Od października 2014 r. prezydent turecki Recep Tayyip Erdogan regularnie wspomina o pojęciu “Superintelektu” ( ust akil po turecku), który, jak mówi, spiskuje przeciwko Turcji. Spotyka się to z aplauzem islamistycznych mediów tureckich, które popierają AKP. Przemówienie Erdogana z 12 grudnia 2014 r., w którym skupił się na pojęciu “superintelektu”, zainspirowało wyprodukowanie dwugodzinnego filmu “dokumentalnego” przez jeden z czołowych kanałów telewizyjnych, A Haber. Film, zatytułowany „Superintelekt” został nadany po raz pierwszy 15 marca 2015 r. i pokazywany wielokrotnie od tego czasu; ponadto tureckie media popierające AKP pokazują ten film na swoich stronach internetowych.

Według tego filmu żydowska „dominacja nad światem” sięga wstecz 3500 lat, do dni Mojżesza. Film przedstawia trzy żydowskie postacie historyczne, które, jak twierdzi, ukształtowały żydowski głód władzy: średniowiecznego hiszpańskiego filozofa i znawcę Tory, Mojżesza Majmonidesa, Charlesa Darwina (który w rzeczywistości nie był Żydem) i niemiecko-amerykańskiego filozofa Leo Straussa.

Poniżej przedstawiamy omówienie filmu:


Źródło: Youtube.com/watch?v=YPLslrRQ4Zs, dostęp 13 kwietnia 2015

Erdogan: Superintelekt – „Wiecie, kto to jest”

„Superintelekt” zaczyna się od obrazu Gwiazdy Dawida i repliki Świątyni w Jerozolimie, a następnie pokazuje fragment przemówienia prezydenta Erdogana z 12 grudnia 2014 r., w którym mówi on: “Podkreślam to: nie myślcie, że są to działania [1], które celują we mnie osobiście. Nie myślcie, że te działania są przeciwko naszemu rządowi lub jakiejkolwiek partii [politycznej]. Moi przyjaciele, celem tych działań i inicjatyw jest Turcja, istnienie Turcji, jej jedność, pokój i stabilność. Są one szczególnie [skierowane] przeciwko gospodarce Turcji i jej niepodległości. Jak powiedziałem wcześniej, za nimi wszystkimi stoi Superintelekt, który teraz stał się częścią naszej konwersacji narodowej. Niektórzy pytają mnie: ‘Kim jest ten supeintelekt?’, a ja mówię: ‘Do was należy zbadanie tego. Wiecie, co to jest, wiecie, kto to jest’”.

„Musimy szukać Superintelektu w Jerozolimie, gdzie żyją synowie Izraela”

Następnie zaczyna narrator: „Superintelekt, którego korzenie idą wstecz tysiące lat, który rządzi, pali, niszczy, głodzi świat, tworzy wojny, organizuje rewolucje i zamachy stanu, ustanawia państwa w państwach – ten ‘intelekt’ nie jest tylko przekleństwem Turcji, ale przekleństwem całego świata. Kto jest tym superintelektem? Odpowiedź ukrywa się wewnątrz prawdy i faktów, których nigdy nie można nazwać teorią spiskową.

Ta opowieść zaczyna się bardzo dawno, 3500 lat temu, kiedy Mojżesz wyprowadził swój lud z Egiptu do Jerozolimy. Jedynym przewodnikiem było wtedy Dziesięć Przykazań. To było umieszczone wewnątrz drewnianej arki, którą wniesiono później do Świątyni Salomona.

To nie jest mit, ale fakt. I musimy szukać superintelektu w Jerozolimie, gdzie żyją synowie Izraela”.

Kiedy niszczą świat, Żydzi szukają Arki Przymierza

Islamista, zwolennik AKP, profesor historii politycznej, Ramazan Kurtoglu mówi w filmie, że kiedy niszczą cały świat, Żydzi szukają Arki Przymierza, którą stracili. Wiąże wojnę w Iraku z żydowskimi ambicjami znalezienia Ark i twierdzi, że pierwszą rzeczą, jaką zrobili Amerykanie po wejściu do Bagdadu, było pójście do Abu Ghuraib, który był wówczas muzeum, a jeszcze nie więzieniem, i zabranie wszystkich starożytnych tablic kamiennych i papirusów.

