Artykuł redakcyjny saudyjskiej gazety “Al-Madina”, opublikowany w następstwie oznajmień w Iranie i Rosji, dotyczących rychłej aktywacji reaktora nuklearnego w Bushehr, zajął ostre stanowisko wobec irańskiego programu nuklearnego, twierdząc, że opcja militarna może być najlepszym sposobem poradzenia sobie z nim. Artykuł odzwierciedla narastające napięcie i niepokój państw Zatoki Perskiej wobec irańskiego programu nuklearnego i wspomina swoją bliskość do reaktora Bushehr.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu [1] :

Oświadczenie Teheranu [13 sierpnia 2010 r.], potwierdzone przez Rosję, że reaktor nuklearny zostanie uruchomiony w tym miesiącu w Bushehr, na wybrzeżu Zatoki Arabskiej i że będzie wyposażony w paliwo i będzie działać jako instalacja nuklearna, jest wskazówką, że region wchodzi teraz w nową fazę.

Podejmując to działanie Teheran ignoruje wszystkie porady, ostrzeżenia i prośby, by zatrzymał swój program nuklearny, a przynajmniej próbował prowadzić go przy wyraźnej i otwartej inspekcji, która gwarantowałaby, że nie ma aspektu militarnego. Jeśli [Teheran] upiera się przy kontynuowaniu [programu] bez zgody społeczności międzynarodowej, przyniesie wstyd i podejrzenia każdemu [krajowi], który popierał prawo [Iranu] do pokojowej energii nuklearnej.

Co ważniejsze, z powodu tego działania Iran przesuwa konflikt ze społecznością międzynarodową na wyższy poziom i [w tym wypadku] niektórzy mogą uznać, że opcja militarna jest najlepszym rozwiązaniem. [Odwlekanie skorzystania z tej opcji] może doprowadzić do punktu, w którym niemożliwe będzie jej zrealizowanie – jeśli Teheranowi uda się wyprodukować własną bombę nuklearną.

To, co napawa troską, jest fakt, że reaktor Bushehr jest bliżej wielu stolic Zatoki niż stolicy samego Iranu, jak również fakt, że jest bardzo blisko kluczowych szlaków ropy naftowej, które przechodzą przez Zatokę Arabską – stawiając sąsiadujące kraje w wielkim niebezpieczeństwie, zarówno na wypadek ataku, jak i na wypadek wycieku radioaktywności. Ponadto [reaktor Bushehr] może stać się miejscem, gdzie Iran rozwinie swoją broń nuklearną, co może być użyte do narzucenia żądań lub wywierania presji na region. To jest podejrzenie, którego Iranowi jak dotąd nie udało się rozwiać.

Jeśli Teheran jest zainteresowany w sukcesie swojego program nuklearnego dla celów pokojowych i jeśli chce uczynić postępy w celu zapewnienia dobrobytu swojemu narodowi, musi zmaksymalizować kooperację z IAEA. IAEA, ze swej strony, musi okazać nieco elastyczności z Teheranem, ponieważ… wyposażenie reaktora w paliwo nuklearne jest punktem, od którego nie ma odwrotu. Kiedy to się zdarzy, reaktor Bushehr stanie się instalacją energii nuklearnej.

Wszystkie strony muszą być rozsądne wobec tej nowej sytuacji i muszą zapewnić, że inauguracja Bushehr nie jest wstępem do zakłóceń i wstrząsów w regionie.


[1] “Al-Madina” (Arabia Saudyjska), 15 sierpnia 2010.