Po atakach Hamasu z 7 października i reakcji militarnej Izraela w Niemczech odbyły się masowe wiece, podczas których tysiące ludzi wyszło na ulice. Trwające masowo propalestyńskie wiece miały na celu wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni i wsparcia dla Hamasu. Berlin był jednym z głównych miejsc protestów w tej sprawie w Europie. Ideologie reprezentowane wśród protestujących obejmują islamistów, skrajną lewicę i turecką skrajną prawicę. Od 2 listopada 2023 r. Samidoun – Sieć Solidarności z Palestyńskimi Więźniami, którą Niemcy zdelegalizowały w listopadzie 2023 r. i która jest ramieniem do spraw zagranicznych Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny ​​(LFWP), uznawanego za organizację terrorystyczną w USA [1], UE [2], i w Kanadzie [3], była głównym organizatorem wielu wieców i czuwań organizowanych w całych Niemczech w celu wsparcia sprawy palestyńskiej i jest znana ze swojego antysemityzmu oraz z popierania likwidacji Izraela. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że w kraju jest około 450 członków Hamasu. [4]

Szersza lewica niemiecka i walka palestyńska

Walka palestyńska jest wykorzystywana przez kręgi lewicowe głównego nurtu do osiągnięcia różnych celów, w tym: rewolucji komunistycznej w celu zastąpienia neoliberalizmu i kapitalizmu; antykolonializmu i antyimperializmu, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, solidarności z uciskanymi, sprzeciwu wobec syjonizmu i krytyki polityki USA na Bliskim Wschodzie. Ich zdaniem wszystkie te cele zbiegają się z sytuacją palestyńską.

Wiele dużych wieców w całych Niemczech organizują organizacje lewicowe, z których wiele utrzymuje bliskie powiązania z Samidoun. Niektóre z tych organizacji to: „Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa”, „Młoda Walka”, „Revolutionäre Linke”, „Rewolucja w Niemczech” i „Arbeiterinnen Macht” wraz z „Palästina Spricht”, „Palästina Kampagne”, „Jüdische Stimme”, i „Żydowski Bund”. Zakłada się, że niektóre z tych grup zwołujących masowe protesty na niemieckich ulicach działają częściowo w imieniu Samidoun, którego zakazana działalność mogła zostać po prostu skierowana do tych innych grup.

Główne organizacje lewicowe ułatwiające lub koordynujące protesty propalestyńskie

Zaangażowanie lewicy w propalestyńskie marsze solidarności pokazuje zbieżność idei politycznych, wartości i ocen konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Głośne zaangażowanie w kwestię izraelsko-palestyńską stało się również popularne wśród wielu członków pokolenia Z. Lewicowe poglądy na temat Izraela i konfliktu izraelsko-palestyńskiego są na ogół niejednorodne i obejmują od zniuansowanego poparcia dla rozsądnego rozwiązania, uznania praw i aspiracji zarówno palestyńskich Arabów, jak i Izraelczyków, do gwałtownego odrzucenia polityki Izraela, a nawet samego jego istnienia. Dziś to drugie wydaje się dominować, gdyż perspektywa ekstremistyczna stała się powszechna zarówno w życiu obywatelskim, jak i politycznym. W szczególności organizacje lewicowe znacząco przyczyniają się do zazwyczaj wysokiej frekwencji na protestach, będąc skutecznym narzędziem mobilizacji ludzi, docierając do szerokiego spektrum grup interesów: podmiotów specyficznych dla kraju/regionu, feministek, studentów i LGBTQ. Każda społeczność poszerza grono swoich zwolenników, tworząc ekspansywną sieć wykraczającą poza wąskie interesy i regiony.

Poniżej znajdują się opisy grup, które najbardziej angażują się w organizowanie protestów na dużą skalę w ramach solidarności ze sprawą palestyńską. 

Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa: dekolonizacja praw człowieka

„Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa” jest organizacją działającą na terenie całych Niemiec. Jej działalność koncentruje się szczególnie w Berlinie i działa pod hasłem „Dekolonizacja praw człowieka: żadnych granic, zniesienie apartheidu, zniesienie deportacji, zatrzymanie ludobójstwa”. Sprzeciwia się „wszelkim formom ucisku i ciągłości kolonialnej”, wzywa do przerwania milczenia na temat niesprawiedliwości i zachęca do jedności przeciwko głównym gwałcicielom praw człowieka.

