10 marca 2020 r. imam z Filadelfii, Nafis Abu Zayd, zamieścił wykład na kanale YouTube Maktabah Ibn Taymiyyah, zatytułowany „Społeczność LGBT nigdy nie uzyska aprobaty islamu”. Określając akty homoseksualne jako ohydne powiedział, że homoseksualizm jest chorobą psychiczną, którą rozgrywa szatan, i że homoseksualiści wolą swoją seksualną perwersję niż dany im przez Boga rozum i intelekt. Krytykował postępowych muzułmanów, którzy próbują znaleźć luki w islamie w celu zaakceptowania społeczności LGBTQ pod pretekstem praw obywatelskich i włączenia. Imam Abu Zayd powiedział także, że Allah rozprawi się z dzisiejszymi homoseksualistami tak, jak rozprawił się z homoseksualistami w Sodomie i Gomorze, i wyjaśnił, że istnieje „globalna agenda homoseksualizmu”, która używa podprogowych komunikatów w celu indoktrynowania ludzi. Ponadto cytował wersety koraniczne, które mówią, że chrześcijanie nigdy nie będą zadowoleni z muzułmanów, dopóki ci nie pójdą ich drogą i że muzułmanom nie wolno brać Żydów i chrześcijan na sojuszników.

Pod koniec wykładu imam Abu Zayd podkreślił, że muzułmanie nie są skłonni do kompromisu w sprawie swojej religii, że sprzeciwiają się wszystkiemu, co jest wbrew Koranowi i sunnie, i że odrzucają postępowy islam. Dodał: „Islam nie potrzebuje waszego postępu… Nie popieramy ani nie opowiadamy się za nowoczesnym islamem, [ani] za społecznością  LGBTQ, nigdy”.  

Maktabah Ibn Taymiyyah jest islamską biblioteką w Filadelfii. Wykład imama Abu Zayda był odpowiedzią na wykład znanego amerykańskiego uczonego, Omara Suleimana na konferencji LGBTQ+ w East Plano Islamic Center w Plano w Teksasie, zatytułowany „Sojusze i budowanie koalicji”. Szejk Suleiman wygłosił wykład, który ściągnął krytykę społeczności muzułmańskiej.

Aby zobaczyć klip z imamem Nafisem Abu Zaydem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Jeśli mówisz, że [homoseksualizm jest] zaburzeniem psychicznym – tak, jest”

Imam Nafis Abu Zayd: Jeśli popełniasz haniebny czyn, jeśli pokazujesz go wokół, to jest dhalim [tj. grzech]. A jeśli mówisz, że jest to zaburzenie psychiczne – tak, jest.

[…]

Stwórca wszystkiego nie reaguje w przyjazny sposób, dlaczego więc robisz to? Powiedz mi. No, dalej człowieku. Nie ułagodzisz mnie. Nie tymi rzeczami.

[…]

Wielu z was nie zna historii Luta [tj. postaci znanej w Biblii jako Lot].

[…]

Jego żona, powodem, dla którego zostawała z tyłu było, bo była jednym z tych ludzi, którzy byli przyjaźni wobec seksualnej perwersji i odchylenia tych ludzi. Co przypomina mi bardzo osoby w społeczności muzułmańskiej i poza społecznością muzułmańską.

[…]

„[Postępowi muzułmanie] próbują znaleźć luki, oni próbują znaleźć sposoby na wprowadzenie tego humanitaryzmu, tych praw obywatelskich, tego ’musimy być włączający’”

Oni próbują znaleźć luki, oni próbują znaleźć sposoby na wprowadzenie tego humanitaryzmu, tych praw obywatelskich, tego „musimy być włączający… Oni wszyscy są też istotami ludzkimi”. Nie, oni się odłączyli.

[…]

Jest naturalnym porządkiem, że mężczyzna jest z kobietą, a kobieta jest z mężczyzną. To jest naturalny porządek.

[…]

Nie zmuszą mnie do kupienia tego, że było tyle traumy, jaką mieli w swoim życiu… Poza faktem, że to jest choroba i szajtan [szatan] ich rozgrywa.

[…]

A byli tacy śmiali wtedy Już powiedzieli mu… Po prostu daj karę, no dalej, dawaj. Powiedzieliście, że wasz Pan zniszczy nas, dawaj. Och, Allah dał ją. Allah dał ją. Uwierzcie mi. Dał ją.

[…]

Allah rozprawi się z tym. Tak, on rozprawi się z nimi. To jest sposób, w jaki to zostanie dokonane. Musimy to zrozumieć. To nie znaczy nienawiść. Widzicie, oni chcą, żebyście myśleli, że to jest nienawiść.

[…]

Będzie rozprawa z wami, tak samo jak Allah rozprawił się z tamtymi osobnikami.

[…]

„Istnieje globalna agenda homoseksualizmu”

Żydzi i chrześcijanie nigdy nie będą z ciebie zadowoleni, Mahomecie, dopóki nie pójdziesz ich drogą.

[…]

Najgorszą zbrodnią, jaką możesz popełnić na świecie, jest popełnienie szirk [politeizmu] i niewiary w Allaha. To jest najgorsza rzecz. Więc chcesz mi powiedzieć, że jest honorem przebywanie z kimś, kto nie wierzy w Allaha?

[…]

Jeśli muzułmanin wypowiada takie słowa, coś jest złego z jego akeedah [wyznaniem].

[…]

To nie jest dozwolone – by wierni brali niewiernych na pomocników, przyjaciół, zaufanych, protektorów.

[…]

Nazwiemy rzeczy po imieniu. Masz seksualną perwersję, dobrze, i wolisz tę seksualną perwersję niż twój rozum – daną przez Allaha zdolność, która jest twoim intelektem.

[…]

Istnieje globalna agenda homoseksualizmu…

[…]

Badają oni sposób w jaki ludzie kontaktują się, sposób, w jaki ludzie poruszają się. Co ich rusza, a co nie… Robią to. I stopniowo wysyłają podprogowe komunikaty i robią pewne rzeczy z tym, co robisz, biorąc statystyki i patrząc, jak programować i wprowadzać tę indoktrynację.

[…]

„Będziemy walczyć; to jest islam”

Jeśli chcecie przyjść i propagować agendę inna niż kitaab wa sunnah [Koran i hadisy] – staniemy przeciwko wam. Nazwiemy was. Pokażemy wasze błędy i wejdziemy w te kwestię.

[…]

Będziemy walczyć. To jest islam. Nie będziemy milczeć.

[…]

Nie chcemy postepowego islamu.

[…]

[Do] każdego, kto propaguje agendę o ”postępowym islamie” – islam nie potrzebuje waszego postępu.

[…]

Islam nie potrzebuje waszego postępu… Nie popieramy ani nie opowiadamy się za nowoczesnym islamem, [ani] za społecznością  LGBTQ, nigdy. Nie popieramy ani nie opowiadamy się za niczym, co idzie wbrew kitaab wa sunnah.”