Mufti Jerozolimy Palestyńskiej Autonomii, szejk Muhammad Hussein, powiedział, że męczeństwo jest oznaką honoru, jaką Allah nadaje tym, których wybiera. Szejk Hussein powiedział to w przemówieniu wygłoszonym w Ramallah na imprezie na cześć “męczenników” Gazy i Jerozolimy, którą nadawała palestyńska telewizja 25 maja 2021 r. Mufti Hussein cytował wersety Koranu, wychwalające męczeństwo i powiedział, że męczennicy otrzymują życie w honorze w raju i olbrzymie dziedzictwo na tym świecie. 21 maja piątkowe kazanie Muftiego Husseina w meczecie Al-Aksa przerwali rozgniewani wierni, którzy skandowali: “Psy AP, wynoście się!” i oskarżyli go o to, że jest szpiegiem (patrz MEMRI TV clip no 8864).

Aby zobaczyć klip z szejkiem Muhammadem Husseinem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

Męczeństwo jest „oznaką honoru, [która] jest wychwalana i szanowana na tym świecie, a ci, którym jest nadane, są także honorowani w życiu następnym”

Muhammad Hussein: Człowiek jest dumny z honoru nadawanego mu przez głowę państwa lub głowę organizacji. Jest dumny i mówi: “ten lub ten przywódca, albo ten lub ten dowódca, albo ta lub ta organizacja nadała mi oznakę honoru”.

Ten człowiek, który został uhonorowany przez ludzi – niezależnie od tego jak wysoki status lub ranga tych ludzi – nie wie, że jest Jeden, który nadaje wyjątkową oznakę honoru, specjalną oznakę honoru – oznakę honoru od Pana całej ludzkości. Ta oznaka honoru jest wychwalana i szanowana na tym świecie, a ci, którym jest nadana, są honorowani także w następnym życiu. Mówię o oznace honoru męczeństwa, męczeństwa na rzecz Prawdy, na rzecz praw i na rzecz obrony ojczyzny i honoru przed atakami atakujących i uciskiem uciskających.

„Męczennicy są wybierani przez Pana i zasługują na tę bożą oznakę honoru”  

To jest oznaka honoru męczeństwa, jaką Allah nadaje tym, których wybiera spośród swoich prawych stworzeń. Męczennicy są wybierani przez Pana i zasługują na tę bożą oznakę honoru.

Dlatego Allah powiedział [w Koranie] o nich i o oznace honoru: “nie mówcie o tych, którzy zostali zabici na drodze Allaha: ‘Umarli’”.

„Przeciwnie, oni są żyjący. Lecz wy nie jesteście świadomi”. W innym wersecie [Allah] powiedział: „I nie uważaj tych, którzy zostali zabici
na drodze Boga, za umarłych. Przeciwnie, oni są żyjący!
Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie”. To jest życie honoru w raju i olbrzymie dziedzictwo na tym świecie.