Grupa twierdzi, że Europa pomimo swoich roszczeń do demokracji i praw człowieka ma mroczne dziedzictwo utrwalania konfliktów, niesprawiedliwości i ucisku na całym świecie. W związku z tym, jak wyjaśnia grupa, działania Europy zmusiły niezliczone rzesze ludzi do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa i możliwości – gdzieś w Europie. Szukając schronienia w Europie, migranci doświadczają nierównego traktowania i dodatkowych naruszeń praw człowieka, podczas gdy media głównego nurtu zbyt często przeoczają ataki na społeczności marginalizowane – twierdzi grupa – obejmujące „osoby czarne, rdzenne i osoby kolorowe, utrwalając narrację ignorującą realia systematycznego ucisku.” [5] Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa twierdzi, że przeszłe okrucieństwa w dalszym ciągu odbijają się echem poprzez te niesprawiedliwości. [6] Grupa zakłada, że ​​Niemcy utrudniają pomoc humanitarną i milcząco wspierają okrucieństwa, w tym ludobójstwo i czystki etniczne. Umacnia to rolę Niemiec w utrwalaniu ucisku i udaremnia wysiłki zmierzające do skonfrontowania się z niemiecką przeszłością. Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa uważa, że odgrywa ważną rolę w likwidowaniu wszelkich form ucisku i rzucaniu wyzwania rasizmowi strukturalnemu, który – jak twierdzi grupa – jest zakorzeniony w niemieckim społeczeństwie. 

Działania

Wraz z innymi grupami, w tym „Zgromadzenie Żadnych Granic”, Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa rozpoczął kampanię wzywającą do bojkotu niemieckich międzynarodowych przedsiębiorstw technologicznych. Rozpoczęta niedawno kampania „Bojkot Siemensa, wolna Palestyna” ma na celu rzucenie światła na konglomerat czerpiący zyski kosztem życia ludzkiego – twierdzi grupa. Hasło kampanii brzmi: „Od II wojny światowej do granic UE po Palestynę – koniec ze współudziałem Siemensa ani innych spekulantów na ludobójstwie i przemocy na granicach”. Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa twierdzi, że Siemens działa w okupowanych regionach, sprzedając technologie dyktaturom, w tym w Birmie, Saharze Zachodniej i Iranie. Co ciekawe, w kampanii ani w rzekomym wsparciu tej grupy na rzecz narodu palestyńskiego nie wspomniano o pełnomocniku Iranu, Hamasie. Protesty związane z kampanią mają na celu zmobilizowanie pracowników służby zdrowia do „złożenia zdecydowanego oświadczenia o solidarności, a także [wystawienia] aktu oskarżenia przeciwko współudziałowi i spekulacjom wojennym”. [7] 

Inne grupy aktywistów także oficjalnie popierają kampanię “Bojkotuj Siemensa”.[8]

Wiec „Bojkotuj Siemensa” zorganizowano na miejscu częstych protestów propalestyńskich Hermann Platz w dzielnicy Berlina, Neukölln-Kreuzberg.[9]

W zakładzie Siemensa w Berlinie odbyło się czuwanie pod hasłem „Bojkot Siemensa”. Nad tablicami powiewała palestyńska flaga z napisem: „[Siemens] winny ludobójstwa, apartheidu, przemocy na granicach, kryzysu klimatycznego i produkcji broni!”

Protesty organizowane przez Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa są zwykle organizowane pod pretekstem pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności za rzekome ludobójstwo, podczas gdy Niemcy „ponownie” są współwinne ludobójstwa, czyniąc aluzję do Holokaustu. W niektórych przypadkach wykorzystywanie lub trywializowanie Holokaustu może skutkować w Niemczech wszczęciem postępowania sądowego.

Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa rozesłał jedną z wielu ulotek protestacyjnych pod hasłem „Izrael jest winny – Niemcy współwinne”. Kilka symboli używanych na protestach jest, teoretycznie, zabronione – jednak egzekwowanie prawa jest rzadkie.

Na głównym dworcu kolejowym (Hauptbahnhof) w Berlinie odbył się masowy protest, zorganizowany pod sztandarem Globalnego Kolektywu Zjednoczonego Południa i stowarzyszonych z nim grup, z głośnymi skandowaniami, wieloma palestyńskimi flagami i niektórymi uczestnikami w kefijach.

Przed siedzibą firmy medialnej Axel Springer odbył się masowy protest współorganizowany przez Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa. Protestujący oskarżyli firmę o „propagandę syjonistyczną”. Celem protestu było przede wszystkim sprzeciwienie się konferencji „Jerusalem Post” odbywającej się w Berlinie. Protestujący oskarżyli także niemieckie media o kryminalizację głosów propalestyńskich i starali się zwrócić uwagę na ponad 120 dziennikarzy „zamordowanych przez Izrael od października” w wojnie Izraela z Hamasem – stwierdza grupa.

