Artykuł z 25 września 2018 r. w libańskiej gazecie “Al-Modon”, która jest znana z opozycji wobec Hezbollahu, zajmuje się rozlokowaniem sił Hezbollahu po syryjskiej stronie granicy z Libanem. Artykuł, autorstwa Ahmada Al-Szamiego, wskazuje, że Hezbollah kontroluje duże obszary zachodniej prowincji Rif Dimaszk, włącznie z pasem wzdłuż granicy, 3-5 km, oraz umocnił swoją obecność na tym terenie przez założenie baz wojskowych, strategicznie umieszczonych placówek, obozów szkoleniowych i podziemnych magazynów. Autor pisze następnie, że ponad 1500 funkcjonariuszy Hezbollahu jest rozlokowanych w 100 placówkach wojskowych w Rif Dimaszk i że jedna z tych placówek mieści także siły irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i służy jako irańska kwatera główna. Według artykułu, Hezbollah czerpie także ekonomiczne korzyści z obecności na tym terenie przez szmuglowanie ludzi, pojazdów i towarów przez granicę, a także przez pomoc ludziom w uzyskaniu wizy libańskiej, za co pobiera opłatę. W artykule znajduje się także twierdzenie, że jednym z celów organizacji w kontrolowaniu tego terenu, który obejmuje wiele wsi szyickich, jest posiadanie miejsca na składowanie broni, jeśli nie będzie to dłużej możliwe w Libanie.   

Obszar w Syrii kontrolowany według tego artykułu przez Hezbollah (obraz: Google Maps).

Poniżej podajemy fragmenty artykułu[1]:

„Chociaż libańska milicja Hezbollah wyparła [syryjskie] siły opozycyjne z zachodniego Rif Dimaszk półtora roku temu po długim oblężeniu, pozostała w izolowanych placówkach wojskowych i wielu zabezpieczonych kompleksach w szeregu miast w zachodniej Ghouta, podczas gdy obszar kontrolowany przez milicję [Hezbollah] wzdłuż granicy Syrii z Libanem wynosi 3-5 km długości.

Według opozycyjnych źródeł wojskowych ponad 1500 funkcjonariuszy Hezbollahu jest rozlokowanych w ponad 100 placówkach wojskowych tej organizacji w zachodnim Rif Dimaszk i wywiad lotniczy jest jedynym elementem armii syryjskiej, który dzieli z nimi panowanie na tym obszarze. To źródło dodało, że wszyscy dowódcy i funkcjonariusze Hezbollahu w regionie są bezpośrednio podporządkowani aparatowi bezpieczeństwa Hezbollahu – Oddziałowi 910, który ma rozległą władzę i prawo podejmowania decyzji w regionie.

Źródło powiedziało także, że większość sił Hezbollahu w regionie znajduje się w placówkach wzniesionych na ziemi syryjskiej wzdłuż granicy z Libanem – od placówki w Masna’a [przejście graniczne] do skraju administracyjnej jurysdykcji regionu na równinach Rankous. Placówki są rozstawione co jeden kilometr.

Znające sytuację źródło  z [miasta] Al-Zabadani powiedziało tej gazecie, że Hezbollah nadal kontroluje dzielnicę Al-Shallah i części zachodniej ćwiartki [miasta], która jest uważana za strefę bezpieczeństwa, a także Kal’at Al-Tal i Zahr Al-Kadhib na zachodzie miasta – które są bardzo ważnymi punktami obserwacyjnymi w regionie. Organizacja ma także obozy wojskowe w Serghaja i w 'Ain Hawr wzdłuż pasa granicznego i kontroluje placówki w zalesionym [terenie] wokół wsi Bloudan. W dodatku organizacja używa willi i innych budynków będących własnością saudyjską … jako ośrodków wakacyjnych dla swoich funkcjonariuszy.

W miastach Kfeir Jabous i Dżdeidat Jabous Hezbollah ma pełną kontrolę, mimo że rząd syryjski ma tam biura. Hezbollah ma pełną listę mieszkańców obu miast i nikt nie może wyjechać lub wjechać, jeśli jego nazwiska nie ma na tych listach. We wsiach Ma’adar i 'Atib sytuacja jest podobna, a w 'Atib Hezbollah założył dużą bazę szkoleniową tam, gdzie [kiedyś] była brygada obrony radarowej [sił] powietrznych [syryjskiego] reżimu.

