Poniższy raport jest darmową próbką MEMRI Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM). Informacja o prenumeracie JTTM znajduje się tutaj.

1 marca 2021 r. jordański ideolog dżihadu, Abu Muhammad Al-Makdisi opublikował fatwę[1], w której powiedział, że muzułmanie, którzy wierzą w sekularyzm, są nikczemniejsi i gorsi od chrześcijan i Żydów.

Odpowiadając na pytanie, „kto popełnia gorszy akt niewiary i odchodzi dalej z drogi: politeista czy zwolennik sekularyzmu?”, Al-Makdisi odpowiedział: „Bez wątpienia zwolennicy sekularyzmu są źli i bardziej nikczemni niż politeiści, a sekularyzm jest większym odejściem z drogi i jest bardziej nikczemny niż politeizm”. Według Al-Makdisiego, „zwolennicy sekularyzmu, którzy są związani z islamem, choćby przez tożsamość, są uważani za apostatów przez grupę uczonych”.

Dalej w fatwie Al-Makdisi uznał zwolenników sekularyzmu za “nikczemniejszych od arabskich politeistów, Żydów i chrześcijan”, mówiąc: “Żydzi, chrześcijanie, ci, którzy czczą groby i wielu politeistów i niewiernych popełniło mniejsze akty niewiary niż zwolennicy sekularyzmu”.

Al-Maqdisi powiedział następnie, że „poziom apostazji popełnionej przez zwolenników sekularyzmu, którzy oddzielają religię od życia ludzi i nie pozwoliliby, żeby religia była zaangażowana w proces rządzenia i legislacji, i przeszkodziliby jej udziałowi w polityce i sprawach świeckich, jest gorszy, nawet jeśli identyfikują się jako muzułmanie, niż [poziom] politeistów, niewiernych i apostatów, którzy popełnili akt niewiary, ale nie wzywają do takiego rozdzielenia, [nie] starają się promować tego, [nie] aprobują tego, [nie] przekonują ludzi ani [nie] narzucają im tego”.

Następnie sklasyfikował zwolenników sekularyzmu, pisząc, że nie wszyscy są na tym samym poziomie niewiary. „Najgorszy i najbardziej nikczemny rodzaj zwolenników sekularyzmu” według Al-Makdisiego, to „typ faraona i ci, którzy nienawidzą i kompletnie odrzucają religię… przeszkadzają ludziom wierzyć w nią i odrzucają jej reguły, i ogłaszają swój ateizm”. Na następnym poziomie, napisał, są “ci, którzy nie są wrodzy wobec religii, ale odrzucają jej udział w świeckich sprawach, w rządzeniu i polityce. I jest trzecia grupa, którą nazwiemy Erdoğanistami. Mają własną definicję sekularyzmu, bo akceptują szariat słownie i może w swoim osobistym zachowaniu, ale nie włączają go do rządzenia i systemów politycznych i uważają wszystkie religie i ich wyznawców za równych, ponieważ nie zaprzeczą żadnemu aspektowi fałszywych wiar i nie uważają islamu za inny lub wyższy od nich”.

Al-Makdisi zakończył fatwę powiedzeniem, że „sekularyzm Ghannouchiego[2] jest bardziej odległy [od drogi] niż sekularyzm Erdoğana… powodem tej klasyfikacji jest, że sekularyzm ma różne poziomy i jego wyznawcy różnią się tym, jak głęboko są uwikłani w niewiarę.  Sekularyzm Atatürka zdecydowanie nie jest na tym samym poziomie, co Erdoğana, mimo że sekularyzm Erdoğana nie odrzuca sekularyzmu Atatürka, ale zamiast tego chroni go, celebruje i gloryfikuje”.


[1] Ilmradio.com, March 1, 2021.

[2] In reference to Rached Ghannouchi, the Tunisian Islamist who co-founded Tunisia’s Ennahdha Party.