Islamskie Państwo Iraku i Syrii (ISIS) rozpoczęło, według doniesień, nowy rok szkolny w szkołach, którymi zarządza w Syrii. Zdjęcia rozprzestrzeniane przez działaczy w Aleppo pokazują dzieci w klasie, niektóre trzymające sztandar ISIS. Na jednym ze zdjęć widać dziewczynkę nosząca tornister z logo ISIS. Takie tornistry rozdawane są dzieciom.


Dzieci trzymające sztandar ISIS


Uczniowie w klasie


Nastoletni chłopcy opisani jako „nauczyciele”


Tornister z logo ISIS rozdawany uczniom