Poniżej podajemy fragmenty wywiadu z Muhammadem Galaa Idrisem, szefem Wydziału Badań Hebrajskich na uniwersytecie Tanta w Egipcie, który nadała Al-Rahma TV 16 lipca 2011 r.

Żeby zobaczyć The Tom Lantos Archives on Antisemitism and Holocaust Denial, odwiedź http://www.memri.org/subject/en/51.htm .

Dziennikarz: Czy Arabowie czytali Protokoły mędrców Syjonu? I co w tej sprawie zrobili? Do chwili obecnej Protokoły mędrców Syjonu są kontrowersyjne. Niektórzy ludzie mówią, że sfabrykował je rosyjski wywiad, podczas gdy inny przysięgają, że jest to nikczemny owoc myślenia Żydów.

Muhammad Galaa Idris: Tytuł odnosi się do spisku ukutego przez syjonistycznych finansistów w celu zniszczenia krajów chrześcijańskich i islamskich, i ustanowienia globalnego rządu żydowskiego. […]

Dziennikarz: Jest to więc zestaw tekstów zajmujących się przechwyceniem świata.

Muhammad Galaa Idris: Tak jest.

Dziennikarz: W takim razie, czy powinniśmy uważać te protokoły za zapis posiedzeń, czy też są to sprawozdania lub rezolucje?

Muhammad Galaa Idris: To są zapisy posiedzeń, na których omawiany jest pewien plan – co już zostało wykonane, co jeszcze ma zostać wykonane i jakie środki są niezbędne dla zakończenia spisku. […]

Kiedy [Siergiej Nilus] czytał te protokoły, przepowiedział cztery rzeczy i wszystkie cztery spełniły się.

Pierwszym proroctwem był upadek wielkich królestw, które istniały w owym czasie. „Imperium Brytyjskie, nad którym słońce nigdy nie zachodzi” – dotarło kresu. Kalifat Osmański dotarł kresu… To była pierwsza rzecz, którą przepowiedział Siergiej Nilus, kiedy czytał te dokumenty.

Drugą przepowiednią było, że sprowokowana zostanie wojna światowa. To było w 1901 r. i pierwsza wojna światowa wybuchła jedenaście lat później.

Trzecią rzeczą był powrót Żydów do Palestyny. W 1901 r. przepowiadał powrót Żydów do Palestyny i to stało się prawdą później.

Przepowiedział także założenie Izraela. […]

Są trzy główne element w tym spisku.

Dziennikarz: Czym one są?

Muhammad Galaa Idris: Przede wszystkim Żydzi mają starożytny, tajny plan, którego celem jest przejęcie świata w całości. Mówiliśmy o tym przedtem. Niektórzy ludzie twierdzą, że to co mówię jest tylko fantazją… Nie, nie jest! […]

Drugim elementem spisku jest, że Żydzi nieustannie próbują obalać rządy na świecie i ustanawiać rządy tyrańskie. Metodą, jakiej używają, jest nakłonienie władców, by prześladowali swoje ludy, a potem podżeganie ludów przeciwko swoim władcom.

Jak można zniszczyć dany kraj? Jest bardzo prosta metoda: namawiam władcę, by działał tyrańsko i prześladował swój lud, a potem zaczynam podżegać ludy przeciwko władcom. Kiedy te dwie strony walczą, kraj upada.

Zostało dowiedzione, że większość rewolucji, które prowadziły do upadku reżimów na całym świecie – a przede wszystkim rewolucja francuska… Stali na nimi Żydzi. […]

Trzecim elementem jest szerzenie ducha konfliktu między krajami, używając masońskich platform, o których mówiliśmy, i używając wszelkich środków i metod pochodzących z zagranicy, takich jak sekularyzm, liberalizm, a nawet pewne wyznania religijne. […]

Mówię wam, patrzcie, kto korzysta. Załóżmy, że jest konflikt między Egiptem i Libią i zaczynamy się wzajemnie atakować. Skąd wzielibyśmy broń? Z Ameryki. Kim są handlarze bronią? Kto kontroluje przemysł zbrojeniowy na całym świecie, nie tylko w Ameryce? Żydzi. […]