Poniżej podajemy fragmenty wypowiedzi egipskiego duchownego Ramadhana Labiba, nadane przez Al-Faraeen TV 23 lipca 2010.

Żeby zobaczyć ten klip w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2578.htm .

Ramadhan Labib: Islamscy uczeni religijni mówią, że istnieją ograniczenia poligamii. Jeśli żona jest chora, a mąż potrzebuje zaspokojenia swoich apetytów seksualnych, albo jeśli mąż ma silny pociąg seksualny i jedna żona mu nie wystarcza, ma prawo poślubić więcej żon.

Dziennikarz: A więc uczeni religijni pozwalają na poligamię dla zaspokojenia apetytów seksualnych, choćby na ograniczony czas. Mężczyzna może mieć silny popęd seksualny, kiedy ma dwadzieścia lub trzydzieści lat, który potem opada.

Ramadhan Labib: Tak. Jak może on zaspokoić swoje apetyty w tym czasie?

Dziennikarz: Może się ożenić.

Ramadhan Labib: Ma prawo do wzięcia kolejnej żony.

Dziennikarz: Tylko po to, żeby zaspokoić swój apetyt seksualny?

Ramadhan Labib: Tak. Inaczej mógłby go zaspokoić w zabroniony sposób.

[…]

Jeśli w kraju muzułmańskim wybucha wojna i zabitych zostaje wielu mężczyzn, a w rezultacie kobiety przewyższają liczebnie mężczyzn – wtedy poligamia jest dozwolona. […]