W niedawnym wywiadzie Musab Hassan Yousuf, syn szejka Hassana Yousufa, przywódcy Hamasu na Zachodnim Brzegu, powiedział: “Koran cierpi na rozdwojenie jaźni”. Yousuf Jr., który współpracował z wywiadem izraelskim, przeszedł na chrześcijaństwo i mieszka obecnie w USA, powiedział, że to “terrorystyczny i morderczy charakter islamu podżega ludzi, poprzez Koran, do zabijania i wysadzania się w powietrze”.

W wywiadzie nadanym przez arabską sekcję BBC 12 marca 2010 r. Yousuf podkreślił, że nie ma problemu z samymi muzułmanami, ale „z Bogiem islamu i z Prorokiem islamu”. Prorok Mahomet – „najwyższy model osobowy dla muzułmanów” – był, zdaniem Yousufa, „fałszywym prorokiem”, który „zabił Żydów w Chajbar, w Kureiza i w Nadhir… zabił ich dzieci i porwał ich kobiety”.

Według Yousufa, chociaż także Izrael zabił niewinnych ludzi, różnica między Izraelem a Hamasem jest taka, że “Hamas nie ma żadnych zasad, żadnych praw i żadnych ograniczeń, podczas gdy Izrael jest ograniczony prawami i konstytucją”. „Jeśli muzułmanie będą nadal… gloryfikowali i czcili terrorystów, którzy wysadzają się w powietrze, zabijając dzieci, będą nadal współsprawcami”, powiedział Yousuf dodając: „Mój ojciec jest współwinny”.

Yousuf wyraził pogląd, że “gdyby islam był stosowany poprawnie, oznaczałoby to zniszczenie Arabów i świata muzułmańskiego – a właściwie całego świata – ponieważ każdy muzułmanin stałby się bin Ladenem”.”

„Mam problem z Bogiem islamu i z Prorokiem islamu”

Musab Hassan Yousuf: Powiedziałem i nadal to mówię, że nie mam problem z Hamasem lub z muzułmanami. Mam problem z Bogiem islamu i z Prorokami islamu. Jeśli chodzi o… Istniał ciągły konflikt, który doprowadził mnie do myślenia o tym, w jakim kierunku chciałbym, by poszło moje życie. Oczywiście, tortury stosowane przez Hamas wobec własnych ludzi w więzieniu, ich głupota i polityczna nieudolność, zmusiły mnie do zabrania głosu.

[…]

Dziennikarz: Czy chce pan powiedzieć, że pana poglądy na to, co nazywa pan “islamem Hamasu” doprowadziły pana do współpracy z Izraelczykami?

Musab Hassan Yousuf: Kto powiedział, że istnieje islam Hamasu i islam Al-Kaidy?

Dziennikarz: Pan to powiedział, mniej lub bardziej.

„Koran i Bóg islamu cierpią na rozdwojenie jaźni”

Musab Hassan Yousuf: Nie, nie mówię tego. Mówię, że islam jest islamem, a Koran Koranem. Koran cierpi na rozdwojenie jaźni i Bóg islamu cierpi na rozdwojenie jaźni. Wszyscy muzułmanie, którzy wyznają Boga islamu, interpretują islam jak chcą, ale to nie neguje terrorystycznego i morderczego charakteru islamu, który podżega ludzi, poprzez Koran, do zabijania i wysadzania się w powietrze.

[…]

Dziennikarz: Gdzie Koran nawołuje do terroryzmu?

Musab Hassan Yousuf: Proszę pójść do Sury Al-Tawba, versety 5 i 29. Problem polega na tym, że muzułmanie nie rozumieją własnej religii. Wzywam muzułmanów, by przeczytali Koran i zrozumieli go, zanim powiedzą, że islam jest religią pokoju i współczucia.

