Poniżej podajemy fragmenty kazania piątkowego, które nadała libijska Al-Dżamahirija TV 18 lutego 2011 r.:

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2816.htm .

Kaznodzieja: Oh muzułmanie, niechaj Allah zachowa wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo waszych kobiet i waszych dzieci. Uważajcie, byście nie zostali zwiedzeni na manowce, jak nasi koledzy Arabowie, którzy podzielają z nami ten sam język. Pociągnęły ich oszukańcze media i wyszli na ulice, żeby siać zepsucie, przyjmując w ten sposób charakter Żydów, którzy szerzą zepsucie na ziemi.

[…]

Oh czciciele Allaha, widzicie hasło wyjętych spod prawa – nie nazwę ich ludźmi, którzy zbuntowali się przeciwko reżimowi – w Egipcie, w Tunezji i gdzie indziej. Skandują wstrętne hasło syjonistów: „Obalcie reżim”. Czy jest właściwe dla muzułmanina buntowanie się przeciwko reżimowi?

[…]

Wzywamy wszystkich szlachetnych Arabów i wszystkich wolnych muzułmanów do usunięcia niegodziwego kanału Al-Dżazira TV z satelitów arabskich, ponieważ nie chce on, by cokolwiek dobrego przydarzyło się Arabom. Wzywamy do usunięcia Kataru, który sponsoruje Al-Dżazira TV z Ligi Arabskiej.

[…]

Na zakończenie, oh muzułmanie, niechaj Allah broni naszego kraju, Libii, który jest zbyt wspaniały, by zostawić go na łup nienawistnym syjonistom i tyrańskim Amerykanom. […]