Protestujący przed siedzibą Axela Springera w Berlinie. [10]

Podczas niedawnego protestu zorganizowanego wspólnie przez Globalny Kolektyw Zjednoczonego Południa wraz z grupą zwaną „Opór Egipskiej Diaspory”, który odbył się przed ambasadą Egiptu w Berlinie, uczestnicy wezwali do otwarcia granic Egiptu dla Palestyńczyków. 

Podczas demonstracji przemawiał członek Globalnego Kolektywu Zjednoczonego Południa. Mówca twierdził, że 460 tysięcy osób zostało rannych, a 26 tysięcy osób zostało zabitych w Gazie „przez ludobójcze osadnicze państwo kolonialne Izrael. Ludobójstwo na narodzie palestyńskim trwa nadal, a zamykając przejście w Rafah, Egipt nie tylko jest współwinny zabijania i cierpienia Palestyńczyków w Gazie, ale Egipt bierze udział w zbrodni”. Mężczyzna, mówiąc po arabsku, nawoływał zgromadzonych, aby pamiętali historie osób rzekomo zmasakrowanych przez Izrael oraz aby nigdy nie zapominali i nigdy nie przebaczali. Powiedział: „Opór nadaje nam znaczenie […] Żadne granice nie zatrzymają [oporu] i żadne mury, od Palestyny ​​do Kongo, do Sudanu, Syrii, Egiptu, Jemenu, Iraku, Iranu i Kurdystanu – jedna walka przeciwko kolonializmowi, imperializmowi, faszyzmowi i dyktaturze”. Ponadto mówca zażądał uwolnienia wszystkich więźniów palestyńskich i wezwał do położenia kresu tzw. „kolonialnemu, ludobójczemu, osadniczemu państwu Izrael”.


Działacz Globalnego Kolektywu Zjednoczonego Południa przemawia podczas protestu zorganizowanego przed ambasadą Egiptu w Berlinie . [11]

Młoda walka

„Młoda Walka” ideologicznie sprzymierza się z marksistowsko-leninowską Partią Komunistyczną (MLPK), uznaną za organizację terrorystyczną w Turcji. Młoda Walka pełni funkcję organizacji parasolowej dla grup młodzieżowych MLPK. Skrzydło młodzieżowe „Komünist Gençlik Örgütü/KGÖ” (po turecku, „Komunistyczna Organizacja Młodzieży”) skupia organizacje w całej Europie, założone przez jednostki z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji i Wielkiej Brytanii. W Niemczech Młoda Walka działa głównie w dużych miastach, w tym w Berlinie, Stuttgarcie, Lipsku, Frankfurcie, Duisburgu, Kolonii, Hamburgu, Kilonii, Mannheim, Hildesheim i Ulm, a także w kilku dużych miastach uniwersyteckich. Aktywizm organizacji koncentruje się na tym, co nazywają „walką rewolucyjną”, co wykazuje wyraźne podobieństwa z wojowniczymi grupami, takimi jak Niemiecka Frakcja Czerwonej Armii (RAF). Młoda Walka w dużym stopniu opiera się na rozległej sieci w całym spektrum lewicowego aktywizmu, stąd jej zdolność do mobilizowania młodych ludzi dla głoszonej przez siebie sprawy. Młoda Walka upolitycznia młodzież, jednocześnie podnosząc świadomość niesprawiedliwości i dysproporcji społecznych; opowiada się za aktywnym zbiorowym oporem. Jej aktywizm koncentruje się przede wszystkim na antyrepresjach, antykapitalizmie, walkach kobiet, antyfaszyzmie, antyimperializmie i prointernacjonalizmie. [12] Do sztandarowych celów tej organizacji należy „palestyńska walka o wyzwolenie”, a także „sprawa wyzwolenia Kurdów”. [13] Na swojej stronie internetowej Młoda Walka regularnie publikuje obszerne artykuły i opinie.

Działalność

Po ataku na Izrael z 7 października Młoda Walka wydała 10 października obszerne oświadczenie, w którym określiła masakrę Hamasu jako „ucieczkę z więzienia narodu palestyńskiego”. Oświadczenie nawiązuje do 7 października, kiedy „Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego” zainscenizował akcję zorganizowaną przez 14 frakcji, mającą na celu powrót palestyńskich wojowników do domu, co wielu nazywało nalotem na więzienie. Młoda Walka skrytykowała media głównego nurtu w Niemczech, jak również głównie lewicowe media tureckie i kurdyjskie, za przyjęcie narracji, w której terroryści Hamasu zabijali niewinnych ludzi, podczas gdy Izrael opisywano jako  demokratyczne serce Bliskiego Wschodu. Młoda Walka postrzega siebie jako „krytyczny głos wyłaniający się z anty- imperialistycznej młodzieży”, która krytykuje reakcyjne aspekty buntu, potępiając jednocześnie spektrum lewicy, które wspiera siły reakcyjne, zamiast podkreślać siły rewolucyjne i postępowe. 

