29 stycznia 2010 r. dwa dni po Dniu Pamięci o Holocauście, egipska Al-Faraeen TV nadała program o Holokauście składający się z raportu w typie filmu dokumentalnego ze zdjęciami filmowymi z okresu nazistowskiego połączonymi z narracją po arabsku i wywiadem z egipskim badaczem Saaidem Okashą, prowadzonym przez gospodynię programu Randę Samir. W raporcie jest szereg wątpliwych twierdzeń, włącznie z tym, że podczas gdy „żydowskie organizacje i Izrael twierdzą, że około trzech milionów Żydów zostało spalonych w Holocauście”, ta liczba w rzeczywistości „nie przekroczyła 150 tysięcy”, a nawet „inni mówią, że ta liczba nie przekroczyła 30 tysięcy”. Inne twierdzenia w tym raporcie to, że konflikt nazistów z Żydami był konfliktem „między czystą rasą aryjską i aryjczykami z pochodzenia, którzy wierzyli, że są Semitami”; że „każdy obserwator może zobaczyć, że to Żydzi sprowokowali Hitlera i skłaniali go do podjęcia tych kroków” oraz że Żydzi byli główną przyczyną upadku Hitlera, bo zachęcali go, żeby napadł na Rosję w połowie zimy i wysłał wojska do Afryki Północnej w gorącej porze roku.

Okasha, badacz z Ośrodka Badań Politycznych i Strategicznych Al-Ahram i były kierownik wydziału badań izraelskich w niedziałającej już organizacji pozarządowej Arabowie Przeciwko Dyskryminacji[1] , powiedział wprost, że „nic, co powiedziano w tym raporcie, nie jest oparte na faktach”. Powiedział Samir, że w raporcie jest „wiele błędów” i podkreślił, że rzeczywista liczba ofiar żydowskiego Holocaustu wynosi sześć milionów, nie trzy miliony – które to stwierdzenie Samir ostro odrzuciła.

Podczas wywiadu tych dwoje spierało się o szereg spraw: na przykład o to, czy Protokoły mędrców Syjonu to falsyfikat (Okasha mówił, że zostało to dowiedzione, ale Samir odpowiedziała: „To pana opinia”); czy jakiś przywódca arabski powiedział, jak podobno twierdzi Izrael, że Arabowie zepchną Żydów do morza (Okasha stwierdził, że żaden przywódca tego nie powiedział, ale Samir mówiła, że zrobił to Gamal Abd Al-Nasser i że wie, iż jest to fakt, ponieważ: „Jestem Irakijką. Irakijką! Tego mnie nauczono w Bagdadzie, Myśli pan, że Saddam Husajn uczyłby nas rzeczy, które mówi Izrael?!”) i o to, czy Hitler nawrócił się na islam pod koniec życia (Samir powiedziała, że tak twierdzą Żydzi, żeby „pogłębić nienawiść wobec islamu”, Okasha zaś stwierdził, że ten mit powstał w Egipcie i był kiedyś powszechnie akceptowany).

Poniżej podajemy fragment raportu w stylu dokumentalnym i następującej po nim dyskusji.

Żeby zobaczyć ten odcinek w MEMRI TV, odwiedź http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2374.htm .

Inne odcinki z Al-Faraeen TV w MEMRI TV można zobaczyć tutaj:

http://www.memritv.org/search/en/results/0/0/0/0/2/0/0/0/0.htm?k=faraeen&bAdvSearch=false .Raport: „Konflikt zachodził między czystą rasą aryjską i aryjczykami z pochodzenia, którzy wierzyli, że są Semitami”

(Zdjęcia filmowe z czasów nazizmu)Narrator: „Partia nazistowska wymachuje sztandarem panów, podczas gdy europejscy Żydzi także wymachują sztandarem panów z powodu swojej błędnej wiary, że są Semitami. Ta pomyłka była albo nieumyślna, albo świadoma. Wniosek jest jednak taki, że całym sercem wierzyli oni, iż są semicką rasą panów i że niemiecka partia nazistowska ze swoją ideologią społeczną rozbiła ich prawo do wierzenia w to.

