Według artykułu w irackiej gazecie “Al-Mustaqbal”, grupy Żydów prześladują irackich chrześcijan, zmuszając ich do zmiany wyznania lub ucieczki.

Poniżej podajemy fragmenty [1]:

Iraccy chrześcijanie ujawnili obecność grup żydowskich, które specjalizują się w operacjach zabijania lub wyrzucania chrześcijan z Iraku, jeśli nie przejdą na religię żydowską. Pewna rodzina chrześcijańska powiedziała, że grupy żydowskie naciskają chrześcijańskie rodziny na przejście na religię żydowską, żeby uzyskać pomoc i ochronę przed niebezpieczeństwami, na jakie narażona jest mniejszość chrześcijańska [już] od nie [tak] krótkiego czasu.

[Ta rodzina chrześcijańska] wyjaśniła, że grupy żydowskie poruszają się i podróżują regularnie pod oficjalną przykrywką, która pozwala im poruszać się na obszarach i miejscach zamieszkania, gdzie znajduje się większość chrześcijan. Połowa członków [tej] rodziny wyemigrowała do Turcji, a kilkoro pozostało. Jeden z jej członków powiedział: „Naciski, jakim są poddani, żeby przeszli z chrześcijaństwa na judaizm, są olbrzymie”.

W świetle tego, co powiedziała ta chrześcijańska rodzina, irackie narodowe agencje bezpieczeństwa, takie jak muchabarat [służba wywiadowcza] i [służba] narodowego bezpieczeństwa są w szybkim pościgu w poszukiwaniu Żydów, którzy rozeszli się po Iraku pod wieloma przebraniami i tożsamościami, takimi jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego i firmy [komercyjne]. Źródło [nie zidentyfikowane] ujawniło, że niektórzy Żydzi mają kurdyjskie dowody tożsamości wydane przez region kurdyjski. Powiedział on, że posługują się różnymi metodami wobec rodzin chrześcijańskich, żeby nawrócić je na religię żydowską, ci zaś iraccy chrześcijanie, którzy odmówili współpracy z Żydami, zostali zabici, porwani lub wygnani.

Według tego samego źródła, pewne element żydowskie podróżowały w przeszłości amerykańskimi pojazdami wojskowymi, ale teraz poruszają się w pojazdach cywilnych, a niektóre z nich mają tabliczki „C.D.” – korpus dyplomatyczny – inni zaś jeżdżą jako prywatni ochroniarze, firmy bezpieczeństwa lub inwestorzy. Źródło, które odmówiło ujawnienia swojej tożsamości, powiedziało, że oczekuje na przesiedlenie do jednego z krajów europejskich [z pomocą] Turcji, która ułatwia przesiedlenie irackich chrześcijan za dużą opłatą wynoszącą 20 tysięcy dolarów od osoby.

Według tego źródła, spotka się on z biurem ONZ-u ds. Praw Człowieka w Turcji w ciągu następnych kilku tygodni. Po otrzymaniu zgody na przesiedlenie, ujawni nazwiska i cechy [tych] którzy prowadzili przetargi z nim i z jego rodziną i innymi rodzinami chrześcijańskimi, które albo zna, albo są jego krewnymi mieszkającymi w Bagdadzie.

Warto zanotować, że na czele Biura Praw Człowieka ONZ-u w Turcji stoi żydowski pracownik.


[1] “Al-Mustaqbal” (Irak), 18 lipca 2011. Należy zauważyć, że z tętniącej życiem, 150-tysięcznej społeczności żydowskiej, która żyła w Iraku przez 2500 lat pozostało 7 starszych osób.