W artykule z 8 lutego 2012 r. w egipskiej gazecie “Al-Ahram” Abd Al-Gaber Ahmad Ali twierdził, że izraelski Mossad wraz z pozostałościami NDP, rządzącej uprzednio w Egipcie partii, stały za olbrzymią burdą podczas meczu piłki nożnej 1 lutego 2012 r. w Port Saidzie, w której zginęło ponad 70 ludzi, a setki zostały ranne. Twierdził ponadto, że incydent ten był częścią planu Izraela, USA i krajów arabskich zdławienia rewolucji egipskiej, podważenia bezpieczeństwa i stabilności kraju i wywołania wojny domowej.

Publicysta ten stwierdził także, że Izrael wprowadza w życie Protokoły mędrców Syjonu w Egipcie, które, jak mówi, wzywają do kontrolowania narodów przemocą i terrorem, w celu zniszczenia egipskich sił zbrojnych i samego kraju. Bezrobotna młodzież dostaje zapłatę za dokonywanie spustoszeń w Egipcie, powiedział i dodał, że organizacje i partie polityczne, które wywołują fitna, są finansowane przez USA i kraje arabskie, i że rozmaite media, takie jak tabloidy, szkalują dowódców sił zbrojnych. Skrytykował media i parlamentarzystów za atakowanie Najwyższej Rady Sił Zbrojnych (NRSZ), która umożliwiła rewolucję i wolne wybory, i wezwał do popierania NRSZ do momentu przekazania władzy w ręce cywilne.

Poniżej podajemy fragmenty tego artykułu[1]:

Izrael wprowadza w życie Protokoły w Egipcie

Odpowiedzialność za pełne przemocy wydarzenia w Port Said podczas przyjemnego meczu piłki nożnej między [drużynami] Al-Masri a Al-Ahli, które kosztowały życie ponad 70 najlepszych z tej ojczyzny, spada na [siły] bezpieczeństwa wraz z wieloma innymi elementami, jak Związek Piłki Nożnej, który organizował mecz, i aparaty bezpieczeństwa, które miały za zadanie zbieranie informacji o niebezpieczeństwach grożących krajowi.

Jednak ostatecznie odpowiedzialne są element zagraniczne, szczególnie izraelski Mossad, którym wstrząsnęła czysta i nieskalana rewolucja młodzieżowa 25 stycznia zeszłego roku. Ten śmiertelny cios [tj. zdarzenia na meczu] przyszedł w pierwszą rocznicę rewolucji i miał na celu ukaranie ludu egipskiego – który wyrwał z korzeniami reżim, korumpujący życie społeczne i kulturalne kraju i ułatwiający szerzenie korupcji. Dlatego pozostałości poprzedniego reżimu, ucieleśnionego w Narodowej Partii [Demokratycznej] napędzają destruktywne elementy w zamian za materialną [kompensatę], którą goni i nad którą ślini się młodzież i zbiry.

Nie twierdzę, że znam jakieś tajemnice ani nie mówię, że puszczam wolno moją wyobraźnię. [Jednak] powiedziałem tutaj [w tej gazecie], że Izrael i jego aparat wywiadowczy nie pozwoli nam w spokoju obchodzić tej rocznicy i powiedziałem [także], że musimy znać zasady i cele globalnego syjonizmu wobec krajów otaczających Izrael lub, które są z nim w sporze… Powiedziałem, że Izrael wprowadza w życie Protokoły mędrców Syjonu w społeczeństwie egipskim, podczas gdy my śpimy głęboko i mimo faktu, że te protokoły krążą [otwarcie] na ulicy egipskiej i gdzie indziej. Niestety, ani ich nie czytamy, ani na nie zważamy.

USA i kraje arabskie finansują elementy, które szerzą Fitna w Egipcie

Pytaniem jest, czy Izrael i [inne] zagraniczne elementy, które sprzeciwiają się [rewolucji], pozwolą na kontynuowanie tą drogą po osiągnięciu trzech celów w miesiące zaledwie po tym, jak się rozpoczęła. Pierwszym z tych celów było obalenie reżimu, który ciążył nad nami przez ponad 30 lat i który ukrywał kradzież, rabunek i gromadzenie funduszy, jakie miały miejsce za jego rządów. Następnym celem było obalenie Narodowej Partii [Demokratycznej], która rozprzestrzeniła się odrażająco i żarłocznie po całym kraju, pomagając także szerzyć korupcję. Ostatnim celem było przeprowadzenie wyborów, o których mówił cały świat i [wybranie] parlamentu, który odbył swoją pierwszą sesję zdecydowanie i bez strachu – mimo że kilku parlamentarzystów przesadziło [w krytyce] NRSZ, bez której rewolucja nie powiodłaby się i wolne i sprawiedliwe wybory, których się domagała, nie miałyby miejsca. Czas jednak dowiedzie, [że ci parlamentarzyści] nie mieli racji, [bo] bez NRSZ i jej nalegań na przeprowadzenie wyborów ci parlamentarzyści – niektórzy z nich atakowali establishment wojskowy i jego dowódców reprezentowanych przez NRSZ – nie byliby w ogóle [wybrani].

