29 października 2019 r. Głos Midan, internetowy kanał Al-Dżaziry skierowany do młodzieży, zamieścił wideo o żydowskiej kontroli przemysłu pornograficznego. Narrator powiedział, że Żydzi dominują przemysł pornograficzny w celu „skażenia chrześcijańskiej kultury” i zniszczenia amerykańskich wartości. Głos Midan znajduje się na YouTube i Soundcloud od stycznia 2018 r. Według wypowiedzi opublikowanej przez Al-Dżazirę w owym czasie kanał miał pomóc w obejściu zakazu nadawania programów Al-Dżaziry w różnych krajach arabskich.

Aby zobaczyć klip programu Głosu Midan w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Jak to możliwe, że Żydzi zakazują pornografii we własnym kraju, skoro oni byli pierwszymi, którzy w ogóle szerzyli pornografię i inwestowali w nią?

Narrator: Jak Żydzi przejęli kontrolę nad przemysłem pornograficznym?

[…]

W 2016 r. izraelski Kneset uchwalił ustawę, która zmusza Internet Service Providers – ISP – do usuwania stron pornograficznych w całym kraju, ponieważ treści tych stron szkodzą dzieciom i szkodzą narodowi, szczególnie od kiedy stało się łatwiejsze dla dzieci logowanie się na strony pornograficzne niż kupowanie lodów w lokalnym sklepie. To zmusiło państwo żydowskie do podjęcia działania w celu chronienia nieletnich przed tym niebezpieczeństwem. Ta ustawa wzbudza uprawnione pytanie, ponieważ zawiera dziwny paradoks: Jak to możliwe, że Żydzi zakazują pornografii we własnym kraju, skoro oni byli pierwszymi, którzy w ogóle szerzyli pornografię i inwestowali w nią? Kilkoro ludzi próbowało przedstawić fakty o roli  Żydów w pornografii, ale większość z nich albo atakowano – pod pretekstem antysemityzmu – albo mieli własne wideo usuwane z YouTube i Internetu.

[…]

Żydzi dominują większość aspektów [przemysłu pornograficznego], jeśli nie wszystkie. Według amerykańskiego magazynu ”Time”, wynalazczynią seksualnych linii telefonicznych, była Gloria Leonard, która przez całą swoją pornograficzną karierę przedstawiała się jako dobra żydowska dziewczyna z dzielnicy w Nowym Jorku.

[…]

Także w słynnym piśmie „Playboy”, które zostało założone w połowie lat 1950., kontrola Żydów nad zespołem pisma była całkowicie jasna od pierwszego dnia.

„Badacze wspominali przyczyny, takie jak bunt przeciwko konserwatywnym wartościom, pragnienie psucia ludzi…”  

[…]

Większość męskich aktorów pornograficznych w latach 1970. i 1980. była Żydami. Najsłynniejszym z tych aktorów – najbardziej znanym aktorem pornograficznym ze wszystkich – jest amerykański Żyd, Ron Jeremy, który jest znany jako „legenda porno”.

[…]

Steven Hirsch, 57-letni Żyd, jest znany jako ”Donald Trump pornografii”. Jest dyrektorem firmy VIVID, która jest znana jako „Microsoft pornografii”.

[…]

Co wiodło Żydów do tego świętego marszu ku przemysłowi pornograficznemu?

[…]

Czy jest jakaś głębsza przyczyna niż pragnienie zysków wobec niskich kosztów produkcji? Badacze wspominali przyczyny, takie jak bunt przeciwko konserwatywnym wartościom, pragnienie psucia ludzi i przejście z europejskich gett do amerykańskiej wolności, ale nikt nie był tak otwarty, jak żydowski producent pornografii, Al Goldstein.

„Dlatego pornografia stała się środkiem skażenia chrześcijańskiej kultury, bo szybko przenika do amerykańskich domów”

Kiedy zapytano go, dlaczego Żydzi dominują przemysł pornograficzny, on [Goldstein] powiedział wyraźnie: „Jedynym powodem, dla którego Żydzi odgrywają rolę w przemyśle pornograficznym, jest to, że nienawidzimy Chrystusa.

Dlatego pornografia szybko stała się środkiem do skażenia chrześcijańskiej kultury, bo szybko przenika do amerykańskich domów. Naturalnie, nie można generalizować i przypisywać poglądu Goldsteina wszystkim producentom pornografii, ale wydaje się to być szeroko rozprzestrzeniony pogląd w kręgach pornografii. Luke Ford napisał: „Na początku XX wieku Żydzi zajęli się pornografią z powodu ich reakcyjnej nienawiści do chrześcijan. Próbowali zniszczyć amerykańskie wartości w owym czasie i wydaje się, że odnieśli sukces w robieniu tego”.