Dziennikarz: Zapytałem pana…

Musab Hassan Yousuf: Bóg islamu wzywa do zabicia każdego nie-muzułmanina. Bóg islamu wzywa do zabicia mnie dzisiaj.

Dziennikarz: Czy jednak nie zgadza się pan, że islam uznaje inne religie, wysławia Jezusa, uznaje judaizm i tak dalej? Czy pan to akceptuje, czy nie?

Musab Hassan Yousuf: Jest kilka niezbyt wiarygodnych poglądów niektórych myślicieli islamskich, ale ich autorytet nie jest wyższy od autorytetu Boga islamu, który powiedział: “Zabij Ludzi Księgi, gdzie ich znajdziesz”.

Dziennikarz: Jak może pan mówić coś takiego? Czy Koran wzywa do zabijania Ludzi Księgi?

Musab Hassan Yousuf: Mówi: “Zabij politeistów, gdzie ich znajdziesz”. Proszę przeczytać sury.

Dziennikarz: Ale przecież Ludzie Księgi nie są politeistami?

[…]

Musab Hassan Yousuf: Jeśli chce pan ze mną dyskutować, proszę bardzo, dyskutujmy. Czy Mahomet, prorok islamu, jest najwyższym modelem osobowym dla muzułmanów?

Dziennikarz: A jak pan myśli?

Mahomet – fałszywy prorok

Musab Hassan Yousuf: Czy Mahomet zabił Żydów w Chajbar, czy nie? Niech mi pan powie. Po co wypaczać fakty? Muzułmanie muszą być uczciwi sami ze sobą i z resztą świata. Mahomet – najwyższy model osobowy muzułmanów – zabił Żydów w Chajbar, w Kureiza i w Nadir. Zabił ich dzieci i porwał ich kobiety. To jest najwyższy model osobowy muzułmanów.

Dziennikarz: A więc ma pan problem z historią, nie z współczesnością.

Musab Hassan Yousuf: Mam problem z tym fałszywym prorokiem, Mahometem, i z Bogiem islamu.

[…]

Muzułmanie nie są terrorystami z natury. Należą do najlepszych narodów, moim zdaniem. Jeśli jednak muzułmanie będą nadal kryć terrorystów, gloryfikować i czcić terrorystów, którzy wysadzają się w powietrze, zabijając dzieci, będą nadal współsprawcami. Mój ojciec jest współwinny.

[…]

Izrael dokonywał aktów przemocy i zabił niewinnych ludzi. Zabił ludzi z i bez przyczyny, ale błędy mogą się zdarzyć. Każdy kraj na ziemi popełnia błędy, nie tylko Izrael. Różnica między Izraelem i Hamasem…

Dziennikarz: Kiedy Izrael zabija niewinnych ludzi, to jest to “błąd”, ale kiedy inni zabijają niewinnych ludzi, to nie jest?

„Hamas nie ma żadnych zasad, żadnych praw i żadnych ograniczeń”

Musab Hassan Yousuf: Zabijanie jest błędem – niezależnie od tego, kim jest zabójca – ale Hamas nie ma żadnych zasad, żadnych praw i żadnych ograniczeń, podczas gdy Izrael ograniczony jest prawami i konstytucją. Jeśli w Izraelu jest rasista, staje on przed sądem. Proszę podać mi choć jeden przykład funkcjonariusza Hamasu, który stał przed sądem.

[…]

Gdyby islam był stosowany poprawnie, cały świat zostałby zniszczony, ponieważ każdy muzułmanin stałby się bin Ladenem

Moim zdaniem, gdyby islam był stosowany poprawnie, oznaczałoby to zniszczenie świata Arabów i muzułmanów – właściwie całego świata – ponieważ każdy muzułmanin stałby się bin Ladenem.

[…]

Chrześcijanie byli prześladowani przez ostatnich 14 stuleci – nie przez muzułmanów, ale przez Boga islamu. Prześladowania zaczęły się w Koranie i w zachowaniu Proroka islamu.