of the article has been lightly edited for clarity and standardization.

[2] The Kharijites (literally, „those who come out”), were an early Islamic sect that advocated excommunicating Muslims for even minor sins and was proclaimed heretical by the mainstream Sunna. Today, the term is used to brand Muslim groups as extremist.