Hamas i inne palestyńskie grupy terrorystyczne szybko pochwaliły decyzję podjętą przez Norwegię, Irlandię i Hiszpanię o uznaniu państwa palestyńskiego, twierdząc, że decyzja ta jest wynikiem oporu i operacji Potop Al-Aksa (masakry dokonane przez Hamas 7 października 2023 r. w południowym Izraelu, w których zginęło ponad 1200 Izraelczyków, a ponad 240 wzięto jako zakładników).

Palestyńskie Komitety Oporu, grupa terrorystyczna działająca w Strefie Gazy pod rządami Hamasu, stwierdziła, że ​​uznanie Palestyny ​​stanowi wsparcie dla dżihadu narodu palestyńskiego i potwierdza, że ​​zbrojny opór jest sposobem na uzyskanie międzynarodowego wsparcia i przeciwstawienie się okupacji.

Organizacje palestyńskie wezwały pozostałe kraje świata do pójścia za przykładem Norwegii, Irlandii i Hiszpanii i uznania państwa palestyńskiego.

Raport Al-Dżaziry zatytułowany „Hamas: wzywamy kraje do uznania naszych praw narodowych i wsparcia walki naszego narodu palestyńskiego” (Facebook.com/AJA.Palestine, 22 maja 2024)
Raport Al-Dżaziry zatytułowany „Hamas: wzywamy kraje do uznania naszych praw narodowych i wsparcia walki naszego narodu palestyńskiego” (Facebook.com/AJA.Palestine, 22 maja 2024)

Poniżej znajdują się fragmenty reakcji na decyzję tych trzech krajów opublikowanych przez Hamas i inne grupy terrorystyczne.

Przedstawiciele Hamasu: Uznanie Palestyny ​​przez państwa europejskie jest wynikiem oporu i Potopu Al-Aksa

W oświadczeniu opublikowanym przez Hamas czytamy: „Z zadowoleniem przyjmujemy uznanie państwa Palestyny przez Norwegię, Irlandię i Hiszpanię i postrzegamy to jako ważny krok w kierunku realizacji naszych praw na naszej ziemi i ustanowienia naszego niezależnego państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie. Wzywamy kraje na całym świecie do uznania naszych uzasadnionych praw narodowych i do wsparcia walki naszego narodu palestyńskiego o wyzwolenie i niepodległość oraz o zakończenie syjonistycznej okupacji naszych ziem”. [1]

Funkcjonariusz Hamasu, Husam Badran, powiedział Al-Dżazirze Mubasher: „Z zadowoleniem przyjmujemy uznanie państwa palestyńskiego przez Norwegię, Irlandię i Hiszpanię i postrzegamy to jako krok we właściwym kierunku”. Stwierdził dalej: „Uznanie Palestyny ​​przez państwa europejskie jest wynikiem operacji Potop Al-Aksa i niezłomności ruchu oporu”. [2]

Funkcjonariusz Hamasu, Bassem Na’im, powiedział saudyjskiej gazecie „Al-Sharq”, że uznanie to jest „historycznym punktem zwrotnym” dla sprawy palestyńskiej na szczeblu międzynarodowym, zwłaszcza w Europie, i dodał: „To z pewnością zachęci wiele krajów do uznania Palestyny ​​jako niepodległego państwa.” Kontynuował: „W imieniu Hamasu i narodu palestyńskiego w ojczyźnie i w diasporze wyrażamy naszą wdzięczność za odwagę polityczną okazaną przez te kraje pomimo wielkiego nacisku ze strony tworu syjonistycznego i jego zwolenników na całym świecie”. Podkreślił: „Kolejne uznania [państwa palestyńskiego] są bezpośrednim skutkiem odważnego oporu i legendarnej niezłomności naszego narodu”. To, jak wyjaśnił, stanowi „punkt zwrotny w społeczności międzynarodowej w odniesieniu do sprawy palestyńskiej i przyczyni się do zniesienia oblężenia narzuconego przez twór izraelski i jego zwolenników”. [3]

Palestyńskie Komitety Oporu: Uznanie Palestyny ​​stanowi wsparcie dla dżihadu i dowód, że militarny i zbrojny opór jest właściwą drogą

Palestyńskie Komitety Oporu, palestyńska grupa terrorystyczna z siedzibą w Gazie, działająca w Strefie Gazy i podlegająca Hamasowi, również opublikowała oświadczenie na ten temat, w którym stwierdzono: „Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie Norwegii, Irlandii i Hiszpanii o uznaniu Państwa Palestyna i postrzegamy to jako ważny krok w kierunku [społeczności] międzynarodowej swobodnie zjednoczonej w celu wsparcia naszego narodu palestyńskiego na swojej ziemi, a także wsparcia dla jego walki, jego dżihadu i jego oporu, [który jest] klejnotem koronnym walki naszego narodu od ponad 100 lat.

Uznanie Państwa Palestyna przez Irlandię, Norwegię i Hiszpanię legitymizuje opór naszego narodu w stawianiu czoła zbrodniom i masakrom gangów syjonistycznych, które okupują naszą ziemię. Jest to wysokiej jakości zmiana w stanowisku Europy, która zaczęła rozumieć prawdę o syjonistycznym tworze kolonialnym.

Ten ważny i ceniony krok potwierdza, że ​​praktyczny opór na wszystkich poziomach – wojskowym, zbrojnym, medialnym i tak dalej – jest [właściwą] drogą do zjednoczenia miłośników wolności na świecie wokół praw naszego narodu, w kierunku wspierania tych praw i w stronę odrzucenia okupacji syjonistycznej i agresji wobec naszego narodu, naszej ziemi i naszych świętych miejsc. Wzywamy inne kraje świata, a zwłaszcza [kraje] arabskie i islamskie, do natychmiastowego uznania naszych praw narodowych, do wsparcia walki naszego narodu palestyńskiego o wyzwolenie i niepodległość oraz o położenie kresu syjonistycznej agresji na ziemię palestyńską, która trwa od czasu Nakby”. [4]

LFWP: Uznanie państwa Palestyny ​​jest wynikiem oporu naszego narodu

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny ​​(LFWP) opublikował oświadczenie, w którym stwierdza: „[Z radością przyjmujemy] ogłoszenie przez Irlandię, Hiszpanię i Norwegię uznania Państwa Palestyny ​​i postrzegamy to jako zaawansowany historyczny krok, który jest wynikiem oporu naszego narodu i naszej legendarnej niezłomności wobec najbardziej nikczemnej okupacji, jaką kiedykolwiek znała historia. [To uznanie] jest wynikiem ważnych zmian w opinii międzynarodowej i powszechnej solidarności mas z Palestyną, szczególnie w Europie oraz w północnej i południowej Ameryce. LFWP wzywa wszystkie kraje świata do naśladowania tego ważnego kroku na drodze do faktycznego urzeczywistnienia tego państwa [palestyńskiego] jako praktycznej rzeczywistości w terenie, [i to] poprzez uznanie pełnych, uzasadnionych i wiecznych praw narodu palestyńskiego, wypędzając syjonistyczną okupację z naszej ziemi i ustanawiając suwerenne państwo palestyńskie na całym terytorium naszej ojczyzny, ze stolicą w Jerozolimie”. [5]


[1] Hamasinfo.info, May 22, 2024.

[2] Aljazeeramubasher.net, May 22, 2024.

[3] Asharq.com, May 22, 2024.

[4] T.me/qwaim2000, May 22, 2024.

[5] Pflp.ps, May 22, 2024.