Wielki ajatollah Naser Makarem Szirazi odpowiadał niedawno na pytania o przybycie Mahdiego – Ukrytego Imama, który jest odpowiednikiem Mesjasza w islamie szyickiem. W odpowiedzi na pytanie: “Kiedy Mahdi ujawni się, czy przybędzie z mieczem?” wyjaśnił obszernie, że przybycie Mahdiego będzie high-tech, jak przystoi epoce nowoczesnej.

Poniżej podajemy fragment odpowiedzi Sziraziego: [1]Naser Makarem Szirazi (Zdjęcie: En.rasanews.ir)

„Powiedział Imam Sadegh [szósty imam szyicki, około 700-765 r.]: 'Kiedy przybędzie nasz Pan, ziemia będzie oświetlona boskim światłem i stworzenia [Boże] nie będą dłużej potrzebowały światła słonecznego’. Interpretacją tego powiedzenia jest, że kwestia światła i energii jest wyrażona w tym, że zarówno w dzień, jak w nocy potężne światło może zastąpić światło słoneczne.

Czy powinniśmy patrzeć na to jak na cud? Codzienne życie powinno być prowadzone według trwających praw natury, nie zaś według cudów – ponieważ cudy są nadzwyczajne i są na [czasy] potrzeby i niezwykłych okoliczności…

Inny hadis mówi: ‘W sprawie [Mahdiego] Bóg podnosi niskie miejsca i obniża wysokie miejsca, tak że widzi cały świat jak na dłoni…’

Dzisiaj używamy satelitów [i dzięki nim] obejmujemy szerokie obszary, a więc każdy z odbiornikiem może ich używać… W czasie przybycia Mahdiego będzie potężna aparatura do przekazywania obrazów, którą może nam być trudno wyobrazić sobie dzisiaj, cały świat będzie widzialny jak na dłoni. Bez światowej kontroli przez [aparat] zbierający dane, nie może być jednego, globalnego reżimu [jak zapowiedziano po przybyciu Mahdiego] ani pokoju, bezpieczeństwa i przyzwoitości… Dlatego Bóg daje mu to narzędzie… Raz jeszcze podkreślam, że jest to kwestia rutynowa i że jest nie do wyobrażenia, by miało to być oparte na cudzie; raczej [będzie to] dzięki zwykłym narzędziom, które są oparte na postępie naukowym i technicznym.

Inny hadis mówi: ‘Bestialski pojazd jest zarezerwowany dla waszego Pana i Przyjaciela [Mahdiego]. Co znaczy bestialski pojazd? Chmura, równie głośna jak grzmot i równie szybka jak błyskawica, na które jedzie. Bądźcie świadomi, że wkrótce [pojawi się], jadąc na chmurach i wznosząc się do siedmiu niebios i siedmiu ziem’. To nie odnosi się do zwykłej chmury, jako że chmury nie są pojazdami, którymi można żeglować w kosmosie. [Chmury] poruszają się blisko atmosfery, która jest przy ziemi i nie mogą osiągać wielkich wysokości. Dlatego tutaj chodzi o nadzwyczajny i bardzo szybki pojazd, który wygląda jak gęsta chmura na niebie; jego dźwięk jest [dźwiękiem] grzmotu, a jego moc i prędkość są jak błyskawica. Kiedy porusza się, przecina serce nieba z nadzwyczajną siłą i w ten sposób może dotrzeć do każdego punktu na firmamencie. Dlatego jest to supernowoczesny pojazd i nie ma takiego dzisiaj. Jest jak statek kosmiczny i jak inne szybkie i zadziwiające pojazdy, jakie dzisiaj znajdujemy [tylko] w opowieściach, ale nikt nie wie, jak blisko [te pojazdy] dochodzą do prawdy i rzeczywistości. Może będzie jak [statek kosmiczny], ale w każdym razie nie jest to statek kosmiczny…

Kiedy będzie rządził Mahdi, czysta wola będzie na szczycie wolności, a przestępcy będą monitorowani – może tak bardzo, że ze ścian ich domów będzie odbierać się fale dźwiękowe i kiedy to konieczne, będzie można zrozumieć, co mówią w domu.

Może stulecie temu to stwierdzenie [o wykrywaniu fal dźwiękowych] wydawałoby się niewyobrażalnym cudem. Niemniej dzisiaj niektóre kraje monitorują ruch na drogach używając radaru, bez obecności policji. Dlatego jest jasne, że podczas globalnej rewolucji Mahdiego… będzie bezprecedensowy rozwój przemysłu i technologii”.


Przypis:


[1] Fars (Iran), 29 lipca 2016.


Visit the MEMRI site in Polish: http://www2.memri.org/polish/

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org .