Poniżej przedstawiamy fragmenty wystąpienia egipskiego duchownego Safwata Higaziego ma wiecu, którym rozpoczął kampanię prezydencką kandydata Bractwa Muzułmańskiego, Muhammada Mursiego. Wiec nadała Al-Nas TV 1 maja 2012. Należy wspomnieć, że Mursi otrzymał niedawno zakaz wjazdu do Francji na konferencję islamską zorganizowaną przez Związek Organizacji Islamskich we Francji (UOIF), bo władze francuskie uznały go za zagrożenie dla porządku publicznego.

Safwat Higazi: Widzimy, jak realizuje się marzenie o Kalifacie Islamskim, z wolą Allaha, przez dra Muhammada Mursiego i jego braci, jego zwolenników i jego partie polityczną. Widzimy, jak wielkie marzenie, podzielane przez nas wszystkich – Stany Zjednoczone Arabów… Stany Zjednoczone Arabów zostaną przywrócone, z wolą Allaha. Stany Zjednoczone Arabów zostaną przywrócone przez tego człowieka i jego zwolenników.

Stolicą Kalifatu – stolicą Stanów Zjednoczonych Arabów – będzie Jerozolima, z wolą Allaha. […]

Prowadzący ceremonię: Mursi wyzwoli jutro Gazę.

Tłum: Mursi wyzwoli jutro Gazę.

Prowadzący ceremonię: Jestem Egipcjaninem i jestem z tego dumny.

Tłum: Jestem Egipcjaninem i jestem z tego dumny.

Prowadzący ceremonię: Mursi wyzwoli jutro Gazę.

Tłum: Mursi wyzwoli jutro Gazę.

Prowadzący ceremonię: Mursi wyzwoli jutro Gazę.

Tłum: Mursi wyzwoli jutro Gazę.

Prowadzący ceremonię: Powiedzcie: „Allah Akbar”.

Tłum: Allah Akbar.

Prowadzący ceremonię: Powiedzcie: „Allah Akbar”.

Tłum: Allah Akbar.

Prowadzący ceremonię: Powiedzcie: „Allah Akbar”.

Allah Akbar.

Safwat Higazi: Naszą stolicą nie będzie Kair, Mekka ani Medyna. Będzie nią Jerozolima, z wolą Allaha. Naszym zawołaniem ma być: “Miliony męczenników maszerują na Jerozolimę”. Miliony męczenników maszerują na Jerozolimę.

Tłum: Miliony męczenników maszerują na Jerozolimę.

Tłum: Miliony męczenników maszerują na Jerozolimę.

Safwat Higazi: Miliony męczenników maszerują na Jerozolimę.

Tłum: Miliony męczenników maszerują na Jerozolimę.

Prowadzący ceremonię: Przegnajcie sen z powiek wszystkich Żydów.

Dalej, miłośnicy męczeństwa, wszyscy jesteście Hamasem.

Z powiek wszystkich Żydów…

Dalej, miłośnicy męczeństwa, wszyscy jesteście Hamasem.

Przegnajcie sen z powiek wszystkich Żydów.

Dalej, miłośnicy męczeństwa, wszyscy jesteście Hamasem.

Zapomnijcie o całym świecie, zapomnijcie o wszystkich konferencjach.

Wymachujcie bronią… Zmówcie modlitwy…

Wymachujcie bronią… Zmówcie modlitwy…

I módlcie się do Pana.

Z powiek wszystkich Żydów…

Dalej, miłośnicy męczeństwa…

Przegnajcie sen z powiek wszystkich Żydów.

Dalej, miłośnicy męczeństwa, wszyscy jesteście Hamasem.

Safwat Higazi: Istotnie, wszyscy miłośnicy męczeństwa są Hamasem. Mówię z tego podium, z Al-Mahalla, z serca Delty, żeby usłyszał cały świat.

Mówimy to głośno i wyraźnie: Tak, Jerozolima jest naszym celem. Będziemy modlić się w Jerozolimie lub zginiemy jako męczennicy na jej progu.

Miliony męczenników maszerują na Jerozolimę.

Tłum: Miliony męczenników maszerują na Jerozolimę. […]