Wprowadzenie

Dwa prezydenckie dekrety wydane ostatnio przez prezydenta Autonomii Palestyńskiej, Mahmouda Abbasa, wzbudziły ostrą krytykę w AP. Pierwszy, wydany 2 marca 2021 r. narzuca surowe ograniczenia na działalność i finanse palestyńskich organizacji obywatelskich.[1] Drugi, wydany trzy dni później, 5 marca, zawiesza na sześć miesięcy wewnętrzne wybory we wszystkich palestyńskich związkach zawodowych.[2] Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są wściekłe z powodu tych dekretów, które, jak mówią, mają na celu ograniczenie ich niezależności i przeszkodzenie im w wypełnianiu ich obowiązku nadzorowania działań rządu. Nazwały je antydemokratycznymi decyzjami, które są sprzeczne z palestyńskim Prawem Podstawowym, jak również z międzynarodowymi konwencjami, i zażądały, by zostały one anulowane.

Te dekrety są częścią serii antydemokratycznych kroków podjętych ostatnio przez Abbasa w celu zacieśnienia jego kontroli wszystkich palestyńskich instytucji nadzorczych i skonsolidowania jego autokracji. Przychodzą one po kilku dekretach wydanych w styczniu 2021 r., które wzmocniły jego kontrolę nad sądownictwem przez zastąpienie wielu sędziów jego  sojusznikami. Także te dekrety wywołały oburzenie, zarówno ze strony palestyńskich prawników i adwokatów, którzy obawiają się podminowywania palestyńskiego sądownictwa, jak ze strony przeciwników Abbasa, którzy ostrzegają, że kontrola nad sądownictwem umożliwi mu wpływ na planowane wybory, a nawet anulowanie ich wyników.

Te dekrety są sprzeczne z oficjalnym dyskursem kierownictwa AP o ożywieniu palestyńskiej demokracji przed wyborami do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej, jak również z pewnymi krokami, które AP podjęła, pozornie w tym kierunku.[3] 'Abbas widocznie promuje wybory w celu poprawienia demokratycznego wizerunku AP i zdobycia aprobaty administracji Bidena, a równocześnie używa dekretów, by scementować swoje jedynowładztwo i być może także ustalić z góry wyniki wyborów lub przygotować grunt pod anulowanie ich lub ich wyników, jeśli okaże się to konieczne. Kontrast między tymi dwiema technikami – obietnic demokratyzacji, z jednej strony, i ograniczania demokracji, z drugiej – rzuca cień na przygotowania do wyborów i poddaje w wątpliwość ich wykonalność.

’Abbas podpisuje prezydencki dekret (Źródło: Ramallah.news)

[Ciąg dalszy tekstu – przegląd tych dekretów, krytyka jaką wywołały w palestyńskim społeczeństwie i próby prezydenta Abbasa przejęcia kontroli nad różnymi palestyńskimi instytucjami oraz dławienia krytyki przeciwko niemu – nie jest spolszczony.]

https://www.memri.org/reports/new-decrees-palestinian-authority-president-abbas-restrict-civil-society