Wiara żydowska jest filozofią polityczną, nie zaś religią; Majmonides wyobrażał sobie “nowy porządek świata… rządzonego przez dzieci Izraela”

Narrator filmu mówi, że wiara żydowska jest filozofią polityczną, nie zaś religią i wspomina trzy postaci, które “Żydzi szanują i naśladują” – wymieniając: “rabbi Ben-Maimon (Majmonides) uważany za największego ze wszystkich komentatorów Biblii, który żył w Średniowieczu”, a który, jak mówi, wierzył, że „Żydzi są Panami i wszyscy inni ludzie mają być ich niewolnikami. Drugi, Charles Darwin jest „Żydem [sic], biologiem [1] naukowcem, który jest architektem teorii ewolucji. Trzecim jest niemiecki Żyd, Leo Strauss, ojciec amerykańskiego neokonserwatyzmu”.


Źródło: Youtube.com/watch?v=YPLslrRQ4Zs, dostęp 13 kwietnia 2015

Profesor Kurtoglu mówi: „Majmonides wyobrażał sobie nowy porządek świata, w którym świat będzie rządzony przez Dzieci Izraela, wybrany lud Boga”.

Żydzi używają teorii Darwina, by twierdzić, że stworzył ich Bóg – ale wszyscy inni wyewoluowali z małp

W filmie występuje także inny zwolennik AKP akademik, Ebubekir Sofuoglu, który mówi, że Żydzi wierzą, iż oni, potomkowie Izaaka, uważają się za panów i że „wszyscy my”, potomkowie Iszmaela, zostaliśmy stworzeni, by służyć Żydom. Sofuoglu twierdzi także, że użyli teorii Żyda Darwina, żeby głosić swoją wiarę, iż Bóg stworzył Żydów, podczas gdy wszyscy inni wyewoluowali z małp.

Islamistyczni dziennikarze, funkcjonariusze AKP: “Superintelekt” ma na celu obalenie Turcji i jej rządu

W filmie występują także islamistyczni dziennikarze i autorzy z mediów islamistycznych popierających AKP, wśród nich Yusuf Kaplan, Hasan Karakaya, Aydin Unal, Alper Tan, profesor Hayrettin Karaman, Avni Ozgurel i inni w dodatku do funkcjonariuszy rządowych (AKP). Podają swoje poglądy na “Superintelekt” – którego identyfikują jako “Żydów”, jak również “USA” (o USA film twierdził wcześniej, że są zdominowane przez Żydów). Obwiniają jednych i drugich o zniszczenie Imperium Osmańskiego i o zamachy stanu w nowoczesnej Turcji, których celem było usunięcie islamistycznych przywódców i partii.

Niektórzy dziennikarze i funkcjonariusze państwowi przedstawiają USA jako jednostkę syjonistyczną, podczas gdy inni twierdzą, że USA jest jeszcze jednym krajem kontrolowanym przez lobby “Superintelektu”.

Doradca tureckiego premiera Ahmeta Davutoglu mówi w filmie, że Erdogan przedstawia całą sprawę ludziom i wzywa ich, by zobaczyli szerszy obraz. Erdogan, powiada, chce, by niedawne wydarzenia („działania” wspomniane w jego przemówieniu z grudnia 2014 r.) umiejscowić w kontekście – i zobaczyć je jako próby „Superintelektu” obalenia Turcji i jej rządu.

Przypis:

[1] Mówiąc o „tych działaniach”, Erdogan mówił o dostarczeniu w październiku 2014 r. pomocy Zachodu dla Kurdów w Kobani w Syrii, wbrew sprzeciwowi Turcji; masowych protestach o Gezi w 2013 r.; dochodzeniu w sprawie korupcji przeciwko rządowi AKP w grudniu 2013 r.; oraz działalności byłego sojusznika, a obecnego arcywroga, ruchu islamistycznego Fathullaha Gulena.

Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org .