Młoda Walka postrzega 7 października jako „ludową rewoltę palestyńskiego ruchu oporu”. Przemoc popełniana przez tak zwanych „uciskanych” Palestyńczyków jest połączona z „działalnością rewolucyjną w Turcji i Kurdystanie”. Ofiary cywilne zostają odrzucone: „Jeśli odrzucimy ważność i legitymację jakiegokolwiek ruchu lub osób, które poniosły ofiary cywilne dla swojego wyzwolenia i porównamy ich z prześladowcami, będziemy całkowicie niezdolni do działania”. [14]

Młoda Walka również uzasadniła atak, mówiąc: „Palestyńczycy nie mają ani możliwości, ani motywacji, aby dokonać rzezi narodu żydowskiego w Palestynie. Jednak inwazja na Gazę, ataki na dawno zburzone obozy dla imigrantów, przetrzymywanie Palestyńczyków w mediach i przez czołowych izraelskich polityków, a także trwająca od dziesięciu lat inwigilacja izraelskich żołnierzy – wszystko to przyczynia się do obiektywnie zwiększonego ryzyka masowych morderstw w Strefie Gazy, chociaż nie będą one liczone w setkach”. [15]

Co więcej, Młoda Walka twierdziła, że mieszkańcy kibuców nie są zwykłymi cywilami, ale raczej „oddziałami szturmowymi” wspieranymi przez IDF, które rzekomo przyspieszają „kolonizację Palestyny”. Młoda Walka twierdzi, że każdy kibuc reprezentuje „zdewastowaną wioskę palestyńską oraz setki zamordowanych i wysiedlonych Palestyńczyków”. [16] 

Znaczenie oporu podkreśla się w kontekście niemieckim, gdzie istnieje pewne podżeganie przeciwko migrantom; Arabów czasami przedstawia się jako osoby szerzące antysemityzm, a osoby, które Młoda Walka uważa za  rewolucjonistów, są więzione. Aby zwalczyć postrzeganą niesprawiedliwość na ziemi niemieckiej, jednostronne wsparcie jest niezbędne dla „wolności dla Palestyny ​​i wszystkich uciskanych narodów, od rzeki do morza”. 

Oświadczenie „Potop Al-Aksa – ucieczka narodu palestyńskiego z więzienia” opublikowane na stronie internetowej Młodej Walki.

Młoda Walka i Samidoun utrzymują bliskie stosunki dzięki wspólnemu udziałowi w wiecach i marszach protestacyjnych oraz organizowaniu ich. W następstwie monitorowania Samidouna przez niemieckie organy ścigania, które nasiliło się wiosną 2023 r., Samidoun wydał oświadczenie zatytułowane: „Oświadczenie Walki Młodych: Solidarność z Samidounem!” 18 maja. W Dniu Nakby Samidoun pochwalił „naszych towarzyszy [z] ‘Młodej Walki’ za ich ciągłą pracę przeciwko imperializmowi […]”. [17] Natychmiast po tym, jak niemiecki minister spraw wewnętrznych ujawnił zaangażowanie Samidouna, Młoda Walka zamieściła grafikę z podpisem „Solidarni z Samidounem!” i  Żaden zakaz nas nie powstrzyma!” Na zdjęciu z wiecu w Samidoun czytamy: „W walce o sprawiedliwy pokój i sprawiedliwość dla narodu palestyńskiego w ostatnich tygodniach Samidoun pozostał nieugięty pomimo wszystkich represji, kampanii oszczerstw i ataków”. Wygląda na to, że Młoda Walka będzie nadal ich wspierała. [18] 

Post Młodej Walki na Instagramie wyrażający solidarność z Samidounem.

Członkowie Młodej Walki biorą ponadto udział w propalestyńskich czuwaniach, często organizowanych na kampusach niemieckich uniwersytetów, takich jak berliński Freie Universität (FU), który jest ośrodkiem działań obejmujących retorykę antysyjonistyczną i antysemicką. Jedna z akcji obejmowała zajęcie auli FU, gdzie studenci wzywali do zaprzestania rzekomego „ludobójstwa” na Gazańczykach. Młoda Walka opublikowała oświadczenie po rozbiciu przez policję oblężenia audytorium, w którym stwierdziła, że „Solidarność z Palestyną nie jest przestępstwem!”. [19]

„Solidarność z Palestyną nie jest przestępstwem!” post udostępniony na Instagramie przez Młodą Walkę.

