Reagując na oburzenie wobec porwania niemal miesiąc temu setek uczennic licealnych przez Boko Haram (którego prawdziwa nazwa brzmi Dżama’at Ahl Al-Sunna Li-Da’wa wal Dżihad) w Nigerii, niektórzy dżihadyści online krytykowali porwanie, podczas gdy inni usprawiedliwiali je jako legalne użycie taktyki brania jeńców.

Abdallah Muhammad Mahmoud, autor często pojawiający się na forum dżihadystów, napisał post na forum Al-Fida’ wzywając Boko Haram do uwolnienia porwanych dziewczynek, mówiąc, że ta taktyka może zaszkodzić muzułmanom. W poście zatytułowanym „Apel zwolenników Dżihadu do Dżama’at Ahl Al-Sunna Li-Da’wa wal Dżihad: uwolnijcie dziewczynki” Mahmoud pisze:

Sprzedanie dziewczynek na niewolnice “stanie się niebezpiecznym precedensem; “Nie otwierajcie bram zła”

„Od zwolenników dżihadu i mudżahedinów do braci z Dżama’at Ahl Al-Sunna Li-Da’wa wal Dżihad w Nigerii, pokój niech będzie z wami. Ludy narodu [islamskiego] sympatyzowały z wami, kiedy stacje telewizyjne pokazywały zdjęcia z potwornych zbrodni popełnionych przez nigeryjskie siły bezpieczeństwa, jak byliście barbarzyńsko zabijani na ulicach. Dzisiaj panują inne uczucia, kiedy ludy narodu [islamskiego] słyszą ze stacji telewizyjnych wiadomość, której spodziewaliśmy się nigdy nie usłyszeć – a mianowicie, porwanie muzułmańskich i nie-muzułmańskich dziewczynek i wasze oznajmienie, że zamierzacie sprzedać je jako niewolnice.

Ta sprawa, jeśli ją wykonacie, stanie się niebezpiecznym precedensem i sprowadzi poważne katastrofy, o jakich naród islamu nie słyszał od stuleci. Wasze ogłoszenie o ‘uwięzieniu’ setek dziewczynek w żaden sposób nie przyniesie korzyści islamowi ani muzułmanom. Wręcz przeciwnie, odbije się to tragicznie nie tylko na ich wizerunku, ale także w każdej podobnej reakcji wrogów islamu. Naród [islamski] ma dość tragedii już teraz.

Bracia z Dżama’at Ahl Al-Sunna Li-Da’wa wal Dżihad: jeśli to zrobicie i sprzedacie te dziewczynki jako jeńców, czy możecie zagwarantować swoim żonom, córkom, swoim siostrom i swoim krewnym muzułmańskim tutaj i tam, że wróg nie popełni gwałtu przeciwko nim i nie zhańbi ich honoru i skromności?

Nie otwierajcie bram zła, miejcie litość nad waszymi muzułmańskimi siostrami i chrońcie reputację waszej religii.

Wiedzcie, że nie wszystko, co dozwolone w islamie, można dokonywać we wszystkich czasach i na wszystkie sposoby bez rozważenia korzyści i stron ujemnych.

Wiedzcie, że uwięzienie i branie do niewoli wynikające z wojny między muzułmanami a niewiernymi są częścią wzajemności i że była to norma wśród ludów w czasach starożytnych. Dzisiaj jednak, kiedy akt brania do niewoli między narodami świata przestał istnieć i wymiana jeńców stała się zwyczajem, my, jako muzułmanie nie powinniśmy inicjować tego wobec naszego wroga, ponieważ ma to poważne reperkusje. Zapobieganie szkodzie ma pierwszeństwo przed osiągnięciem zysków, według słynnej zasady prawnej. Nie wiemy, jakie korzyści dla islamu i muzułmanów zostaną zdobyte, jeśli to zrobicie…

Apelujemy do was: uwolnijcie dziewczynki i nie kontynuujcie uwięzień i brania do niewoli. Muzułmanie dzisiaj cierpią wystarczająco dużo ucisku; nie sprowadzajcie żadnej szkody dla ich honoru [tj. ich kobiet]”.

„Uwięzienie jest dozwolone… Nie wolno zabraniać czegoś, na co zezwolił Allah”

Kilku członków forum zgodziło się z Mahmoudem i gratulował mu jego postu. Jednak jeden znany autor na forum o pseudonimie rooooh sprzeciwił się tej krytyce. Napisał: “Szlachetni bracia, jesteśmy na forum islamskim i wy dyskutujecie kwestię prawa islamskiego, które ma reguły wynikające z Koranu i Sunny. Uwięzienie jest dozwolone według consensusu między uczonymi muzułmańskimi. Podobnie też istnieją teksty w Koranie i Sunnie, które je dozwalają. Nie wolno zabraniać czegoś, na co zezwolił Allah.

Jeśli chodzi o kwestię korzyści lub szkody [dla muzułmanów], to jest to odrębna sprawa. Być może autor postu [Mahmoud] miałby więcej racji, gdyby napisał, że nie ma żadnych korzyści z uwięzienia na tym etapie, ale że uwięzienie jest dozwolone… pozostaje ono w naszym prawie i prawa międzynarodowe go nie anulują…”

Powinniśmy „więzić” tak wielu, jak możemy; „Wyrywanie serc niewiernych… jest legalne”Inny członek napisał w poparciu działań Boko Haram: „Wręcz przeciwnie, [powinniśmy] więzić [tak wielu, jak możemy]. Wyrywanie serc niewiernych, którzy nie mają moralności w wojnie, jest legalnym wymierzaniem sprawiedliwości. Jako muzułmanin uważam, że bracia, mudżahedini w Nigerii, zrobili dobrą rzecz. Modlę się do wielkiego Allaha, by dał im zwycięstwo i władze w całym kraju”.