W nowym badaniu o sytuacji kobiet w Pakistanie Fundacja Aurat, pozarządowa organizacja z siedzibą w Islamabadzie, która pracuje na rzecz kobiet, wyraziła zaniepokojenie wzrastającą przemocą wobec kobiet pakistańskich.

Doroczne badanie za rok 2009 zostało ogłoszone w Islamabadzie 1 lutego 2010 r. przez Rabeeę Hadi, przedstawicielkę Fundacji Aurat. Badanie, oparte na statystykach zebranych przez tę organizację, zanotowało 13 procentowy wzrost przypadków przemocy wobec kobiet w Pakistanie w roku 2009.

Incydenty przemocy przeciwko kobietom pakistańskim obejmują gwałty, gwałty zbiorowe, zabójstwa “honorowe”, oblewanie kwasem, samobójstwa, porwania, uprowadzenia i morderstwa. Pełen raport dorocznego badania dopiero zostanie opublikowany. Pewne fragmenty tego raportu już jednak opublikowała wiodąca gazeta pakistańska „Dawn”.

Poniżej podajemy niektóre z tych fragmentów:[1]

„Z 8548 przypadków przemocy 5722 zostały zanotowane w Pendżabie, 1762 w Sind, 655 w NWFP, 237 w Beludżystanie i 172 w Islamabadzie”

Przypadki przemocy przeciwko kobietom wzrosły o 13 procent w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego.

Rabeea Hadi, przedstawicielka Fundacji Aurat, powiedziała, że w zeszłym roku zgłoszono 8548 incydentów przemocy przeciwko kobietom w czterech prowincjach: Pendżab, Sind, Północno-Zachodnia Prowincja Przygraniczna (NWFP) i Beludżystan oraz w Islamabadzie.

Z 8548 przypadków przemocy 5722 zanotowano w Pendżabie, 1762 w Sind, 655 w NWFP, 237 w Beludżystanie i 172 w Islamabadzie. Suma ich pokazuje 13 procentowy wzrost w stosunku do 7571 przypadków przemocy wobec kobiet zanotowanych w 2008 r.

W Islamabadzie 172 przypadki obejmowały 39 morderstw, dwa zabójstwa “honorowe”, 52 porwania i uprowadzenia i 18 przypadków przemocy domowej [sporów].

„Państwo, sędziowie, wolne media, organizacje praw kobiet i praw człowieka oraz zwykli obywatele muszą wiedzieć, że 1,384 córek Pakistanu zostało zamordowanych, 928 zgwałcono, 683 popełniło samobójstwo 604 zabito w imię ‘honoru’ w 2009 roku” – powiedziała pani Hadi ogłaszając te liczby.

“Z ogromnym bólem i cierpieniem wyrażamy oburzenie i urazę z powodu tej sytuacji, w której kobiety i dziewczęta są mordowane, porywane i poddawane rozmaitym formom przemocy, włącznie z zabijaniem w imię ‘honoru’, samobójstwami, oblewaniem kwasem i przypalaniem na piecu z bezwstydną bezkarnością, podczas gdy funkcjonariusze państwowi nie robią nic, poza składaniem gołosłownych deklaracji przed kamerami telewizyjnymi i to tylko w bardzo głośnych sprawach” – dodała.

Nie spodziewając się niczego od ministerstwa spraw wewnętrznych i od rządów prowincji Hadi powiedziała, że będzie namawiać ministerstwo ds. rozwoju kobiet i Parlamentarne Koło Kobiet pod przewodnictwem marszałka Zgromadzenia Narodowego, niższą izbę pakistańskiego parlamentu oraz Krajową Komisję ds. Statusu Kobiet (NCSW) [do podjęcia działań].

„Największy wzrost liczby zgłoszonych przypadków tj. z 281 w roku 2008 do 608 w 2009 r., nastąpił w przemocy domowej”

Liczby bezwzględne i zmiany procentowe dla przypadków porwań i uprowadzeń wynoszą 1987 (23,25 procent wzrostu), 1384 (16,9 pw) gwałty/gwałty grupowe 928 (10,86 pw), samobójstwa 682 (7,99 pw) i morderstwa „honorowe” 604 (7,07pw) oraz napaść seksualna 274 (3,21 pw), przypalanie na piecu 50 (0,58 pw), oblewanie kwasem 27 (0,60 pw) i wykroczenia rozmaitej natury około (23,13 pw). 1977 przypadków przemocy było rozmaitej natury, takie jak vanni/swara [przymusowe małżeństwo dzieci dla zakończenia krwawej wendety], przemoc przeciw wolności, tortury, handel żywym towarem, małżeństwo dzieci, kazirodztwo, groźba użycia przemocy, nękanie seksualne, próba morderstwa, samobójstwa i gwałty.

Najwyższy wzrost liczby zgłoszonych przypadków, tj. z 281 w roku 2008 do 608 w 2009, był w przemocy domowej. Jednak liczba morderstw zmalała z 1422 w 2008 r. do 1384 w 2009 r.

„Z 5722 przypadków przemocy w 35 okręgach Pendżabu było 1698 przypadków uprowadzenia, 752 przypadki morderstw, 245 przypadków zabójstw ‘honorowych’”

Z 5722 przypadków przemocy w 35 okręgach Pendżabu było 1698 przypadków porwań/uprowadzeń, 752 przypadki morderstw, 245 przypadków zabójstw “honorowych”, 786 przypadków gwałtów/gwałtów zbiorowych, 448 przypadków samobójstw, 227 ataków seksualnych, 33 przypadki przypalania na piecu, 42 przypadki oblania kwasem 1220 przypadków rozmaitej natury.

Z 1762 przypadków zgłoszonych z 23 okręgów Sind 288 były morderstwami (jeden z najwyższych współczynników przestępstw przeciwko kobietom zgłoszonych z tej prowincji), 284 przypadków zabójstwa “honorowego”, 160 przypadków uprowadzenia/porwania, 176 przypadków samobójstwa, 122 przypadki gwałtu/gwałtu zbiorowego, 122 przypadki przemocy domowej, 44 przypadki napaści seksualnej, 10 przypadków przypalania na piecu, 9 przypadków oblania kwasem and 535 przypadków rozmaitej natury.

Podobnie, z 237 przypadków przemocy w 28 okręgach Beludżystanu było 59 zabójstw “honorowych”, 39 morderstw, 13 uprowadzeń/porwań, 4 gwałty/gwałty zbiorowe, 10 samobójstw, jedno przypalanie na piecu 22 przypadki rozmaitej natury.

Według innego raportu w pakistańskiej gazecie „The News” działaczka na rzecz praw człowieka Tahira Abdullah, która jest członkiem grupy Straż wobec Przemocy Przeciwko Kobietom, organizacji współpracującej z Fundacją Aurat, powiedziała, że zgłoszone przypadki przemocy są tylko „wierzchołkiem góry lodowej”, ponieważ zakres przemocy jest znacznie szerszy.

Stwierdzając, że niemal 85 procent kobiet w Pakistanie doświadcza przemocy, ale społeczeństwo zachowuje milczenie wobec ich cierpień, pani Abdullah powiedziała: “Niewiele kobiet ma odwagę upomnieć się o swoje prawa i szukać pomocy od funkcjonariuszy państwowych”[2] .


[1] “Dawn”, Pakistan, 2 lutego 2010. Raport został nieznacznie zredagowany dla większej jasności.

[2] „The News”, Pakistan, 3 lutego 2010.