Poniżej podajemy fragmenty wywiadu z egipskim duchownym Muhammadem Husseinem Yaaqubem, który nadała Al-Nas TV 16 marca 2012 r.

Hussein Yaaqub: Moi bracia, jak mamy rozprawić się z bandytyzmem? Przede wszystkim przy pomocy religii, przez przywrócenie religii do życia ludzi. Do życia ludzi i do życia narodu islamskiego… Szariat musi być wyniesiony wysoko.

Islamskie kary hiraba muszą zostać zaprowadzone. Koran mówi: „Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi…” Jeśli ktoś rabuje ludziom ich pieniądze, to jest jakby zwalczał naszego Pana i Jego Posłańca. Hiraba stosuje się do bandyty. Bandyta, który zatrzymuje kogoś na ulicy i mówi: „Daj mi twój portfel”, zwalcza Allaha i Jego Posłańca. Jeśli zatrzymuje kogoś na ulicy i mówi: „Daj mi twój samochód”, zwalcza Allaha i Jego Posłańca.

Kara za to wszystko nazywa się hiraba i jest stosowana wobec kogoś, kto zwalcza Allaha i Jego Posłańca. Każdy, kto atakuje dom, sklep, bank, fabrykę lub cokolwiek… Kiedy uzbrojony gang wchodzi gdzieś, żeby siłą zabrać rzeczy, zwalczają Allaha i Jego Posłańca.Karą [hiraba] dla tych, którzy zwalczają Allaha i Jego Posłańca, i którzy starają się szerzyć zepsucie na ziemi jest egzekucja ich, ukrzyżowanie ich lub obcięcie im ręki i stopy po przeciwnych stronach, albo wygnanie ich z kraju. Zaprowadzenie tych kar zagwarantuje bezpieczeństwo.” […]