31 stycznia 2021 r. niezależna mauretańska agencja informacyjna, Al-Akhbar, opublikowała fatwę (orzeczenie religijne) zakazujące normalizacji stosunków z Izraelem. Fatwę podpisało ponad 200 mauretańskich duchownych z szejkiem Mohamadem Hasanem Al-Dido na czele, członkiem Międzynarodowego Związku Uczonych Muzułmańskich (IUMS). 

Fatwa stwierdza, że normalizacja stosunków z Izraelem jest surowo zabroniona, ponieważ oznacza uznanie roszczeń Żydów do Palestyny; legitymizuje ich trwającą okupację tej ziemi i zniszczenia oraz masakry, jakich tam dokonali, jak też porzucenie palestyńskich muzułmanów własnemu losowi. Fatwa wzywa do prowadzenia dżihadu (świętej wojny) w celu wygnania syjonistów z okupowanej ziemi muzułmańskiej, podkreślając, że jest to obowiązek spoczywający na każdym muzułmańskim mężczyźnie i kobiecie. Wzywa także muzułmanów, by nie otwierali swoich krajów dla Żydów przez normalizowanie stosunków z nimi, ponieważ są oni gorszycielami, spiskowcami i mordercami i są „największymi nienawistnikami muzułmanów”. Szejk Mohamad Hasan Al-Dido (Źródło: Bessayir.com)

Poniżej podajemy przetłumaczone fragmenty fatwy:[1]

…Stosunki z tworem, który uzurpuje sobie i okupuje ziemię Palestyny, [włącznie z] Jerozolimą i wszystkimi częściami ziemi, są surowo zabronione z następujących powodów:

 1. Taka normalizacja stanowi pełne poparcie dla wszystkich czynów nikczemnych syjonistów – oblężenia, morderstwa i zniszczenia, jakich dokonują – i nie ma nic wspólnego z pokojem, który jest ustaniem działań wojennych, by chronić interesy muzułmanów [i jest dozwolony] jak długo wróg zachowuje się uczciwie i nie narusza [stanu pokoju] agresją i zdradą. Allah powiedział: “Jeśli wróg skłania się ku pokojowi, zawrzyj z nim pokój” [Koran 8:61]. Jednak ta normalizacja [stosunków] w rzeczywistości [dotyczy] popierania, zaprzyjaźniania się i zawiązywania sojuszu z wrogiem, i współpracę [z nimi] w wielu dziedzinach przeciwko islamowi i muzułmanom.
 2. [Normalizacja stanowi] uznanie [roszczeń] wroga do ziemi Palestyny i ich prastarych praw w Jerozolimie, co daje pieczęć aprobaty na ich przejęcie Jerozolimy i twierdzenie, że Palestyńczycy – i wszyscy inni muzułmanie – nie mają prawa do tej ziemi. To jest uważane za jeden z czynników, które w wielkim stopniu przyczyniły się do scementowania obecności syjonistów [w Palestynie] i wzmocniły ich ekonomicznie, militarnie i politycznie…

Kiedy muzułmański kraj jest okupowany przez wroga, dżihad dla wygnania tego okupanta staje się osobistym obowiązkiem [każdego muzułmanin i dlatego] staje się [osobistym] obowiązkiem. Data, w której syjoniści okupowali Palestynę, jest znana: [to zdarzyło się] 2 listopada 1917 roku, kiedy Balfour obiecał zamienić Palestynę w narodową ojczyznę dla Żydów. Brytyjczycy dotrzymali obietnicy i pomogli Żydom zająć Palestynę siłą i wygnać jej [muzułmańskich] mieszkańców z ich domów. Dlatego jest religijnym obowiązkiem prowadzenie dżihadu, by wygnać ich z ziemi, którą okupują, zamiast normalizować stosunki z nimi.