Tak więc wybuchł konflikt między niemieckimi Żydami i nazistami, którzy reprezentowali ponad 80 procent wszystkich Niemców i ludzi mówiących po niemiecku. Niemieckiej agencji wywiadowczej Hitlera udało się zdemaskować ideologiczne starcie między ideologią wiary żydowskiej i ideologią wiary nazistowskiej. Ideologia, w tym wypadku, jest równoznaczna z wiarą.

Zapaliły się płomienie konfliktu rasowego, którego celem było zrobienie ich panami i właścicielami całego świata. Konflikt był między czystą rasą aryjczyków i aryjczykami z pochodzenia, którzy wierzyli, że są Semitami.

Dlatego Żydzi niemieccy zaczęli spiskować przeciwko polityce Hitlera. Niemieckie agencje bezpieczeństwa poinformowały Hitlera o działaniach Żydów w kraju, które stały w opozycji do jego nazistowskiej filozofii i teorii. Sprawy skończyły się starciem, które miało szereg etapów.

[…]

Odebrano im niemieckie obywatelstwo i nie byli już dłużej uznawani za Niemców ani za aryjczyków. Żydzi ze swej strony próbowali jak mogli zrównoważyć prześladowania, które wybuchły przeciwko nim w Niemczech jak wulkan. Rozszerzyli swoje spiski i przyjęli zagraniczną pomoc przeciwko Hitlerowi.

[…]

Hitler i niektórzy jego bliscy współpracownicy zrozumieli, że Żydzi niemieccy stawali się wielkim utrapieniem, więc Hitler podjął słynne kroki, aresztowania [przeprowadzano] wszędzie – w Niemczech i wśród swoich niemieckojęzycznych sprzymierzeńców. Zaczął skazywać ich na spalenie po zamknięciu ich w obozach.

Wielu Żydów uciekło za granicę, zanim mogło ich dosięgnąć długie ramię Hitlera. Hitler zaczął najeżdżać Europę i aresztować ich, gdzie mógł. Wysyłał tych ludzi do obozów Żydów, żeby czekali na swoją kolej wejścia w Holocaust. Z każdym zwycięstwem Hitlera wielu Żydów uciekało z miejsc, które zdobył”.

Raport: „Każdy obserwator może zobaczyć, że to Żydzi sprowokowali Hitlera i skłaniali go do podjęcia tych kroków”

„Nikt nie może zaprzeczyć, że Żydzi byli jedną z głównych przyczyn porażki Hitlera w drugiej wojnie światowej po tym, jak był bardzo blisko podbicia całego świata. Żydom udało się pośrednio dotrzeć do doradców Hitlera i przedstawić im koncepcje, które wzbudziły ich entuzjazm wobec perspektyw niemieckiej inwazji na Rosję, kiedy padał ciężki śnieg. Z drugiej strony wzmacniali w Hitlerze uczucie euforii zwycięstwami i zachęcali go do wysłania żołnierzy do Afryki Północnej w czasie wielkich upałów. […]

Hitler został pokonany po spaleniu dość znacznej liczby ludzi, którzy wyznawali judaizm w Europie. Przyznajemy, że istotnie był holocaust Żydów w pewnych obozach, ale całkowicie nie zgadzamy się z liczbami przedstawianymi przez organizacje żydowskie i przez Izrael dotyczące liczby Żydów europejskich, którzy zostali spaleni. Każdy obserwator może zobaczyć, że to Żydzi sprowokowali Hitlera i skłaniali go do podjęcia tych kroków.

[…]

Żydzi popełnili wielki błąd, który im zaszkodził. Nie wzięli wszystkiego pod uwagę, kiedy próbowali oderwać nazistów od ich przekonań rasowych. Żydzi używali spiskowych środków i politycznych sztuczek wypływających z jednego z ich nakazów wiary: konieczność pozwala na rzeczy zabronione”.

