W niedawnym artykule Muhammad Chair Moussa, członek wspieranego przez Katar Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich (IUMS), omawia przesłania i lekcje dhikra Al-Isra Wal-Mi’raj, rocznicy Nocnej Podróży i Wzniesienia Proroka do nieba [1], która w tym roku przypadła na 17 lutego. Opublikowany na stronie katarskiej telewizji Al-Dżazira i na stronie internetowej IUMS artykuł zawiera motywy antysemickie i wzywa muzułmanów do prowadzenia dżihadu przeciwko Izraelowi i Żydom.

W artykule Chair Moussa pisze, że jednym z przesłań tego festiwalu jest ścisły związek między meczetem Al-Aksa a Świętym Meczetem w Mekce, co oznacza, że ​​tak długo, jak syjoniści kontrolują meczet Al-Aksa, zagrożony jest także Święty Meczet w Mekce. „Żydzi syjonistyczni” — mówi — „nigdy nie ukrywali swoich ambicji dotyczących meczetu w Mekce i ziemi Półwyspu Arabskiego”. Podkreślił, że muzułmanie mają obowiązek wyzwolić meczet Al-Aksa wszelkimi środkami, w tym poprzez dżihad.

Chair Moussa cytuje również antysemicki hadis (tradycję proroczą), który mówi, że Dzień Sądu Ostatecznego nadejdzie, kiedy muzułmanie będą walczyć z Żydami i ich zabijać. Żydzi będą się chować za kamieniami i drzewami, ale kamienie i drzewa będą wołać do muzułmanów, aby przyszli i ich zabili, z wyjątkiem drzewa kolcowoju, które jest „drzewem Żydów”.

Muhammad Khair Moussa (Zdjęcie: Iumsonline.org)

Poniżej znajdują się przetłumaczone fragmenty jego artykułu: [2]

Rocznica Al-Isra Wal-Mi’raj jest związana z [zarówno] bólem, jak i nadzieją, a to pomaga nam wyciągnąć lekcję, która oświetla naszą ścieżkę… Pierwsze przesłanie [tego festiwalu] jest zastrzykiem nadziei w czasach rozpaczy. Każda próba wiąże się również z dobrodziejstwem, po każdym trudzie następuje ulga, po każdym problemie następuje wytchnienie, a każda ciemna noc kończy się prawdziwym świtem, który eliminuje wszelką ciemność. Na przykład Kurajszyci [plemię Proroka Mahometa], nie dopuszczali do da’wa w Mekce, [czyli] do rozprzestrzeniania się islamu i skutecznie okrążyli ze wszystkich stron da’wa i tych, którzy to praktykowali. Prorok był w niebezpieczeństwie po śmierci swojego wuja Abu Taliba i żony [Chadiji, znanej jako] Matka Wiernych. Udał się do miasta Taif [niedaleko Mekki], gdzie ludzie odwrócili się od niego, zaatakowali go, obrzucili kamieniami i podburzyli głupców i dzieci [by go dręczyli]. W tej atmosferze rozpaczy i frustracji, po tym jak wszystkie drzwi zamknęły się przed nim, a ziemia z całym swoim ogromem zamknęła się nad nim [3], Prorok z całkowitą pewnością zadeklarował swoją niezachwianą wiarę w swojego Pana. Kiedy Prorok postanowił wrócić do Mekki po swoich doświadczeniach w Taif, [i jego sługa] Zajd [Bin Harithah] powiedział do niego: „Jak wejdziesz ponownie do [Mekki] po tym, jak cię wypędzili?”, szczera i autentyczna odpowiedź Proroka brzmiało: „O Zajdzie, Allah przemieni [trudności], które widzisz, w ulgę i wyzwolenie, ponieważ Allah chroni swoją religię i wywyższa swojego Wysłannika”.     

A jaki był wynik tej pewności? Co stało się po tej próbie? Co stało się po tym, jak ziemia, z całym swoim ogromem, otoczyła Proroka i jego zwolenników? Nocna Podróż [Proroka] miała miejsce z rozkazu Allaha. To podróż uhonorowała [Proroka] i wyróżniła go jako wybranego, przekazując mu: „Jeśli ludzie na ziemi byli dla ciebie nikczemni, niebo cię wita… Allah sprzyja ci i wysłuchuje twoich modlitw i najskrytszych myśli, i On zna Twoją sytuację i Twój ból…”

Oto przesłanie dla każdego wierzącego muzułmanina: jeśli jesteś nękany przez kłopoty… bądź pewny, że nadejdzie zbawienie, zwycięstwo i moc.