 1. Normalizowanie [stosunków] z okupującym wrogiem oznacza legitymizację czynu uzurpacji, uznanie ich prawa do zatrzymania tego, co zabrali, i umożliwienie napastnikom na kontynuowanie napaści. Jest surowo zabronione uznanie prawa okupujących Żydów do choćby centymetra Palestyny, bo takie uznanie jest wielką zdradą Allaha, Jego Posłańca i muzułmanów. Allah powiedział [w Koranie 8:27]:  “O wierni! Nie zdradzajcie Allaha i Posłańca, ani nie zdradzajcie zaufania”.
 2. Ten wróg… wygnał muzułmanów z ich domów, rozproszyl ich i dokonał na nich około 100 masakr. Dlatego normalizacja [oznacza] popieranie [tego wroga] i jest surowo zabroniona w Koranie, bo Allah powiedział: „Allah nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych! 9 Bóg zabrania wam tylko, abyście sobie brali za przyjaciół tych, którzy was zwalczali z powodu religii i którzy was wypędzali z waszych domostw, i którzy pomagali przy wypędzaniu was. Ci, którzy ich biorą za przyjaciół, są ludźmi niesprawiedliwymi”. [Koran 60:8-9].’
 3. Ten okupujacy wróg trwa w swojej agresji, uzurpacji ziemi i ekspansji okupowanego terytorium. To jest rak, który nieustannie szerzy się na ziemi muzułmańskiej i normalizacja [stosunków] z nim oznacza wspólnictwo w zbrodni i agresji i popieranie [wroga] zamiast muzułmanów. Ale Allah powiedział [w Koranie 3:28]: „Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół
  niewiernych, z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Allahem…”

Normalizacja [stosunków] z tym wrogiem oznacza porzucenie naszych współwyznawców muzułmanów, na których ten wróg ściągnął wiele kłopotów i zakłada oblężenie. Najlepszym przykładem tego jest Gaza, którą wróg oblega i odmawia jej żywności i lekarstw. Według hadisu opowiadanego przez Muslima [ibn Al-Hadżadża], Prorok [Mahomet] powiedział; „Muzułmanin jest bratem każdego [innego] muzułmanina. Nie traktuje [swojego brata] niesprawiedliwie, nie porzuca go ani nie poniża go”…

 1. Ta normalizacja [stosunków], która jest promowana [dzisiaj], oznacza powitanie okupanta, który wygnał nas z naszych domów… witanie jego wojskowych delegacji, oddawanie im honorów i poleganie na nich. Allah powiedział: „I nie opierajcie się na tych, którzy są niesprawiedliwi, bo dosięgnie was ogień! I nie ma dla was, poza Allahem; opiekunów;
  i wtedy nie będziecie wspomożeni”. [Koran 11:113].
 2. Normalizacja oznacza otwarcie muzułmańskich krajów dla Żydów, o których Allah powiedział: „Oni usiłują szerzyć na ziemi zgorszenie,
  lecz Allah nie miłuje tych, którzy szerzą zgorszenie”. [Koran 5:64]. Oni szerzą zgorszenie i walczą z islamem, gdziekolwiek są, knując konspiracje i spiskując morderstwo. Oni są największymi nienawistnikami muzułmanów, jak Allah powiedział [w Koranie 5:82]: „Ty z pewnością się przekonasz, że ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych, którzy uwierzyli – to żydzi…” Dzisiaj Allah pokazał nam, że wrogość Żydów [wobec muzułmanów] odpowiada temu, co powiedziano w Koranie…
 3. Normalizacja, która pewni [ludzie] promują, oznacza pozwolenie tym okupacyjnym uzurpatorom na bezczeszczenie meczetu Al-Aksa – pierwszego kierunku modłów muzułmanów – i na kalanie tej błogosławionej ziemi Proroków.. teatru dżihadu i przygotowań do dżihadu przeciwko ich herezji, ich rozpuście, ich zbrodniom i ich gorszeniu…

W sumie, normalizacja [stosunków] z tymi okupującymi syjonistami oznacza pozwolenie im na zatrzymanie okupowanych ziem muzułmańskich; zaniedbanie obowiązku dżihadu; kolaborację z tymi, którzy walczą z nami i wygnali nas z naszych domów lub pomogli wygnać nas; porzucenie naszych współwyznawców muzułmanów w Palestynie; dołączenie do szeregów wojowników wroga; faworyzowanie drani i zachęcanie Żydów do [kontynuowania] swoich czynów destrukcji, bezczeszczenia Al-Aksy i kalania błogosławionej ziemi. Ta normalizacja jest surowo zabroniona. Allah Powiedział [w Koranie 5:51]: „O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich….'”


[1] Alakhbar.info, January 31, 2021.