4 kwietnia 2023 r. czołowi przywódcy Hamasu, w tym szef biura politycznego Ismail Hanija, który jest także członkiem wspieranej przez Katar Międzynarodowej Unii Uczonych Muzułmańskich (IUMS); [1] przywódca ruchu Hamasu za granicą Chaled Maszal; członek biura politycznego Moussa Abu Marzouq; oraz starszy funkcjonariusz Hamasu, Chalil Al-Hajja, spotkali się z sekretarzem generalnym IUMS Alim Al-Karadaghim i innymi funkcjonariuszami IUMS w stolicy Kataru, Doha. Na spotkaniu urzędnicy IUMS potwierdzili swoje zaangażowanie we wspieranie kwestii palestyńskiej i pochwalili rolę odgrywaną przez Hamas i inne frakcje ruchu oporu. IUMS opublikował 3 kwietnia fatwę wzywającą Palestyńczyków do wykonania i’tikaf [2] w meczecie Al-Aksa z zamiarem prowadzenia dżihadu i ogłosiło 7 kwietnia „Dniem wściekłości”.

Emir Kataru Hamad bin Chalifa Aal Thani

Przywódcy Hamasu spotykają się z przedstawicielami IUMS w Katarze 4 kwietnia 2023 r.; chwalą dżihad i palestyński ruch oporu

Przez lata istniała współpraca między wspieranym przez Katar IUMS a wyższymi funkcjonariuszami Hamasu, z których kilku mieszka w Doha i są również wspierani przez Katar, jak na przykład szef biura politycznego Isma’il Hanija, który jest członkiem IUMS. Niedawno, 4 kwietnia 2023 r., delegacja przywódców Hamasu spotkała się z grupą reprezentującą Związek w Doha, w odpowiedzi na zaproszenie sekretarza generalnego IUMS, Alego Al-Karadaghiego. Według raportu ze strony internetowej Hamasu, Palinfo.com [3], Isma’il Hanija „podkreślił kluczowe zmiany, które zaszły w regionie oraz w odniesieniu do kwestii palestyńskiej” i „skupił się na niebezpieczeństwach, na jakie narażone są Jerozolima i meczet Al-Aksa pod rządami obecnego rządu syjonistycznego, który jest uważany za najbardziej rasistowski, ekstremalny i niebezpieczny, dążący do zakończenia kwestii palestyńskiej i zrealizowania spisku przejęcia kontroli nad błogosławionym meczetem Al-Aksa, aby przejąć nad nim kontrolę i podzielić go czasowo i przestrzennie”.

Przewodniczący Biura Politycznego Hamasu w Katarze Ismail Hanija i Emir Hamad bin Chalifa Aal Thani

W raporcie wspomniano również, że w spotkaniu uczestniczyła grupa starszych członków Związku z wielu krajów i że Hanija chwalił „historyczną i kluczową rolę, jaką odegrali uczeni ummy w całej historii, zwłaszcza we wspieraniu kwestii palestyńskiej, ponieważ uważali ją za centralną kwestię muzułmanów”.

Następnie Haniya pochwalił „heroiczną determinację” mieszkańców Zachodniego Brzegu i odwagę, jaką wykazują we wszystkich konfrontacjach, przypisując to „dziedzictwu dżihadu naszego ludu i naszej ummy oraz przekonaniu palestyńskiej młodzieży o oporze, by osiągnąć wyzwolenie”.

Uczeni potwierdzili swoje „zdecydowane stanowisko we wspieraniu kwestii palestyńskiej… [i] wspieraniu projektu oporu przeciwko okupantom”, a także chwalili rolę Hamasu i frakcji ruchu oporu, podkreślając jednocześnie religijny wymiar kwestii palestyńskiej i przekonanie o ich „nieuniknionym triumfie”.

Fatwa sekretarza generalnego IUMS, Aliego Al-Karadaghiego: i’tikaf w meczecie Al-Aksa jest obowiązkiem religijnym

3 kwietnia 2023 r. iumsonline.org, oficjalna strona internetowa IUMS, opublikowała fatwę 4] orzekającą, że obrona Al-Aksa wszelkimi legalnymi, uzasadnionymi i dostępnymi środkami jest obowiązkiem religijnym i że i’tikaf z zamiarem podjęcia udział w ribat i prowadzenia dżihadu na rzecz Allaha jest jednym z tych środków. Wygłaszając fatwę, Al-Karadaghi powiedział: 

„Kierujemy to wezwanie w imieniu uczonych ummy do naszego ludu w Palestynie, do mężczyzn i kobiet biorących udział w ribat [obowiązek stania na straży]. Och, nasza islamska ummah, przywódcy, ludzie i uczeni: Wzywamy was do ochrony meczetu Al-Aksa i jesteście świadomi, że syjoniści nie pozostawią niczego. Chcą zburzyć i zniszczyć meczet Al-Aksa, jak również wykorzenić naród palestyński, aby nie musieli uznawać jego istnienia. Co nam pozostaje do użycia? Dlatego:

Po pierwsze, uczeni ummy napisali fatwę, że religijnym obowiązkiem jest bronić i chronić wszelkimi sposobami, legalnymi, prawnymi i dostępnymi dla ochrony meczetu Al-Aksa. Częścią tych ważnych narzędzi dla naszego ludu jest uczestniczenie w i’tikaf, ponieważ staje się religijnym obowiązkiem każdego, kto może uczestniczyć w i’tikaf w meczecie Al-Aqsa, by chronić Al-Aqsa 24 godziny [na dobę] podczas błogosławionego miesiąca. Ten i’tikaf powinien być przedsięwzięty w zamiarze wzięcia udziału w ribat i prowadzenia dżihadu na rzecz Allaha oraz odparcia agresji syjonistycznych okupantów i skonfrontowania ich wszelkimi dostępnymi środkami, gdy zaatakują, uchowaj Allah, kierunek modlitw Isra [5] proroka Mahometa. Uczeni z ummah pozdrawiają mężczyzn i kobiety pełniących wartę w błogosławionym meczecie Al-Aksa i wzywają ich do wzięcia udziału w i’tikaf wszelkimi dostępnymi środkami, aby wejść do kierunku modlitw Isra w przypadku, gdyby im to uniemożliwiono.

