Wprowadzenie

Jako część szerzących się wezwań na Facebooku do działalności opozycyjnej przeciwko przywódcom arabskim, zostały stworzone liczne grupy i konta Facebooka, wzywające do powszechnej intifady w całym świecie arabskim, włącznie z Jemenem, Bahrajnem, Libią i Algierią. Strony wzywały do apolitycznych demonstracji bez przemocy, a niektóre z nich dostarczały dokładnych instrukcji dotyczących tego, jak zachowywać się podczas demonstracji.

Poniżej podajemy przykłady stron, które pojawiły się na portalu społecznościowym:

Dzień wściekłości w Jemenie na 3 lutego

Dzień wściekłości jest planowany w Jemenie na 3 lutego 2011 r. Jedna ze stron na Facebooku mówi na ten temat: „O ludu Jemenu, przygotujemy powszechną demonstrację bez przemocy [na 3 lutego]. Demonstracja nie jest związana z żadną partią polityczną ani sektą religijną. Prosimy, byście pomogli nam nadać rozgłos tej stronie” [1] . Inna strona dostarczyła instrukcji, jak zachowywać się podczas demonstracji: nie wpadać w anarchię, traktować z szacunkiem oficerów policji i unikać wyrażania przynależności politycznych lub sekciarskich, oraz skandować ujednolicone hasła potępiające ucisk i tyranię [2] . Poniżej podajemy przykłady stron Facebooka, rozpoczętych w oczekiwaniu planowanych w Jemenie demonstracji:

„Dzień wściekłości w Jemenie, 3 lutego 3”

http://www.facebook.com/pages/ywm-alghdb-fy-alymn-3-fbrayr/126356774101823#!/pages/ywm-alghdb-fy-alymn-3-fbrayr/126356774101823?v=wall

„Dzień wściekłości w Jemenie, 3 lutego”

http://www.facebook.com/pages/ywm-alghdb-aljzayry-4-fbrayr-w-11-fbrayr-anshrha-bqdr-hbk-lwtnk/179636112074677#!/group.php?gid=127119883862&v=info

„Dzień wolności, 3 lutego”

http://www.facebook.com/pages/ywm-alghdb-aljzayry-4-fbrayr-w-11-fbrayr-anshrha-bqdr-hbk-lwtnk/179636112074677#!/group.php?gid=127119883862&v=wall

Wizerunek dołączony do powyższej strony

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1713982743674&set=o.352812767076#!/photo.php?fbid=1713982743674&set=o.352812767076&pid=1608526&id=1661351786

Dzień wściekłości jest planowany w Jemenie Południowym na 11 lutego 2011 r. Poniżej jest strona Facebooka, założona dla poparcia tej sprawy:

„11 lutego intifada na Południu”

http://www.facebook.com/February11PopularAnger

Dzień wściekłości w Bahrajnie na 14 lutego

Demonstracje planuje się w Bahrajnie na 14 lutego 2011 r. Jedna ze stron na Facebooku, założona dla poparcia tej sprawy twierdzi, że powszechne powstanie wyznaczone na tę datę będzie żądało szybkich reform politycznych i poprawy warunków życia dla wszystkich obywateli, bez dyskryminacji [3] . Według innej strony celem demonstrantów jest niezależność sądownictwa, wybory do rady Szura, reprezentacja wszystkich sekt w ministerstwach rządowych, zwrócenie odebranych ziem i własności oraz zwolnienie więźniów politycznych [4] . Poniżej są przykłady stron Facebooka stworzonych w oczekiwaniu na demonstracje:

” 14 lutego 2011, dzień rewolucji w Bahrajnie”

http://www.facebook.com/pages/14th-February-2011-Revolution-Day-in-Bahrain-ywm-alghdb-albhryny14-fbrayr/196431420371305

„Dzień wściekłości w Bahrajnie, 14 lutego”

http://www.facebook.com/pages/ywm-alghdb-fy-albhryn-14-fbrayr/184881771544525

” 14 lutego, bahrajski dzień wściekłości”

http://www.facebook.com/pages/ywm-alghdb-aljzayry-4-fbrayr-w-11-fbrayr-anshrha-bqdr-hbk-lwtnk/179636112074677#!/pages/14-fbrayr-ywm-alghdb-albhryny/148483188542420

„Rewolucja 14 lutego, dzień wściekłości w Bahrajnie”

http://www.facebook.com/pages/thwrt-14-fbrayr-ywm-alghdb-fy-albhryn/195630250462820