Są inne siły [przeciwstawiające się rewolucji], głównie USA, które przyznają azyl uciekinierom od egipskiej sprawiedliwości, a także trzymają pomoc [jaką dają Egiptowi] nad naszymi głowami i używają jej, by naciskać na nas, [1] mam nadzieję, że zdecydowanie odrzucimy [tę pomoc].

Kilka krajów arabskich, w dodatku do USA, finansuje pewne nieoficjalne organizacje w Egipcie, jak również kilka partii politycznych; te [organizacje i partie] szerzą niepokój i wywołują fitna w Egipcie. A niektóre partie i siły polityczne wzywają do zniszczenia i przebudowy państwa egipskiego – wiedząc, że odniosą korzyści z wydarzeń, czy to anarchii, czy walk ulicznych. Czas dowiedzie naszych racji.

Nasza młodzież ma zapłacone za niszczenie Egiptu od środka

Raz jeszcze ostrzegam przed Protokołami mędrów Syjonu… które rozróżniają między Żydami a gojami. Istnieje zgoda, że [kiedy Żydzi używają tego określenia], rozumieją przez to bestie, nieczystych lub heretyków i bałwochwalców. To pokazuje pogardę [Żydów] do nie-Żydów.

Pierwszy protokół stwierdza: “Ludzie o złych instynktach są liczniejsi niż o dobrych i dlatego najlepsze rezultaty rządzenia nimi osiąga się przez przemoc i terroryzowanie, nie zaś dyskusje akademickie…” Ten protokół jest jednym z 24 i chociaż [Żydzi] nadal się ich wyrzekają, [protokoły] zostały potwierdzone z czasem.

To, co dzieje się w naszym kraju, jest prawdziwym zastosowaniem tych protokołów, ponieważ [Żydzi] starają się zniszczyć Egipt w celu wyeliminowania jego sił zbrojnych. Już ogłosili… że nie boją się wojska, które zostało obrzucone kamieniami i cegłami przez własnych ludzi [podczas rewolucji]. Powoduje to, że ja się ich [tj. Żydów] boję, ponieważ starają się zniszczyć establishment wojskowy [Egiptu], co oznacza zniszczenie struktury Egiptu i bytu Egiptu. Ale nasz lud i nasza młodzież nie pozwolą im na zrobienie tego; przeciwstawią im się.

Jest jasne, że niszczenie i rujnowanie będzie nadal dokonywane w Egipcie przez młodych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z rewolucją, i którzy tylko starają się wszystko zniszczyć. Mają zapłacone za niszczenie i rujnowanie. Nie mija ani jeden miesiąc bez jakiejś nowej katastrofy eksportowanej [do Egiptu zza granicy] – takiej jak to, co zdarzyło się w Port Said – w celu obrabowania nas z radości z nowych Rady Ludowej i Szura, które [wkrótce] zbiorą się po raz pierwszy.

Narzędzia użyte [do osiągnięcia tego] obejmują w dodatku do bezrobotnej, barbarzyńskiej młodzieży, tabloidy, które szkalują dowódców sił zbrojnych, i kanały telewizji satelitarnej, które starają się tylko czerpać zyski z reklamy w celu pogrubienia swoich już szczodrych pensji… To są środki używane przez tych, którzy sprzedali swoje sumienie i swoją dusze, i którzy próbują zniszczyć establishment wojskowy [Egiptu] i Egipt [jako całość].

Ci, którzy atakują NRSZ w pełni cieszą się ze swoich ataków, ponieważ nigdy nie mogli osiągnąć tego przedtem. Będą [jednak] żałować, kiedy ludzie, którzy chcą oczyścić media, zażądają, by pociągnąć ich do odpowiedzialności; wtedy nie będzie dla nich żadnej ucieczki. Żądam, by minister komunikacji podjął działania przeciwko [tym, którzy dokonują takich ataków]… bez ograniczania wolności lub atakowania demokracji… Wiele krajów tak zrobiło, włącznie z krajami europejskimi i USA…

Wreszcie, mówię NRSZ i jej dowódcy feldmarszałkowi Tantawiemu: Allah jest z wami. Kontynuujcie waszą drogą aż przekażecie władzę z honorem – tak jak wasza rola była uprzednio, w wojnach, które przychodziły jedna za drugą i w gorzkich konfliktach.


[1] “Al-Ahram” (Egipt), 8 lutego 2012.