22 kwietnia 2019 r., Muslim American Society Islamic Center in Philadelphia (MAS Philly) [Islamski Ośrodek Towarzystwa Amerykańskich Muzułmanów w Filadelfii] zamieścił na swojej stronie Facebooka wideo z obchodów “Dnia Ummah”, na którym dzieci w palestyńskich szalach śpiewały: “Wspaniałe wierzchowce wzywają nas i prowadzą nas [do] meczetu Al-Aksa. Krew męczenników chroni nas… Weźcie nas, o statki… aż dotrzemy do naszych brzegów i zmiażdżymy zdrajców… Płyń, rzeko męczenników!” Dziewczynka czyta wiersz wychwalający męczenników, którzy poświęcili życie dla Palestyny i pyta: „Czy [Jerozolima] będzie siedliskiem tchórzy?” Inna dziewczynka czyta: “Będziemy bronić [Palestyny] naszymi ciałami…  Odrąbiemy im głowy i wyzwolimy smutny i wzniosły meczet Al-Aksa… Poddamy ich wiecznym torturom”. MAS Philly należy do Muslim American Society (MAS), które ma 42 oddziały w Stanach Zjednoczonych i jeden w Wielkiej Brytanii. Strona internetowa MAS mówi, że jego misją jest ”nakłonienie ludzi do dążenia do Bożego sumienia, wolności i sprawiedliwości, i do pokazywania islamu z najwyższą jasnością”, a jego wizją jest ”prawe i sprawiedliwe społeczeństwo amerykańskie”.

Aby zobaczyć klip z Muslim American Society Islamic Center in Philadelphia w MEMRI TV, kliknij tutaj lub poniżej.

„Wspaniałe wierzchowce wzywają nas i prowadzą na drogę do meczetu Al-Aksa – krew męczenników chroni nas”  

Dziecko narrator: Ci, którzy akceptują poniżenie – jaki jest sens ich istnienia? Ci, którzy odrzucają ucisk, są tymi, którzy manifestują swoje istnienie i oni wyeliminują niesprawiedliwość z ziemi Arabów.

Dzieci śpiewają: Buntownicy! Buntownicy! Buntownicy! Wspaniałe wierzchowce wzywają nas i prowadzą na drogę do meczetu Al-Aksa. Krew męczenników chroni nas. Raj potrzebuje prawdziwych mężczyzn!

[…]

Ziemia Nocnej Podróży Proroka Mahometa wzywa nas. Nasza Palestyna musi powrócić do nas. O Saladynie, twoi ludzie są między nami – hańba zostanie zmyta!

[…]

„Weźcie nas, o statki, aż wyzwolimy nasze ziemie – aż dotrzemy do naszych brzegów i zmiażdżymy zdrajców!

[Potrzeba] siły i Koranu, o wolni ludzie! Musimy wytrwać, niezależnie co się zdarzy i z pomocą Wszechmogącego Pana dzień nastąpi po nocy.

[…]

Weźcie nas, o statki, aż wyzwolimy nasze ziemie – aż dotrzemy do naszych brzegów i zmiażdżymy zdrajców!

[…]

Wiejcie, o wiatry raju – płyńcie, o rzeki męczenników! Mój islam wzywa, kto posłucha jego wezwania? Wstańcie, o sprawiedliwi!

[…]

„Odrąbiemy ich głowy i wyzwolimy smutny i wzniosły meczet Al-Aksa, poprowadzimy armię Allaha, wypełniając Jego obietnicę i poddamy ich wiecznym torturom”

Dziewczynka 1: Nasi męczennicy poświęcili życie bez wahania. Osiągnęli raj i zapach piżma unosi się z ich ciał. Rywalizują ze sobą, by dotrzeć do raju. Czy Jerozolima będzie ich stolicą, czy będzie siedliskiem tchórzy?”

[…]

Dziewczynka 2: Obronimy ziemię bożego przewodnictwa własnymi ciałami i bez wahania poświęcimy nasze dusze. Odrąbiemy ich głowy i wyzwolimy smutny i wzniosły meczet Al-Aksa. Poprowadzimy armię Allaha, wypełniając Jego obietnicę i poddamy ich wiecznym torturom