Dzień wściekłości w Libii, 17 lutego

Dzień wściekłości jest planowany w Libii na 17 lutego 2011 r. przeciwko przywódcy libijskiemu Muammarowi Kaddafiemu. Strony internetowe Facebooka, rozpoczęte dla poparcia tej sprawy, wezwały użytkowników, by masowo wyszli na ulice i włączyli się do demonstracji protestu. Na rozmaitych stronach pojawił się komunikat, który mówił: „Razem weźmiemy udział w stworzeniu jasnej przyszłości dla wolnej Libii. Celem nas, młodzieży, jest życie w honorze, jak ludzie w krajach ropy naftowej, które respektują swoich obywateli i zapewniają im usługi [państwa] dobrobytu, takie jak mieszkanie, praca i wartość życia ludzkiego”. Komunikat wzywał do zmobilizowania tak wielu ludzi, jak to możliwe, do uczestniczenia w demonstracjach, i prosił uczestników, by nie uciekali się do przemocy i używali ujednoliconych haseł, które odzwierciedlają ich libijską tożsamość, zamiast haseł sekciarskich lub partyjnych. Wyjaśniał również, jak unikać gazu łzawiącego i co robić, jeśli się zostanie trafionym [5] . Poniżej podajemy przykłady stron stworzonych dla tej sprawy:

„Intifada 17 lutego 2011 r. – zróbmy to dniem wściekłości w Libii”


http://www.facebook.com/17022011libya

„Lud chce obalić reżim – Libia, 17 lutego”

http://www.facebook.com/17022011libya#!/pages/alshb-yryd-asqat-alnzam-lybya-17-fbrayr/105942979481877

„Wspaniała młodzież libijska buntuje się przeciwko dyktatorowi Kaddafiemu”

http://www.facebook.com/pages/shbab-lybya-alzym-ythwr-ly-alqdhafy-aldktatwr/177530102284922

Wizerunki ze stron Facebooka założonych w oczekiwaniu na libijski dzień wściekłości

Libia następna w kolejce po Egipcie i Tunezji

„Rewolucja dla Libii”

http://www.facebook.com/17022011libya#!/photo.php?fbid=107204229356483&set=o.197898230226131

„Dzień wyzwolenia, 17 lutego”

http://www.facebook.com/pages/alshb-yryd-asqat-alnzam-lybya-17-fbrayr/105942979481877#!/photo.php?pid=175920&o=all&op=1&view=all&subj=105942979481877&aid=-1&id=100001775716019&oid=105942979481877&fbid=126580024077854

Strony Facebooka przeciwne demonstracjom, popierające Kaddafiego

W odpowiedzi stworzono strony Facebooka, wyrażające sprzeciw wobec planowanych demonstracji i poparcie dla Al-Kaddafiego. Poniżej są przykłady:

„Przeciwko 17 lutego i próbie zasiania wojny domowej przez nikczemnych”

http://www.facebook.com/17022011libya#!/pages/dd-ywm-17-fbrayr-fy-lybya-wdd-mhawlt-zr-alftnh-mn-qbl-alhaqdyn/107074776034826

„Bezpieczeństwo Libii i Libijczyków jest czerwoną linią”

http://www.facebook.com/pages/amn-lybya-wallybyyn-kht-ahmr/150673284986214

Dni wściekłości w Algierii przez cały luty

Demonstracje w Algierii są planowane na 4, 11, 17 i 25 lutego, na poparcie których stworzono wiele stron na Facebooku. Poniżej są przykłady:

„Algierski dzień wściekłości, 4 i 11 lutego. Rozprzestrzeniaj [słowo] tak bardzo, jak kochasz swoją ojczyznę”

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173601642683252#!/pages/ywm-alghdb-aljzayry-4-fbrayr-w-11-fbrayr-anshrha-bqdr-hbk-lwtnk/179636112074677

„Algierski dzień wściekłości, 17 lutego”

Ta strona zawiera także informację o libijskim dniu wściekłości, planowanym na ten sam dzień.

http://www.facebook.com/25February#!/pages/ywm-alghdb-aljzayry-17-fyfry-fbrayr/178061292235282

*Y. Yehoshua jest dyrektorką badań w MEMRI.


[1] http://www.facebook.com/pages/ywm-alghdb-fy-alymn-3-fbrayr/126356774101823#!/pages/ywm-alghdb-fy-alymn-3-fbrayr/126356774101823?v=wall .

[2] http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1713982743674&set=o.352812767076#!/photo.php?fbid=191238600900014&set=o.352812767076 .

[3] http://www.facebook.com/pages/thwrt-14-fbrayr-ywm-alghdb-fy-albhryn/195630250462820 .

[4] http://www.facebook.com/pages/ywm-alghdb-aljzayry-4-fbrayr-w-11-fbrayr-anshrha-bqdr-hbk-lwtnk/179636112074677#!/pages/14-fbrayr-ywm-alghdb-albhryny/148483188542420?v=info .

[5] http://www.facebook.com/notes/libya-al-mostakbal/byan-bkhsws-mzahrt-17-fbrayr-ywm-alghdb-fy-lybya/173923919319284 . Ten komunikat pojawił się także na szeregu opozycyjnych witryn internetowych w Libii: http://alsature.wordpress.com/; http://www.libya-watanona.com/letters/v2011a/v31jan11z.htm .