Fatwa opublikowana niedawno w gazetach kuwejckich, wydana przez “religijnych uczonych Kuwejtu”, stwierdza, że reżim Baszara Al-Assada jest heretycki i wzywa do zerwania z nim wszystkich stosunków oficjalnych. Fatwa zabrania udzielania pomocy temu reżimowi, wzywa ambasadorów syryjskich do złożenia rezygnacji i zaklina kraje arabskie i islamskie, by wsparły naród syryjski. Fatwę podpisało kilku uczonych religijnych oraz przewodniczący Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich, szejk Jousef Al-Karadhawi, wybitny duchowny naszych czasów.

Na konferencji prasowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zatoki w Solidarności z Narodem Syryjskim fatwę odczytał głośno sekretarz Stowarzyszenia Uczonych Szariatu w Zatoce, dr Szafi Al-Adżami, który jest jednym z sygnatariuszy.

Poniżej podajemy fragmenty tej fatwy [1] :

„W imię Allaha, Współczującego, Miłosiernego,

Fatwa uczonych religijnych Kuwejtu…

Allah Najwyższy powiedział: ‘Twoim stróżem może być tylko Allah; i Jego posłaniec i ci, którzy wierzą’ [Koran 5:55]. To, co spadło na naszych muzułmańskich braci w Syrii, zmusza uczonych do stwierdzenia prawdy i zaprzeczenia kłamstwom [o] rewolucji [narodu syryjskiego]. To obejmuje:

1. Jest obowiązkiem pomaganie narodowi syryjskiemu słowami i czynami, ponieważ jest to część sojuszu [między] wiernymi i nakaz wiary. Allah Najwyższy powiedział: ‘I jeśli szukają pomocy u ciebie dla religii, to musisz pomóc…’ [Koran 8:72]

2. Jest obowiązkiem potępić morderstwa, tortury i uwięzienia dokonywane przez reżim syryjski i orzec, że reżim Baas jest heretycki w słowach i czynach. Allah Najwyższy powiedział: ‘Ale kto umyślnie zabija wiernego – jego zapłatą jest Piekło, gdzie będzie przebywał wiecznie i Allah rozgniewał się na niego i przeklął go i przygotował dla niego karę ogromną.’ [Koran 4:93]

3. Zabronione jest zmawianie się z reżimem syryjskim lub popieranie jego działań. Ten, kto robi tak, popiera ciemiężcę i sam jest ciemiężcą. Allah Najwyższy powiedział: ‘Nie współpracuj w grzechu i agresji’. [Koran 5:2]

4. Każdy ambasador reżimu syryjskiego musi zrezygnować ze swojego stanowiska. Nie może nadal [być częścią] tego uciskającego reżimu.

5. Kraje arabskie i kraje islamskie w szczególności [sic], powinny pomagać narodowi syryjskiemu i wypełnić jego potrzeby finansowe, żywnościowe i medyczne. To jest uważane za finansowy dżihad dla Allaha.

6. Jest obowiązkiem zerwanie [wszystkich] oficjalnych stosunków – politycznych, finansowych, kulturalnych i w dziedzinie mediów – z reżimem syryjskim.

Wzywamy uczonych religijnych w Syrii do odcięcia się od reżimu i mówienia prawdy w celu pomożenia Syryjczykom, którzy wiedzą więcej niż ktokolwiek o korupcji reżimu. Allah Najwyższy powiedział: Nie ukrywajcie świadectwa! Ktokolwiek je ukrywa – to, zaprawdę, jego serce jest grzeszne…’ [Koran 2:283]

Ta fatwa została wysłana i zaaprobowana przez przewodniczącego i sekretarza generalnego Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich:

Sekretarz Generalny – Dr Ali Al-Fardaki.

Przewodniczący Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich – Dr Jousuf Al-Karadhawi.

Międzynarodowy Związek Uczonych Muzułmańskich zatwierdził [tę fatwę] i obecnie jest ona rozesłana do uczonych do zaaprobowania.

Podpisani: 'Ujail Al-Naszmi, Ahafi Al-Adżami, Abd Al-Rahman Abd Al-Khalek, Jassem Muhalhal Al-Jasin, Hamed Al-Ali, Othman Al-Khamis, Abd Al-Muhsan, Zain Al-Mutairi.”[1] “Al-Rai” (Kuwejt), 13 sierpnia 2011.