Egipski uczony w islamie, Hazem Szouman powiedział, że Allah obiecał całkowite zniszczenie Żydów. Powiedział to w wideo zamieszczonym na jego oficjalnym kanale YouTube 15 maja 2021 r. Szouman powiedział, że Allah może spowodować, że to stanie się, jak spowodował, że rosyjski chór armii utonął w oceanie po rozbiciu się samolotu lub jak huragany Harvey i Katrina. Szouman powiedział następnie, że według Koranu Żydzi będą pokonani dwukrotnie, jak w czasach Proroka Mahometa w Chajbar. Wyjaśnił, że „twarze Żydów będą udręczone tym, co muzułmanie im zrobią”. Dodał, że według Koranu muzułmanie odzyskają panowanie nad Jerozolimą i meczetem Al-Aksa.

Aby zobaczyć klip z egipskim uczonym w islamie, Hazemem Szoumanem w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Całkowite zniszczenie Żydów – to obiecał nam Allah i wierzymy obietnicy Allaha”

Hazem Szouman: Moi przyjaciele, nie rozpaczajcie. Allah powiedział [w Koranie]: “I postanowiliśmy w tej Księdze względem synów Izraela: ‘Będziecie siać zgorszenie na ziemi dwukrotnie i wbijecie się w wielką dumę’. A kiedy nadszedł czas pierwszej obietnicy…’” Jak to, co zdarzyło się w czasach Proroka Mahometa, kiedy pokonaliśmy Żydów w Chajbar. „A kiedy nadszedł czas pierwszej obietnicy, wysłaliśmy przeciwko wam Nasze sługi obdarzone wielką mocą; oni przeniknęli aż pomiędzy ich domostwa i obietnica została wypełniona”. „Wtedy, kiedy przyjdzie obietnica życia przyszłego…”

To jest obietnica, [na spełnienie której] czekamy w naszych czasach, z wolą Allaha. Jest to obietnica od naszego Pana: “[Nasze sługi] udręczą wasze oblicza…” Twarze Żydów będą udręczone z powodu tego, co zrobią im muzułmanie. „aby udręczyć wasze oblicza, aby mogli wejść do świątyni,
tak jak weszli po raz pierwszy…”

To znaczy odzyskanie panowania nad Jerozolimą i meczetem Al-Aksa. “…aby zniszczyć całkowicie to, czym zawładnęli”.

Całkowite zniszczenie Żydów — to obiecał nam Allah i my wierzymy obietnicy Allaha.

[…]

„Nasz Pan unicestwił silniejsze narody niż Żydów… Huragan Harvey, który uderzył w Houston [i] huragan Katrina… To są przesłania od Allaha”

Nasz Pan unicestwił silniejsze narody od Żydów. Widzieliśmy własnymi oczyma [w 2016 r.] jak 100 rosyjskich muzyków, którzy przybyli, by świętować z rosyjską armią nad resztkami muzułmanów w Syrii. Nasz Pan cisnął ich samolot do oceanu i trzy tysiące nurków nie mogły wydobyć zwłok poza tylko 10%.

[…]

Allah jest wszechmocny. Spójrzcie na huragan Harvey, który uderzył w Houston — czwarte największe miasto w USA. Spójrzcie na huragan Katrina, który zabił dwa tysiące Amerykanów i spowodował szkody o wartości 150 milionów dolarów. Allah wszechmogący, moi bracia. To są przesłania od Allaha.