[…]

Raport: Żydzi twierdzą, że w Holocauście spalono trzy miliony Żydów – ale my mówimy 150 tysięcy, inni mówią 30 tysięcy

„Organizacje żydowskie i Izrael twierdzą, że w Holocauście spalono około trzy miliony Żydów, ale my mówimy, że ta liczba nie przekracza 150 tysięcy. Inni mówią, że ta liczba nie przekracza 30 tysięcy. Potępiamy to, co działo się z Żydami od 1933 r. do końca drugiej wojny światowej, ale to nie znaczy, że Żydzi mogą wymuszać w ten sposób pieniądze od Niemców. Niemcy nie powinny nadal płacić za błąd Hitlera do dnia Sądu Ostatecznego”. […]


Saaid Okasha: „Nie rozumiem, dlaczego świat arabski tak bardzo zajmuje się liczbą ofiar Holocaustu”

Gospodyni programu TV Randa Samir: Ilu Żydów spalono pana zdaniem w Europie?

Saaid Okasha: Chwileczkę, mam zastrzeżenia wobec podnoszenia tej kwestii. Nie rozumiem, dlaczego świat arabski tak bardzo zajmuje się liczbą ofiar Holocaustu.

Randa Samir: Może z powodu fałszywych twierdzeń Żydów o tym.

[…]

Saaid Okasha: Gdyby naziści zabili 30 tysięcy ludzi – jak liczba podana w waszym raporcie – tylko dlatego, że byli Żydami – czy nie byłaby to zbrodnia? To jest zbrodnią przeciwko ludzkości.

Randa Samir: Tak.

Saaid Okasha: Kiedy tylko zabijasz człowieka dlatego, że jego religia jest inna od twojej, to jest to zbrodnia przeciwko ludzkości.

Randa Samir: Ale porozmawiajmy o tych liczbach.

Saaid Okasha: Proszę mi pozwolić dokończyć. Pyta pani o tę liczbę.

Randa Samir: Ta liczba jest dla nas ważna, bo Żydzi mówią, że wynosi trzy miliony.

Saaid Okasha: Nie, Żydzi mówią sześć milionów, nie trzy miliony. Było wiele błędów w waszym raporcie. Żydzi mówią sześć milionów, nie trzy miliony.

Randa Samir: Pierwszy raz słyszę o sześciu milionach żydowskich ofiar Holocaustu

Randa Samir: Pierwszy raz słyszę tę liczbę.

Saaid Okasha: To jest liczba omawiana w całej literaturze…

Randa Samir: Przeprowadziliśmy badania i tak dalej…

Saaid Okasha: W całej literaturze… W samym obozie Auschwitz zginęły cztery miliony ludzi.

Randa Samir: Zanim przejdziemy dalej… Powiedział pan coś ważnego. W oparciu o badania, które przeprowadziliśmy i całą udokumentowaną informację, którą zgromadziliśmy – doszliśmy do wniosku, że Żydzi podają liczbę trzech milionów.

[…]

Wspomnieliśmy trzy liczby: trzy miliony, 150 tysięcy i 30 tysięcy.

Saaid Okasha: Na czym oparliście ten raport? Nie rozumiem. Skąd wzięła się liczba trzech milionów? Nie pojmuję tego. Ani też nie rozumiem liczby 30 tysięcy.

Randa Samir: A pan, skąd pan wziął liczbę sześciu milionów?

Sa’id Okasha: To mówią izraelskie strony internetowe. Czy jest jakaś izraelska strona internetowa, która mówi o trzech milionach?

Randa Samir: Al-Faraeen TV to mówi.

[…]

Widz (Ahmad z Kairu przez telefon): Liczba ofiar tej masakry jest skrajnie przesadzona…

Randa Samir: Człowieku, zlituj się – pan mówi, że liczby trzech milionów, 150 tysięcy lub 30 tysięcy są przesadzone, ale pan Saaid mówi, że mamy złe liczby i że to jest sześć milionów.

Ahmad: Masakra sześciu milionów?! To naprawdę przesada. Liczba Żydów na całym świecie w tym czasie nie przekraczała dwóch milionów.

Randa Samir: Tak.