Od kiedy Hezbollah oblegał miasto Madaya[2], założył na równinie [wokół] wsi, którą lokalni mieszkańcy nazywają Mardżat Al-Tal, dużą zamkniętą pozycję wojskową, która obejmuje trzy kilometry kwadratowe i jest otoczona strefą, do której nie ma wstępu, o długości dwóch kilometrów; ocenia się, że Hezbollah ma w tym regionie podziemny magazyn, Podobnie, Hezbollah i [irański] IRGC kontrolują obóz wojskowy Al-Talai’, który używają jako swój obóz szkoleniowy i jako irańskie centrum dowodzenia.

Na północ od wsi Bakin, po drugiej stronie od Madaja, Hezbollah ma jedno stanowisko – sześciopiętrowy budynek, który mieszkańcy miasta nazywają 'Abd Al-Madżid. Budynek jest używany przez Hezbollah jako centrum dowodzenia, a jego magazyn służy jako więzienie. W miastach Kudsaja i Al-Hama, nie ma obecności Hezbollahu; organizacja wycofała swoje siły stamtąd do wsi w Wadi Barada, kilka dni po tym, jak uczestniczyła w przejęciu miasta obok sił reżimu Assada.

Według członka mediów, 'Omara Al-Szamiego, który jest z Kudsaja, Hezbollah kontroluje najwyższe wzgórza w Wadi Barada – Al-Nabi Habil i Ard Al-Dahra. To są strategiczne punkty, które pozwalają organizacji na obserwowanie regionu i ma tam bazy szkoleniowe dla swoich członków. Hezbollah i wywiad syryjskich sił powietrznych kontrolują wsie Basima i 'Ain Al-Fidżah, i nie pozwalają wieśniakom na powrót do nich, mimo że od dwóch lat nie było tam żadnych elementów opozycyjnych.

Hezbollah używa swoich placówek na granicy do szmuglowania towarów i ludzi z Syrii do Libanu i odwrotnie. W mieście Al-Dimas organizacja ma duże magazyny na towary sprowadzone z Libanu i są one [magazyny] uważane za rodzaj ‘wolnego rynku’…”

Według gazety Hezbollah zajmuje się szmuglowaniem ludzi między tymi krajami, a także szmuglem motocykli i innych pojazdów – czasami we współpracy z syryjskimi celnikami – i za opłatą pomaga zdobyć wizy do Libanu. „[Źródła podkreślały], że Hezbollah ma zamiar pozostać w zachodnim Rif Dimaszk, ponieważ przygraniczne libańskie miasta i wsie od Hermel [w Libanie] do Jahfufa i Dżeidat Jabous [w Syrii] są wszystkie szyickie [i dlatego popierają te organizację]… Hezbollah kreśli strategię na przyszłość i utrzymuje zbrojną obecność w tym regionie [w Syrii] jako alternatywny plan na wypadek, jeśli któregoś dnia wzrośnie nacisk w Libanie na to, by broń była tylko w rękach armii libańskiej[3] [a jeśli to się zdarzy, Hezbollah będzie w stanie trzymać swoją broń w Syrii]”/.


[1] Al-Modon (Lebanon), September 25, 2018.

[2] For more on Hizbullah’s siege on Madaya, see MEMRI Inquiry and Analysis No. 1226, Hizbullah Faces Criticism In Lebanon For Besieging Madaya: Its Starvation Of Syrians Recalls Past Crimes Of Mass Extermination In History, February 9, 2016.

[3] On the controversy in Lebanon over the years about Hizbullah’s weapons, see e.g., Special Dispatch No. 6851, Letter By Five Former Lebanese Presidents, PMs To Arab League Summit Conveys Opposition To Hizbullah’s Weapons And Involvement In Syria, Iran’s Involvement In Arab World, March 30, 2017; Inquiry & Analysis Series No. 1011, Lebanese President Michel Suleiman Renews His Attack On Hizbullah’s Weapons, August 22, 2013; Special Dispatch No. 2640, A Second Hizbullah Missile Explosion in South Lebanon Intensifies Lebanon’s Internal Dispute over Hizbullah’s Weapons,November 24, 2009.