Poniżej podajemy fragmenty piątkowego kazania wygłoszonego przez stowarzyszonego z Hamasem kaznodzieję z Jabalja z Gazy 7 czerwca 2010 r. i nadanego przez Al-Aqsa TV.

Kaznodzieja: Ktokolwiek wierzy, że nasza walka z Żydami i krzyżowcami osłabła lub jest uśpiona, żyje w urojeniu. Wiecie dlaczego, o dystyngowani ludzie? Wiecie dlaczego konflikt trwa i będzie trwał do Dnia Sądu Ostatecznego? Ponieważ komunistyczny Wschód i kapitalistyczny Zachód niczego nie boją się tak bardzo, jak boją się proklamacji, że nie ma boga nad Allaha a Mahomet jest Jego posłańcem. Nie boją się niczego tak bardzo, jak boją się słów „Allah Akbar”. […]

Żydzi są przekonani, że ich unicestwienie i zniszczenie ich państwa nigdy nie zostanie dokonane przez świeckie, reakcyjne, panarabskie lub baasistowskie reżimy. Ich unicestwienie i zniszczenie ich państwa będzie osiągnięte tylko przez islam, przez tych, którzy kłaniają się przed Allahem. […]

Rosja i USA mogą mieć swoje sprzeczki, ale kiedy wrogiem jest Prorok Mahomet, zapominają o swoich różnicach. To jest fakt.