Saaid Okasha: Skąd pan wziął tę liczbę? […]

Samir: „Kilka dni temu był Dzień Pamięci o Holocauście… Żydzi próbują jak mogą wykorzystywać Holocaust… żeby zdobyć sympatię świata”

Randa Samir: Kilka dni temu był Dzień Pamięci o Holocauście i Żydzi próbują jak mogą wykorzystywać Holocaust, wykorzystywać to wydarzenie, żeby zdobyć sympatie świata.

[…]

Mówią, że są uciskanym narodem. Mówią: Przecierpieliśmy wielki holocaust i chcemy…

Saaid Okasha: Panie Ahmedzie, chciałbym panu coś powiedzieć, jeśli pan pozwoli…

Randa Samir: Panie Saaidzie, proszę, teraz ja rozmawiam z Ahmedem…

Saaid Okasha: Proszę bardzo.

Randa Samir: Dlaczego skupiamy się na Żydach? Ponieważ Żydzi wykorzystują ten Holocaust i przedstawiają liczby, które zdecydowanie nie są prawdziwe – niezależnie od tego, jaka jest rzeczywista liczba – ponieważ ich liczba jest znacznie większa niż liczba unicestwionych ludzi. Chcemy przedstawić rzeczy w ich naturalnych proporcjach. […]

Okasha: „Hitler popełnił rzeczywistą zbrodnie przeciwko ludzkości”

Saaid Okasha: Hitler popełnił rzeczywistą zbrodnię przeciwko ludzkości wybierając za cel dużą liczbę ras, włącznie z Żydami. Byli tam także Cyganie i Słowianie i niepełnosprawni…

Randa Samir: Nasz raport powiedział, że…

Saaid Okasha: Proszę mi pozwolić dokończyć to, co mam do powiedzenia.

Randa Samir: Panie Saaidzie…

Saaid Okasha: Nie mogę dokończyć ani jednego zdania…

Randa Samir: Panie Saaidzie, nie zaprosiliśmy tu pana, żeby powodował pan nam kłopoty, na wizji w TV.

Saaid Okasha: Nie chcę powodować kłopotów, chcę tylko wyjaśnić widzom…

Randa Samir: Proszę się trochę uspokoić.

Saaid Okasha: Na Boga, jestem spokojny, ale nie mogę dokończyć tego, co chce powiedzieć.

Randa Samir: Proszę się napić trochę wody.

Saaid Okasha: Nie, dziękuje.

Randa Samir: Proszę uspokoić swoje nerwy.

Saaid Okasha: Jestem spokojny. Zadaje pani pytanie, ale nie chce usłyszeć odpowiedzi. Czy pani zaprosiła mnie tutaj, żeby sama móc mówić, czy żebym ja mógł mówić? […]

Okasha: „Nic, co było w waszym raporcie, nie jest oparte na faktach”

Nie powinniśmy sprzeczać się z [Żydami], czy był, czy też nie było Holocaustu, ani o to, czy było sześć milionów ofiar czy 30 tysięcy. To jest przegrana bitwa, która nie jest oparta na faktach. Nic, co było w waszym raporcie, nie jest oparte na faktach. Jakie archiwum lub dokument stwierdza, że liczba ofiar wynosiła 30 tysięcy?

Randa Samir: A jaki dokument ma pan, żeby dowieść, iż liczba wynosiła sześć milionów?

Saaid Okasha: Mamy archiwa sowieckie, niemieckie i angielskie. Badacze i historycy posługują się dokumentami. Nie wymyślają liczb zależnie od nastroju. Nie wiedziałem…

Randa Samir: Może pan być pewien, panie Saaidzie, że my też mamy dokumenty. […]


Samir: „Żydowskie organizacje podają nas do sądu” z powodu Protokołów; Okasha: „Ten dokument jest falsyfikatem”

Saaid Okasha: Raport skupił się na koncepcji żydowskiego spisku i powiedział rzeczy, które są zdecydowanie fałszywe. To, co zostało powiedziane o Protokołach mędrców Syjonu

Randa Samir: Tak.

Saaid Okasha: Ten dokument jest falsyfikatem…

Randa Samir: Protokoły są powodem, dla którego organizacje żydowskie podają nas do sądu.

