Imam z Florydy, dr Fadi Kablawi, powiedział w piątkowym kazaniu wygłoszonym 24 listopada 2023 r. w Masjid As Sunnah An Nabawiyyah w północnym Miami, transmitowanym na żywo na Facebooku, że Gaza „ożywiła serce narodu islamskiego”. Powiedział, że muzułmanie nie mogą cofnąć się do czasu poprzedzającego 7 października, nie mogą myśleć, że „zaufają tym ludziom”; odnosząc się do Żydów, którzy zerwali umowy z Mojżeszem, Jezusem i prorokiem Mahometem. Dr Kablawi powiedział dalej, że ustanowienie szariatu Allaha jest jedyną wolnością dla ludzkości. Modlił się do Allaha, by wspierał Palestyńczyków w walce z „tyrańskimi Żydami” i „przyniósł zagładę syjonistom”.

Dr Kablawi, który jest dentystą, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych z Jordanii. Więcej informacji na jego temat można znaleźć w klipach MEMRI TV nr 88108752806381368389 oraz 8404.

Aby obejrzeć klip z udziałem dra Fadiego Kablawiego, kliknij tutaj:

Żydzi nigdy, przenigdy nie wypełnią swojego porozumienia z wami; Uczynili to z prorokiem Mahometem, a wcześniej z Mojżeszem i Jezusem; Nie możemy cofnąć się do czasu poprzedzającego 7 października i uwierzyć, że możemy zaufać tym ludziom

Dr Fadi Kablawi: Kiedy mówimy, że Gaza ożywiła serce naszego narodu, nie przesadzamy. Musimy jednak zachować to nastawienie.

[…]

Musimy także zrozumieć… [Nadszedł] czas, byśmy zaczęli wierzyć w Allaha, wierzyć w słowa Allaha na temat tych ludzi. Nigdy, przenigdy nie wypełnią swojej umowy z tobą. Zrobili to z prorokiem Mahometem, wcześniej zrobili to z Mojżeszem, zrobili to z Jezusem i zrobili to z Mahometem i robią to z narodem islamskim od tamtej pory aż do dzisiaj.

 […]

Moje główne ostrzeżenie dla siebie [samego] i wszystkich jest takie, że wracamy do stanu sprzed 7 października… Czy to nie jest „7 października” zaprzątało nam głowy? 7 października, 7 października… że możemy wrócić do tego, co wydarzyło się przed 7 października, pomyśleć, że możemy zaufać tym ludziom, pomyśleć, że ci ludzie nie zrobią tego ponownie, pomyśleć, że ci ludzie opuszczą nasze ziemi, myśleć, że ci ludzie nie będą ciemiężyli, myśleć…

[…]

Musimy skupić się na nagrodzie – nie tylko „Od rzeki do morza” – Chcemy, aby cały świat muzułmański był wolny; „Prawdziwa wolność muzułmanów ma miejsce wtedy, gdy zostanie ustanowiony szariat Allaha, tak jak chce Allah… To jest wolność dla ludzkości, dla rodzaju ludzkiego”

My, jako muzułmanie, musimy skupiać umysł i wzrok na nagrodzie – jak zawsze to powtarzam. Od rzeki [Jordanii] do Morza [Śródziemnego]. I nawet nie mówię o morzu. Wiele osób myśli: „od wody do wody” — „od rzeki do morza…”

Chcemy wolności całego świata muzułmańskiego, nie tylko Palestyny. Chcemy wolnego Egiptu. Chcemy wolnej Jordanii. Chcemy wolnej Syrii. Chcemy wolnego Maroka. Chcemy wolnego Pakistanu. Chcemy wolnego Bangladeszu. Chcemy wolnego Dagestanu. Chcemy wolnej Czeczenii. Chcemy, aby każda ziemia muzułmańska… Malezja, Indonezja, wszystkie te ziemie… Arabia Saudyjska i Zatoka – wszystkie te ziemie muszą zostać uwolnione i [zwrócone] z powrotem do religii Mahometa. To jest prawdziwa wolność.

[…]

Słudzy Allaha, prawdziwa wolność muzułmanina następuje wtedy, gdy zostanie wprowadzony szariat Allaha, tak jak chce Allah. To jest wolność nie tylko dla nas, muzułmanów, ale to jest wolność dla ludzkości, dla rodzaju ludzkiego.

[…]

„O Allahu, sprowadź zagładę na syjonistów… Rozbij ich jedność, rozprosz ich zgromadzenie”

O Allahu, wspieraj naszych braci w Palestynie przeciwko tyrańskim Żydom. O Allahu, wspieraj naszych braci w Gazie przeciwko tyrańskim Żydom. O Allahu, sprowadź zagładę na syjonistów, bo oni nie mogą się z Tobą równać. O Allahu, sprowadź na nich unicestwienie, gdyż nie mogą się z Tobą równać. O Allahu, potrząśnij ziemią pod ich stopami. O Allahu, rozbij ich jedność, rozprosz zgromadzenie i spraw, aby ich serca drżały.