Poniżej podajemy fragmenty piątkowego kazania w Gazie, które nadała telewizja Hamasu Al-Aqsa TV 2 grudnia 2011 r.:

Kaznodzieja: Naszym sztandarem jest “Nie ma boga nad Allaha”, naszym hasłem jest “Allah Akbar”, naszym wezwaniem jest „Śmierć Żydom i Ameryce” […]

Prorok powiedział: “Dzień Sądu Ostatecznego nie nadejdzie, aż będziecie walczyć z Żydami – wy na wschód od rzeki, a oni na zachód.

Wtedy kamienie i drzewa powiedzą: O muzułmaninie, o sługo Allaha, tam jest Żyd za mną, przyjdź i zabij go”.

Nie powiedzą: “o ulegający wpływom Zachodu muzułmaninie…”

Nie powiedzą: “o muzułmaninie, który nie zna swojej religii…”

Powiedzą: “o muzułmaninie, o sługo Allaha, tam jest Żyd za mną. przyjdź i zabij go”. ’ Wkrótce usłyszycie kamienie i drzewa krzyczące “Allah Akbar”, mówiące: “o muzułmaninie, o sługo Allaha, tam jest Żyd za mną, przyjdź i zabij go”. […]