[…]

Proszę, zapomnijmy o Protokołach mędrców Syjonu. Ucałuję pana rękę, jeśli będzie się pan trzymał z daleka od tego tematu, bo to spowodowało dla nas prawdziwy kryzys.

Saaid Okasha: Ten dokument jest falsyfikatem.

Randa Samir: Żydzi oskarżają nas o antysemityzm, ponieważ omawialiśmy Protokoły. Wchodzimy…

Saaid Okasha: Mówiąc między nami – każdy, kto mówi o Protokołach, istotnie jest antysemitą.

Randa Samir: Świetnie, ale proszę mi pozwolić dokończyć.

Saaid Okasha: Proszę bardzo.

Randa Samir: Z powodu Protokołów, stoimy przed sprawą sądowa – tylko dlatego, że omawialiśmy tę sprawę.

Saaid Okasha: A więc był to błąd?

Randa Samir: Właśnie.

Saaid Okasha: Więc od teraz musicie być ostrożniejsi.

Randa Samir: Raport stwierdzał, że jesteśmy skłonni ujawnić fakty, ale ci ludzie powinni przyjść i usiąść z nami.

Saaid Okasha: Kto powinien przyjść i usiąść z wami?

Randa Samir: Powiedziałam wyraźnie.

Saaid Okasha: Proszę pani…

Randa Samir: Powiedziałam wyraźnie, musimy przerwać tę dygresję.

Saaid Okasha: Wszyscy badacze Protokołów mędrców Syjonu potwierdzają, że jest to sfałszowany dokument, stworzony przez rosyjski wywiad w celu prześladowania Żydów z powodów rasistowskich i antysemickich.

Randa Samir: To pana opinia.

Saaid Okasha: Ktokolwiek to mówi, jest antysemitą, przykro mi powiedzieć.

Randa Samir: To pana opinia.

Saaid Okasha: Świetnie. To nie jest kwestia opinii. Kto może dowieść, że Protokoły są autentyczne? Ta książka cyrkuluje na rynku, ale historycy…

Randa Samir: Drogi panie, to jest pana własna opinia, ale jeśli tak rzeczywiście jest, to dlaczego Rosjanie nie popełnili holocaustu przeciwko Żydom?!

[…]

Saaid Okasha: Wasz raport mówi, że Żydzi przekonali Hitlera, by najechał na Rosję. Nie zrobili tego. Od poczatku Hitler miał pełen plan przejęcia Europy. Nie całego świata, tylko Europy.

Randa Samir: To nie jest jedyna rzecz, która powiedzieliśmy w raporcie.

[…]

Saaid Okasha: Jest bardzo łatwo powiedzieć, że Żydzi spiskują, ale gdzie jest dowód?

Randa Samir: Wiemy, że to powiedział Hitler.Okasha: Protokoły, maca z krwi, to są mity

Saaid Okasha: Protokoły mędrców Syjonu i mit o macy z krwi, który twierdzi, że Żydzi robią macę z krwi chrześcijan i muzułmanów… Te mity istniały, ale nie są prawdą. Badania naukowe pokazały, że to wszystko są mity. Można wymyślić mit w celu oczerniania pewnych narodów lub grup. Żydzi także wymyślili mity o nas, Arabach.

Okasha: Izraelczycy twierdzą „Arabowie powiedzieli, że chcą wrzucić Żydów do morza… Nie zostało dowiedzione, by jakikolwiek przywódca arabski to powiedział”; Samir: „Nasser to powiedział”

Randa Samir: Po co robimy ten program? Właśnie z tego powodu.

Saaid Okasha: Powiedzieli, że Arabowie powiedzieli, że chcą wrzucić Żydów do morza. Nie zostało dowiedzione, by jakikolwiek przywódca arabski to powiedział. To się nie zdarzyło.

Randa Samir: Powiedział to Abd Al-Nasser, panie Saaid.

Saaid Okasha: Nie, nie powiedział.

Randa Samir: Abd Al-Nasser powiedział: “Wrzucę Izrael do rzeki (sic)”. Słowo w słowo.

[…]

Panie Saaid, dam panu – jako osobisty prezent ode mnie dla pana – przemowę nieżyjącego przywódcy Abd Al-Nassera, w której powiedział to zdanie.

