W piątkowym kazaniu 9 października 2009 w Teheranie ajatollah Ahmad Chatami groził „trzecią intifadą” w Izraelu; powiedział, że „Izrael, nie Iran” powinien być przedmiotem niepokoju w kwestii nuklearnej; nazwał tego tygodniowe rozmowy w Genewie „wielkim zwycięstwem” Iranu i powtórzył, że USA „powinny wiedzieć, iż islamski Iran jest potężny i silny”.

Poniżej podajemy za irańskimi mediami doniesienia o tym kazaniu oraz fragmenty kazania [1] .

Groźba trzeciej intifady

Odnosząc się do niedawnych starć w pobliżu meczetu Al-Aksa w Jerozolimieajatollah Chatami potępił to, co nazwał izraelskim atakiem na meczet Al-Aksa, mówiąc, że jest to zgodne z próbami “Tel Avivu” judaizacji Al-Quds (Jerozolimy). Powiedział: „Dziewięć lat temu sprofanowanie Al-Aksy przez Ariela Szarona wywołało drugą intifadę… Na tej zbrodni (niedawnej agresji syjonistycznej na meczet Al-Aksa) ukształtuje się trzecia intifada. Ta intifada położy kres brudnemu istnieniu fałszywego reżimu syjonistycznego”.

Oświadczenie Obamy oraz “Izrael, nie Iran” powinien być “źródłem niepokoju świata”

Chatami odrzucił także twierdzenia o pracach Iranu nad programem nuklearnym. Nawoływał „aroganckie mocarstwa” i międzynarodowe media, by niepokoiły się o nielegalny reżim syjonistyczny, mówiąc, że „to Izrael, nie zaś Iran” powinien ich niepokoić, ponieważ Izrael posiada 200 głowic nuklearnych i nie podpisał traktatu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej (NPT).

Stwierdził także, że prezydent USA Barack Obama powiedział, iż USA nie zamierzają zmuszać syjonistycznego reżimu Izraela do porzucenia program nuklearnego i dodał: “To takie stwierdzenia powinny być powodem niepokoju dla świata, nie zaś święta Islamska Republika Iranu, w której rządzą logika i racjonalność”.

Rozmowy 5+1 – wielkie zwycięstwo Iranu

Chatami nazwał rozmowy w Genewie między Iranem a 5+1 “wielkim zwycięstwem” Islamskiej Republiki Iranu przeciwko Zachodowi.

“Spotkanie było tak wielkim zwycięstwem dla Islamskiej Republiki Iranu, że także zachodnie i syjonistyczne media musiały przyznać porażkę” – powiedział ajatollah Chatami tłumowi wiernych.

Powiedział: “Przed tymi rozmowami mówili oni (Zachód) o zawieszeniu i sankcjach wobec Iranu, ale po rozmowach nie było ani słowa o zawieszeniu lub sankcjach, osią był zamiast tego zestaw propozycji Iranu” i dodał: “Jest to wynik ciężkich wysiłków Przywódcy [tj. Najwyższego Przywódcy Iranu Ali Chamenei’ego], któremu pomagał 9. i 10. gabinet”.

„Islamski Iran jest potężny i silny”; „Aroganckie państwa” nie powinny nawet myśleć o zaszkodzeniu Iranowi

Chatami zaatakował tych, którzy próbują sugerować, że Iran stanowi zagrożenie dla światowego pokoju, mówiąc: “Świat zrozumiał, że jest to imperialistyczne kłamstwo”.

Dodał, że potężny Iran wysyła światu przesłanie przyjaźni wobec swoich sąsiadów i ostrzeżenie dla świata imperializmu oraz, że Iran prowadzi politykę obronną, zniechęcając równocześnie aroganckie mocarstwa do zaatakowania go.

Powiedział: “Światowa arogancja [tj. USA] powinna wiedzieć, że islamski Iran jest potężny i silny. Naszą doktryną jest odstraszenie, nie zaś agresja. Oni (aroganckie państwa) nie powinny błędnie myśleć o zaszkodzeniu systemowi (Republiki Islamskiej), ponieważ dobrze wiedzą, że jeśli zechcą w najmniejszym stopniu zaszkodzić systemowi, zostaną tak mocno uderzeni w twarz, że nigdy się już nie podniosą”.

Nie ma żadnego podziału między twardogłowymi i umiarkowanymi w irańskim Zgromadzeniu Ekspertów

Chatami odniósł się także do niedawnego spotkania irańskiego Zgromadzenia Ekspertów, nazywając je owocnym i dodał: “Mimo fałszywych implikacji nie ma żadnego podziału między twardogłowymi lub umiarkowanymi wśród członków. Wszyscy są mędrcami Islamskiej Republiki Iranu”.

Powiedział, że przedstawiciele narodu w radzie rozumieją spisek wroga [mający na celu] podważenie przywództwa i jednogłośnie wyrazili poparcie dla irańskiego Najwyższego Przywódcy Ali Chamenei’ego.

“Wrogowie włożyli wiele wysiłku, by przekonać, że istnieją rozbieżne poglądy w sprawie Przywództwa, ale jako członek rady od 10 lat mogę was zapewnić, że te gry polityczne nie mają żadnego miejsca w radzie” – powiedział.


[1] Press TV, IRIBnews, Fars, Iran, 9 października 2009. Nawiasy okrągłe w cytatach znajdują się w oryginalnych doniesieniach irańskich. Żeby zobaczyć stronę MEMRI TV o ajatollahu Ahmadzie Chatamim, odwiedź http://www.memritv.org/subject/en/380.htm .