Sekretarz generalny IUMS Ali Al-Karadaghi (po lewej) i były przewodniczący Biura Politycznego Hamasu Chaled Meszal.

Po drugie, wzywamy naszą islamską ummę, wszystkich kaznodziejów i duchownych w świecie islamskim, aby poświęcili następny piątek (7 kwietnia, trzeci piątek miesiąca Ramadan) jako dzień wsparcia i dzień wściekłości dla błogosławionego meczetu Al-Aqsa w całej islamskiej ummah. Cały świat musi zobaczyć nasze poparcie i naszą wściekłość dla [obrony] kierunku modlitw Isra, organizując pokojowe demonstracje, okupacje i wszelkie inne środki dostępne w każdym kraju.

Po trzecie, kiedy wzywamy naszą islamską ummah do zapewnienia tej ochrony i kiedy wzywamy nasz naród palestyński do zapewnienia bezpośredniej ochrony i uczestnictwa w i’tikaf, pozdrawiamy naszych braci w Palestynie, a w szczególności mężczyzn i kobiety, którzy biorą udział w czynnościach wartowniczych. Niech Allah obdarzy was sukcesem i sprawi, że celowanie będzie precyzyjne i niech Allah ochroni was przed spiskami syjonistycznych okupantów i da nam wszystkim zaszczyt wzięcia udziału w wyzwoleniu meczetu Al-Aksa.

Doha, 12 Ramadanu 1444 – 3 kwietnia 2023 r.”

Hamas i były mufti Jerozolimy, szejk Ikrima Sabri, wzywają do I’tikaf w meczecie Al-Aksa

Fatwa IUMS stanowi poparcie dla wielu wezwań Hamasu i innych ekstremistycznych elementów do masowego przybycia do meczetu Al-Aksa, o którym mówią, że jest w niebezpieczeństwie, i zabarykadowania się w nim w ramach konfrontacji z Izraelem. Na przykład, Maher Salah, członek biura politycznego Hamasu, wezwał Palestyńczyków do wzięcia udziału w ribat i i’tikaf w meczecie Al-Aqsa, mówiąc, że „obowiązkami religijnymi w tym czasie są konfrontacje z osadnikami okupanta i to jest minimalny wkład wymagany dla udaremnienia syjonistycznego spisku mającego na celu narzucenie siłą czasowego i przestrzennego podziału meczetu Al-Aqsa”. Według Alresalah.ps, [6] Salah wezwał „naszych ludzi w Jerozolimie, na Zachodnim Brzegu i w Izraelu, aby byli stale obecni w meczecie Al-Aksa i udali się do niego, by wziąć udział w obowiązkach wartowniczych i i’tikaf w ramach przygotowań do zgromadzenia największej rzeszy wiernych w meczecie Al- Aksa”.

Po powtórzeniu, że Palestyńczycy powinni przestrzegać fatw, które uznają ribat i i’tikaf  za obowiązek religijny, Salah powiedział, że narody muzułmańskie mają obowiązek „wspierać tych, którzy biorą udział w wartach, aby pomóc ludowi Jerozolimy pozostać niezłomnym na ich ziemi i wszelkimi sposobami bronić meczetu Al-Aqsa”. Salah zakończył swoje oświadczenie stwierdzeniem, że „wróg rozumie tylko język siły i bezpośredniej konfrontacji z gangami ich osadników i przestępczymi żołnierzami ich armii. Istnieją pewne dobre wieści wskazujące, że jego upadek i klęska w naszej błogosławionej ziemi zbliża się a teraz najważniejszym obowiązkiem religijnym byłoby wspieranie ruchu oporu wszystkimi możliwościami i środkami, aby osiągnąć wyzwolenie i powrót do naszej błogosławionej ziemi”.

Tego samego dnia Felesteen.news doniósł [7], że były mufti Jerozolimy, szejk Ikrimah Sabri, również wezwał Palestyńczyków do chodzenia do meczetu Al-Aqsa, aby uczestniczyć w i’tikaf i ribat, mówiąc, że te czyny stały się obowiązkami religijnymi. Felesteen.news zauważa również, że Sabri wezwał „każdego, kto może, by udał się do meczetu Al-Aksa i odbył i’tikaf oraz wziął udział w ribat”. Podkreślił, że meczet „Al-Aksa potrzebuje muzułmanów, by przyszli i wypełnili jego przestrzenie, a można to zrobić za pomocą ribat i i’tikaf ”.


[1] See MEMRI Inquiry & Analysis Series No. 1576, As Qatar Mediates Between Israel And Hamas, It Holds Mass Rally For Hamas In Doha Supporting Armed Struggle And Jihad Against Israel – Participants Included Hamas Political Bureau Head Isma’il Haniya, May 21, 2021.

[2] I’tikaf is an Islamic practice consisting of a period of staying in a mosque for a certain number of days for worship.

[3] Palinfo.com, April 4, 2023.

[4] Iumsonline.org, April 4, 2023.

[5] Al-Isra is the Prophet Muhammad’s Night Journey from Mecca to the „Farthest Mosque” in Jerusalem, i.e., Al-Aqsa, from which the Prophet then ascended to heaven, also known as Al-Mi’raj.

[6] Alresalah.ps, April 4, 2023.

[7] Felesteen.news, April 4, 2023.