Saaid Okasha: To Izrael i Żydzi szerzą te twierdzenia, ale nie mają racji.

Randa Samir: Nawiasem mówiąc, powiedział: “Izrael i ktokolwiek stoi za Izraelem”.

Saaid Okasha: Nie, nigdy tego nie powiedział.

[…]

Randa Samir: Powiedział także, że Izrael jest 52. stanem [USA].

Saaid Okasha: Proszę pani, powiedzenie, “52. stanem” nie jest tym samym, co mówienie o wrzuceniu Żydów do morza. Nigdy nie zostało dowiedzione, że jakikolwiek przywódca arabski…

Randa Samir: Coś panu powiem i nie będziemy się tak kłócić o Abd Al-Nassera. Jestem Irakijką…

Saaid Okasha: Poznałem po akcencie.

Randa Samir: Musieliśmy uczyć się na pamięć przemówień Gamala Abd Al-Nassera.

Saaid Okasha: Kiedy Abd Al-Nasser to powiedział?

Randa Samir: Wygłosił tę mowę w 1967 r. Mniej więcej.

[…]

Saaid Okasha: Izrael szerzy te twierdzenia w celu zdobycia sympatii. Dlaczego miałbym to zaakceptować? To jest jeden mit przeciwko innemu mitowi.

Randa Samir: Mówię panu, że jestem Irakijką. Irakijką! Nauczono mnie tego w Bagdadzie. Czy myśli pan, że Saddam Husajn uczyłby nas rzeczy, które mówi Izrael?!

Saaid Okasha: Saddam Husajn nic nie wiedział. Był kompletnie ciemny. Mówił rzeczy, żeby podniecić masy, ale tego zdania nigdy nie wypowiedział.

Randa Samir: Powtarzam, to pana własna opinia. […]


Okasha: „Żydzi są ludźmi, takimi samymi jak wszyscy inni ludzie… Ciężko pracują i osiągają rezultaty… Niektóre z najwspanialszych umysłów naukowych… to byli Żydzi”

Saaid Okasha: Wielkim problemem Arabów jest to, że przedstawiają Żydów jako geniuszy. To jak gdyby Arabowie wspierali mit, że Żydzi są Narodem Wybranym. Żydzi nie są takimi geniuszami, że mogliby rządzić światem i z powodzeniem spiskować przeciwko wszystkim innym.

[…]

Żydzi są ludźmi, takimi samymi jak wszyscy inni ludzie. Zwykłymi ludźmi. Kiedy mówimy, że spiskują i zawsze udaje im się osiągnąć to, co chcą, znaczy to, że są geniuszami, a my jesteśmy idiotami. Niestety arabska mentalność patrzy na Żydów tak, jakby rządzili światem. To bardzo dziwne i to nie jest prawdą. Pracują ciężko i mają wielkie osiągnięcia w pewnych dziedzinach. To jest prawdą. Nie możemy zaprzeczyć, że niektóre z największych naukowych umysłów, jakie wydała ludzkość, należały do Żydów. […]

Arabowie zawsze mówią rzeczy, które są kompletnie bezpodstawne. Wielu widzów mówiło o obozach Sabra i Szatila. Kto dokonał [masakry] w obozach Sabra i Szatila? To byli libańscy maronici, nie zaś Izraelczycy. Ciągle mówimy o masakrach w Sabrze i Szatili, jak gdyby zrobił to Izrael. Izrael nie popełnił masakr w Sabrze i Szatili.

[…]

Randa Samir: Nie zgadzam się z panem w sprawie Sabry i Szatili.

Saaid Okasha: Kto popełnił masakrę?

Randa Samir: Nie zgadzam się z panem. Popełnili ją Izraelczycy.

Saaid Okasha: Nie, kto to powiedział? Maronici zabili Palestyńczyków.

Randa Samir: Yousuf Ahmad, nasz korespondent w Palestynie, który jest Palestyńczykiem – czy nazywa go pan kłamcą?

