2 lipca 2020 r. Międzynarodowy Związek Uczonych Muzułmańskich (IUMS), wspierany przez Katar i Turcję, i inne islamskie organizacje stowarzyszone z Bractwem Muzułmańskim, wydał oświadczenie wzywające muzułmanów do rozpoczęcia dżihadu i samopoświęceń w celu udaremnienia planu izraelskiego rządu, by anektować części Zachodniego Brzegu. Oświadczenie, wydane w następstwie konferencji Zoom na ten temat, zawiera wiele cytatów z Koranu i hadisów, wzywających muzułmanów do prowadzenia dżihadu na rzecz Allaha przez poświęcanie swojego życia, oddawanie swojego majątku, organizowanie demonstracji lub w jakikolwiek inny sposób.

W oświadczeniu aneksja jest określona jako zbrodnia przeciwko całemu narodowi muzułmańskiemu z podkreśleniem, że wyzwolenie Palestyny i obrona jej są obowiązkiem spoczywającym na każdym muzułmaninie. Jest tam pochwała „heroicznego” oporu palestyńskich organizacji terrorystycznych, takich jak Hamas, i stwierdzenie, że popieranie ich materialnie i moralnie jest rodzajem dżihadu na rzecz Allaha.

W oświadczeniu jest również ostre potępienie reżimów arabskich, które “spieszą do normalizacji stosunków z tworem syjonistycznym” i do kryminalizacji organizacji oporu, z aluzjami do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak również wezwanie do muzułmanów, by wyszli na ulice i protestowali przeciwko syjonistycznej zbrodni aneksji.

Oświadczenie kończy się deklaracją, że plan aneksji nie zostanie zrealizowany, “ jak długo wojownicy dżihadu trzymają palec na spuście” i jak długo “są ludzie [w Palestynie], którzy szukają śmierci, by otrzymać życie”.

IUMS założył w 2004 roku szejk Jousuf Al-Karadawi, który także przewodniczył mu do listopada 2018 r. Karadawi, główny ideolog Bractwa Muzułmańskiego, przez wiele lat był sponsorowany i utrzymywany przez reżim Kataru. Znany jest s ekstremistycznych poglądów, włącznie z poparciem dla zamachów samobójczych w Izraelu. Obecny przewodniczący IUMS, dr Ahmad Al-Raissouni, kontynuuje szerzenie podżegania do terroru i ekstremizmu[1].

Poniżej podajemy fragmenty oświadczenia IUMS[2]:

 

[Dalszy tekst nie jest spolszczony]

https://www.memri.org/reports/international-union-muslim-scholars-backed-qatar-and-turkey-calls-jihad-and-self-sacrifice

 


[1] In an interview gave on Al-Jazeera in November 18, 2018, Al-Raissouni revealed that Qatar has supported the organization since its inception and that Turkey now funds it as well, and said: „There is nothing wrong with that and we don’t hide it. On the contrary, we are proud of it and we urge all the countries to follow in the footsteps of those two” (aljazeera.net, November 18, 2019).

[2] Iumsonline.org/ar, July 2, 2020.

[3] According to Islam, the Prophet Muhammad journeyed by night from Mecca to Jerusalem, from whence he ascended to heaven.