31 stycznia Młoda Walka zorganizowała swój własny propalestyński protest na FU, zajmując audytorium przez dłuższy czas „w obecności około 50 osób od wtorku o 9:30”, jak donosi uniwersytecka gazeta „Furios”. Okupujący żądali, żeby Niemcy zaprzestały wszelkich rzekomych działań imperialistycznych, w tym  podżegania do wojny, żądając jednocześnie rewizji kodeksu zachowania FU. [20] Żądanie wzywa uczelnię do zaprzestania inwestycji w przedsiębiorstwa zbrojeniowe, wycofania się z badań i inicjatyw z udziałem Izraela oraz przeznaczenia środków wyłącznie na cywilne projekty badawcze. Okupujący próbowali zakłócić życie uniwersyteckie w sposób przypominający lewicowe protesty z minionych dziesięcioleci. Zdaniem „Furios” poprzednie kampanie ulotek nie osiągnęły swoich celów, gazeta stwierdziła również, że Młoda Walka z wyprzedzeniem skrupulatnie zaplanowała zajęcie sali, być może już w grudniu. „Przydzielono i zarejestrowano role, oceniono logistykę i utworzono zespoły na każdym etapie akcji” – relacjonuje „Furios”. Ponadto według doniesień działacze przesłali list otwarty do Zarządu FU, zawierający listę ich żądań.

Zajęcie audytorium FU przez Młodą Walkę pod koniec stycznia. Można zobaczyć dwóch aktywistów prezentujących Powerpoint, gdzie znajdują się: flaga Rożawy, której używają syryjscy Kurdowie; flaga milicji YPG; flaga Młodej Walki; i flaga palestyńska. Na ścianie wiszą dwa banery z napisami: „Młodzież przeciw wojnie i kryzysowi” oraz „Obalenie imperializmu. Nowy punkt zwrotny – Stop wojnie!” [21]

Podczas protestu Młodej Walki przed Rotes Rathaus (ratuszem miejskim) w Berlinie-Mitte wywieszono plakat z napisem: „Uwolnij Palestynę od niemieckiej winy”.

Na początku listopada Młoda Walka była współorganizatorką demonstracji na dużą skalę w samym sercu Berlina, w pobliżu Rotes Rathaus (ratusza). Aktywiści rozwinęli kilka flag, w tym flagę palestyńską, Młodej Walki, KGÖ i MLCP. Aktywiści w kefijach skandowali „Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna” wspięli się na pomnik Fontanny Neptuna znajdujący się w pobliżu ratusza i zawiesili palestyńskie flagi na wieży telewizyjnej [22] 

Oddział Młodej Walki w Lipsku udostępnił zdjęcia i filmy z listopadowego protestu w Berlinie, na którym aktywiści wspinali się na posąg Fontanny Neptuna; w tle widać wieżę telewizyjną.

Rzecznik Młodej Walki udostępnił na swoim koncie na Instagramie wideo ze swoim przemówieniem. Przemówienie nosiło tytuł: „Wolna Palestyna – walcz z państwem apartheidu: Ruch Wolności Palestyny ​​zatriumfuje!” W filmie Glenn omawia cierpienia Palestyny ​​od czasu Nakby (założenia Izraela i wysiedlenia około 700 tysięcy Arabów) z palestyńskiej perspektywy, używając słów takich jak „apartheid” i „czystki etniczne”. W swoim przemówieniu zacytował doniesienia Al Dżaziry.


[1] State.gov/foreign-terrorist-organizations, October 8, 1997.

[2] Eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0072:0074:EN:PDF, June 26, 2012.

[3] Publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx, accessed March 26, 2024.

[4] Dw.com/en/why-germany-banned-hamas-and-pro-palestinian-group-samidoun/a-67546361, November 24, 2023; Verfassungsschutz.de

[5] Radar.squat.net

[6] Radar.squat.net

[7] Picuki.com

[8] Picuki.com

[9] Picuki.com

[10] Picuki.com

[11] Picuki.com

[12] Young-struggle.org

[13] Verfassungsschutz.de

[14] Young-struggle.org

[15] Young-struggle.org

[16] Young-struggle.org

[17] Samidoun.net

[18] Picuki.com

[19] Picuki.com

[20] Furios-campus.de

[21] Furios-campus.de

[22] Scontent.cdninstagram.com