Przywódcy Hamasu w dalszym ciągu grożą powtórzeniem ataku na Izrael z 7 października 2023 r. [1] i podżegają ludność Zachodniego Brzegu do atakowania Izraelczyków i wzięcia udziału w działalności terrorystycznej. Kanały na Telegramie utożsamiane z organizacją studencką Hamasu, Blokiem Islamskim, a zwłaszcza z jej oddziałami na Zachodnim Brzegu, są szczególnie aktywne w szerzeniu gróźb i podżeganiu tego rodzaju. [2] Na przykład w poście z 16 listopada na kanale Telegramu Blok Islamski wzywał mieszkańców Zachodniego Brzegu, by naśladowali atak z 7 października poprzez szturm na izraelskie miejscowości w ich zasięgu. Inne posty na tym kanale również nawołują do terroryzmu i zawierają porady operacyjne dotyczące przeprowadzania skutecznych ataków.

Poniżej znajdują się przykłady ciągłego podżegania Hamasu do terroryzmu przeciwko Izraelowi na Zachodnim Brzegu i z niego.

Organizacja studencka Hamasu: Naszymi celami są izraelskie miejscowości; Będziemy je szturmować, działając pojedynczo lub w grupach

Jak stwierdzono, 16 listopada oddział Bloku Islamskiego na Zachodnim Brzegu, organizacji studenckiej Hamasu, zamieścił wiadomość wzywającą mieszkańców Zachodniego Brzegu do naśladowania ataku z 7 października. Opublikowano grafikę przedstawiającą zamaskowanych terrorystów przekraczających płot i napadających na izraelską miejscowość, z tekstem: „Osiedla są naszymi celami. Szturmujmy je [działajmy] pojedynczo lub w grupach i pozwólmy im posmakować siły naszego oporu. #Do osiedli.” [3]

Należy podkreślić, że w żargonie Hamasu wszystkie izraelskie miejscowości nazywane są „osiedlami”, zarówno te na Zachodnim Brzegu, jak i te w Izraelu.

Dwa dni później w innym poście pojawiła się także groźna grafika z tekstem: „Czekają na was śmiertelne zasadzki”. [4]

Post z 20 listopada zawierał grafikę przedstawiającą uzbrojonych terrorystów przygotowujących się do ataku na izraelską miejscowość, z tekstem: „Nie macie ochrony. Większość naszych bojowników ruchu oporu czyha na was. [Zachodni] Brzeg to nie plac zabaw dla osadników.” [5]

Organizacja studencka Hamasu: jak przeprowadzić wysokiej jakości atak powodujący maksymalną liczbę ofiar śmiertelnych

Ponadto organizacja studencka Hamasu na Zachodnim Brzegu w dalszym ciągu publikuje porady operacyjne dotyczące przeprowadzania ataków terrorystycznych. [6] Przykładowo 18 listopada na kanałach Telegramu zamieściła film zatytułowany „Jak przeprowadzić wysokiej jakości atak powodujący maksymalne straty w szeregach okupanta”. Film przedstawia różne etapy przygotowania i przeprowadzenia ataku: „badania i planowanie”, „poznanie cech lokalizacji [docelowej]”, „obserwacja celu ataku”, „zdobycie niezbędnej broni i bezpieczne jej przechowywanie”, „zabezpieczenie docelowej lokalizacji na terenie zamieszkałym”, „zachowanie absolutnej tajemnicy”, „unikanie korzystania z urządzeń cyfrowych”, „zachowanie rutynowych czynności w [codziennym] otoczeniu”, „zaplanowanie odpowiedniej drogi ucieczki”, „wybór momentu w oparciu o cele operacji.” [7]

W innym poście nawoływano do dokumentowania działań oporu, pomimo niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niesie, w celu zdemoralizowania Izraelczyków i podniesienia morale Palestyńczyków. [8]

Funkcjonariusz Hamasu: Wzywamy ludność Zachodniego Brzegu, Jerozolimy i terytoriów z 1948 r. do przeciwstawienia się okupacji

Jak stwierdzono, również funkcjonariusze Hamasu w dalszym ciągu podżegają do terroru na Zachodnim Brzegu. 18 listopada Hamas na Zachodnim Brzegu zamieścił na swoim kanale Telegramu oświadczenie oficjela ruchu, Abd Al-Rahmana Szadida, mówiące: „Ludzie na Zachodnim  Brzegu i w okupowanej Jerozolimie, a także ludzie z terytoriów palestyńskich okupowanych w 1948 r. [tj. , izraelscy Arabowie] muszą się zmobilizować, stawić czoła zbrodniom okupacji i stawić opór wszelkimi środkami. Gdyby zwycięstwo można było osiągnąć po prostu wypowiadając [słowa] „Wystarczy nam Allah i [On jest] najlepszym Rozporządzającym sprawami” [Koran 3:173], Allah nie nakazałby nam przygotowywać się [do bitwy] i walczyć…” [9]  

„Abd Al-Rahman Shadid: „Obowiązkiem każdego wolnego człowieka na [Zachodnim] Brzegu i wewnątrz [Izraela] jest zmobilizowanie się i przyłączenie się do operacji Potop Al-Aksa” (T.me/Hamaswestbank, 20 listopada 2023 r.)


 

[1] See MEMRI TV Clip No. 10592 – Hamas Official Ghazi Hamad: We Will Repeat The October 7 Attack, Time And Again, Until Israel Is Annihilated; We Are Victims – Everything We Do Is Justified – October 24, 2023.

[2] See MEMRI Special Dispatch No. 10932 – Incitement To Jihad And Terrorism Against Israel In The West Bank – November 2, 2023.

[3] T.me/islamickutla22, November 16, 2023.

[4] T.me/islamickutla22, November 18, 2023.

[5] T.me/islamickutla22, November 20, 2023.

[6] See e,g,, MEMRI TV Clip No. 10562, Terror Tips: Hamas’s Student Arm – The Islamic Bloc – Demonstrates How To Carry Out Vehicular Shooting Attacks, October 22, 2023.

[7] T.me/islamickutla22, November 18, 2023.

[8] T.me/islamickutla22, November 16, 2023.

[9] T.me/Hamaswestbank, November 18, 2023.