Po fali terroru i przemocy w Europie, a szczególnie we Francji, w reakcji na publikację karykatur Mahometa, egipski pisarz i akademik, Nasser Muhammad 'Aref, opublikował artykuł w gazecie ZEA „Al-Ru’ya”, w którym  stanowczo potępił skrajną religijną ideologię, która leży u podstaw tych aktów przemocy. Pisząc, że ta ideologia prowadzi młodych muzułmanów do wiary, że mordowanie niewinnych ludzi jest uprawnionym czynem religijnym, wezwał wszystkie muzułmańskie seminaria i duchownych we wszystkich krajach i z wszystkich szkół religijnych, by wyjaśnili, że świętość życia jest zapisana w Koranie i by napisali Kartę, która całkowicie zakaże zbrodni tego rodzaju.       

Dr Muhammad Nasser 'Aref (Źródło: almesbar.net)

Poniżej znajdują się przetłumaczone fragmenty jego artykułu:[1]

Każdy, kto śledzi ataki nożownicze i morderstwa popełnione przez młodych muzułmanów w goszczących ich krajach w Europie, odkrywa, że działają oni z religijnej motywacji i pragnienia wsparcia wiary i zadowolenia Boga. To jednak budzi pytanie: jak ci młodzi ludzie dotarli do religijnego przekonania, że zamordowanie niewinnego człowieka, którego nawet nie znają, jest dobrym uczynkiem, który przybliża ich do Allaha i aktem, który wspiera wiarę? Kto namówił ich do pogwałcenia świętości życia ludzkiego i ignorowania zakazu [mordowania], pogwałcenia [nakazów] Koranu i zamiany absolutnego zakazu odbierania życia ludzkiego w zakaz zabijania [tylko] niektórych ludzi, których [mordercy] wybierają i identyfikują, i są zazwyczaj ludźmi należącymi do jego organizacji, grupy lub szkoły religijnej?

Robią to mimo faktu, że Koran ma wyraźne wersety zakazujące mordowania, takie jak “Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi” [Koran 5:32]. Koran umieścił ludzkie życie ponad wszystkie inne względy.

Jeśli Koran przypisuje taką świętość ludzkiemu życiu, co powoduje, że muzułmanie ignorują ten absolutny zakaz i pogwałcają świętość życia przez popełnianie niczym nieusprawiedliwionych morderstw? To pytanie stanowi znaczące wyzwanie dla wszystkich instytucji i władz, by dążyły do zreformowania religijnego dyskursu i uratowały muzułmanów i całą ludzkość przed tym ludzkim rakiem, który szerzy się i który uważa, że ludzkie życie jest tak tanie.

Jakie ideologiczne źródła stworzyły ludzi, którzy lekceważą ludzkie życie i traktują [odbieranie] go jako sposób na osiągnięcie politycznych celów i stronniczych oraz sekciarskich interesów? Co powoduje muzułmanami, że przejeżdżają [samochodami] pokojowych ludzi w miastach i na ulicach krajów, które przyjęły ich i dały im bezpieczeństwo, jeśli już nic innego? Jaka kultura religijna prowadzi kogoś do traktowania ludzkiego życia jako wygodnego środka do zrealizowania jego prymitywnych celów politycznych?

Ta ideologia, która odmawia życiu ludzkiemu świętości i sankcjonuje morderstwo, zobowiązuje instytucje edukacji i nauki oraz władze religijne do obudzenia się i walki z tym zdecydowanymi oświadczeniami. Musimy opublikować Kartę, uzgodnioną przez muzułmańskich prawoznawców ze wszystkich szkół, środowisk i krajów, która przywróci świętość bożej iskrze, [która istnieje we wszystkich] istotach ludzkich, i podkreśli, że ludzkie życie jest dane przez Allaha i może być odebrane tylko przez Allaha. Ta [Karta] musi stać się konstytucją i legalną władzą dla wszystkich  muzułmanów bez wyjątku, poza tymi, którzy sami wykluczyli się z szeregów [muzułmańskiego] narodu. Inaczej miliony młodych ludzi dokona na całym świecie więcej koszmarów tego typu w przyszłości.


[1] Al-Ru’ya (UAE), November 5, 2020.