Drugie przesłanie jest takie, że meczet Al-Aksa i [święty] meczet w Mekce są braćmi. Kto porzuca jeden z nich, to tak, jakby porzucił [również] drugi. Allah powiedział: „Święty jest Ten, który niósł swojego sługę nocą ze Świętego Meczetu do Meczetu Al-Aksa” [Koran 17:1]. Nakreślił związek między meczetem w Mekce a Al-Aksa i tutaj musimy zbadać dwie kwestie. Po pierwsze, to połączenie oznacza że zagrożenie dla meczetu Al-Aksa jest zagrożeniem dla Świętego Meczetu w Mekce i dla ludu [Mekki], że krzywdzenie meczetu Al-Aksa [odzwierciedla] spisek mający na celu zniszczenie Świętego Meczetu [w Mekce] i że jeśli muzułmanie stracą meczet Al-Aksa i wpadnie [on w ręce] syjonistycznych Żydów, Święty Meczet i Hidżaz [region Półwyspu Arabskiego, gdzie znajdują się Mekka i Medyna] również mogą być w niebezpieczeństwie. Syjonistyczni Żydzi nigdy nie ukrywali swoich ambicji dotyczących meczetu w Mekce i ziemi Półwyspu Arabskiego. 

Inną kwestią jest to, że związek między dwoma meczetami odzwierciedla obowiązek muzułmanów wobec meczetu Al-Aksa i jego znaczenie dla nich jako cel Nocnej Podróży Proroka i pierwszy kierunek modlitwy. Dlatego mają obowiązek wyzwolić go od ciemięzców, wspierać go wszelkimi możliwymi środkami i umieścić tę sprawę z powrotem [na porządku dziennym]…

Dzisiaj tym, co rozpala i podsyca płomień meczetu Al-Aksa i jego okolic, są wysiłki bojowników dżihadu naszego narodu, [którzy działają] tyle, ile mogą, gdzie tylko mogą, za pomocą swojej krwi, pieniędzy i słowa. [Mimo tego, że] są wszędzie zajęci krwawiącymi ranami zranionego [muzułmańskiego] narodu, nie wolno im zaniedbywać meczetu Al-Aksa i zbrodni popełnianych przez syjonistyczne siły okupacyjne przeciwko niemu i przeciwko ludziom, którzy są przygotowani do bitwy w jego okolicy i na jego ziemi.

Trzecie przesłanie jest takie, że jednym ze sposobów wyzwolenia błogosławionego meczetu Al-Aksa jest oddawanie czci Allahowi. W [pierwszym] wersecie [sury koranicznej traktującej o Nocnej Podróży Proroka, który opisuje pierwszą wizytę [Mahometa] w meczecie Al- Aksa, Allah nazywa [Mahometa] swoim „sługą”. Kiedy On omawia [siły], które wkraczają do Jerozolimy na początku tej samej sury, [ponownie] nazywa tych, którzy wchodzą do meczetu Al-Aksa po raz pierwszy, Swoimi „sługami”…

Kiedy Prorok omawiał bitwę o wyzwolenie meczetu Al-Aksa, wyjaśnił, że okrzykiem wojennym będzie „Służenie Allahowi”. Według Sahih Muslima [4] Prorok powiedział: „Nadejdzie Ostatnia Godzina, kiedy muzułmanie będą walczyć z Żydami i zabijać ich, aż Żydzi ukryją się za kamieniem lub drzewem, a kamień lub drzewo powie: O Muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd, przyjdź i zabij go. Tylko drzewo kolcowoju nie przemówi, bo to jest drzewo Żydów”.

To jasno wyjaśnia, że ​​droga do wyzwolenia meczetu Al-Aksa zaczyna się od bycia prawdziwym sługą Allaha, co oznacza służenie Jemu samemu, przestrzeganie Jego wskazówek, przejmowanie inicjatywy i spieszne wypełnianie jego przykazań, unikanie tego, czego on zabrania i nie podporządkowanie się nikomu poza Nim…


[1] According to Islam, on the 27th of the month of Rajab, Muhammad rode by night from Mecca to Jerusalem upon his heavenly steed and then ascended to Heaven.

[2] Mubasher.aljazeera.net, February 20, 2023.

[3] This is a paraphrase of Quran 9:118.

[4]  Sahih Muslim  and Sahih Bukhari are the two most authoritative compilations of Hadith in Sunni Islam.