[…]

Saaid Okasha: Proszę pani, nikt na całym świecie nie twierdzi, że Izraelczycy dokonali masakr w Sabrze i Szatili. Zrobili to maronici, a Izraelczycy pomogli im, oświetlając obóz. To był ostateczny wniosek międzynarodowej komisji dochodzeniowej.

Randa Samir: Panie Saaid, dziękuję za przedstawienie stanowiska izraelskiego.

[…]

Saaid Okasha: Ponieważ Niemcy zgodziły się na zapłacenie odszkodowań, nikt nie powinien zaczynać kłótni o to. Niemcy zapłaciły odszkodowanie według porozumienia z Izraelem. Niemcy są niepodległym państwem i mogły powiedzieć “nie”, jeśli nie chciały zapłacić odszkodowania. Mówienie, że Izrael wymusza coś na Niemcach lub Europejczykach – w świecie polityki używa się dostępnych środków na rzecz własnej polityki.

[…]

Każdy kraj ma prawo używać wszystkich dostępnych środków na rzecz własnych interesów. To nie powinno być uważane za żydowski lub izraelski spisek.

[…]

Tak więc Izrael nie jest wyjątkiem. Wszyscy robią to samo co Izrael.

Samir: „Żydzi twierdzą, że Hitler pod koniec życia przeszedł na islam… żeby pogłębić nienawiść wobec islamu; Okasha: “To był kiedyś powszechny mit w Egipcie”

Randa Samir: Panie Saaidzie, Żydzi twierdzą, że pod koniec życia Hitler przeszedł na islam. Używają takich rzeczy, żeby pogłębić nienawiść wobec islamu. Dlaczego pana zdaniem chcą zamienić islam w swojego wroga numer jeden?

Saaid Okasha: Żydzi opowiedzieli historię o Hitlerze przechodzącym na islam tylko dlatego, że w początkowej fazie wojny – kiedy Hitler odnosił wielkie zwycięstwa, a szczególnie, kiedy doszedł do El Alamein w Egipcie – pewne grupy w samym Egipcie – i to można znaleźć w książkach historycznych – rozpuściły plotką, że Hitler przeszedł na islam i zmienił imię na Hadż Muhammad Hitler. To był kiedyś powszechny mit w Egipcie. […]

Okasha: Hamas „jest katastrofą, ponieważ zamienili konflikt w konflikt religijny”

Randa Samir: Dlaczego Żydzi chcą Jerozolimy?!

Saaid Okasha: Zbrodnie popełnione przez Hamas…

Randa Samir: Dlaczego chcą Jerozolimy?

Saaid Okasha: Ten konflikt nie ma nic wspólnego z nami. Obszar miejsc świętych dla chrześcijaństwa, judaizmu i islamu – musi się dojść do porozumienia w sprawie tego obszaru. Nie można powiedzieć, że tylko jedna strona ma tam prawa. Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie, wszyscy mają tam prawa.

[…]

Rabin Lau, naczelny rabin Izraela, przybył do Egiptu w 1996 r. i spotkał się z szejkiem Al-Azhar. Zapytał szejka Al-Azhar: “Ile razy w Koranie wspomniana jest Jerozolima?” Odpowiedział: „Ani razu”. Jerozolima w ogóle nie jest wspomniana w Koranie. Ale szejk Al-Azhar powiedział, że meczet Al-Aksa jest wspomniany w Koranie. Rabin Lau powiedział: “Jeśli problemem jest meczet, to weźcie go”.

Możemy dostać całą Jerozolimę, jak długo konflikt pozostaje polityczny, ale kiedy podnosimy sztandar religii, nie dostaniemy niczego. Powstanie Hamasu, istnienie Hamasu jest katastrofą, ponieważ zamienia ten konflikt w konflikt religijny.[1] Więcej o Arabach Przeciwko Dyskryminacji znajduje się w MEMRI Specjalny komunikat Nr 2705, Organizacja pozarządowa z siedzibą w Egipcie “Arabowie Przeciwko Dyskryminacji” – stworzona “by reagować na wysiłki MEMRI” – oznajmia, że poniosła porażkę i zamyka działalność http://www2.memri.org/bin/polish/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP270509