Podczas sesji pytań i odpowiedzi zamieszczonej na kanale YouTube Hadith Disciple 31 stycznia 2018 r. nowojorski duchowny, mufti Muhammad Ibn Muneer, powiedział, że istnieją różne sposoby w kontaktach z różnymi rodzajami Żydów. Cytował islamską zasadę Al-Bara Wal-Wala (wyparcie się i lojalność), która mówi, jak “wyjaśnił Ibn Al-Kajjim i wielu innych… po prostu jest kochaniem muzułmanów i nienawidzeniem nie-muzułmanów… buddystów, hindusów, tych, tamtych i tak dalej, i tak dalej”. Podkreślił, że jeśli jego żydowski sąsiad “próbuje wyrzadzić mi krzywdę fizyczną… mam prawo bronić się”. Następnie powiedział: “Spójrzcie na historię”, kiedy Żydzi i muzułmanie żyli razem i “muzułmanie rządzili krajem, [a] Żydzi byli mniejszością… W chwili, w której jest ucisk” – to jest “zupełnie inna historia”.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi zamieszczonej rok później, 31 stycznia 2019 r., rozszerzył ten temat mówiąc, że muzułmanie nie mogą utrzymywać bliskich stosunków z niewiernymi, z którymi byli przyjaciółmi przed przyjęciem islamu i że muzułmanie nie mogą traktować nie-muzułmanów jako przyjaciół. Mogą oni być traktowani z szacunkiem i życzliwością w celu zaproszenia ich do islamu, powiedział, ale tylko pobożny muzułmanin godny jest bliskiej, ufnej przyjaźni. Dodał, że może być islamicznie niedozwolone noszenie koszulki piłkarskiej, na której są nazwiska nie-muzułmanów lub które zawierają symbole inne niż islamskie, i że kupowanie ubrań z domów mody może być wspieraniem homoseksualistów lub ludzi, którzy bombardują muzułmanów w Palestynie.  

Obie sesje pytań i odpowiedzi odbywały się w Majlis Ahlis-Sunnah Wal-Jama’ah w Queens w Nowym Jorku.

We wcześniejszych klipach MEMRI TV Ibn Muneer omawiał szeroki wachlarz tematów: NY Muslim Cleric Ibn Muneer: Muslims Should Not Apologize For Prophet Muhammad Marrying A Minor, The Jews And Christians Will Never Be Pleased With You Anyway (5 września 2018); NY Cleric Ibn Muneer: Islam Without Jihad Is Like Honey Without The Sweetness; Don’t Apologize For Speaking The Truth About Jihad, Jews, And Christians (5 grudnia 2018); i Polygamy Lectures By NY Cleric Ibn Muneer: It Is Healthy Competition For Women, „Major Jihad” To Fight Jealousy; Problem With Her Faith If She Says „No” To Having Co-Wife; Man Is Weak If He Asks Her Permission To Marry Another (24 stycznia 2015- 1 lutego 2019).

Aby zobaczyć klip MEMRI TV z Muhammadem Ibn Muneerem z31 stycznia 2018 r. i 31 stycznia 2019 r. kliknij tutaj lub poniżej:

Poniżej podajemy tekst z klipu MEMRI TV z sesji pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi – 31 stycznia 2018

„Żydzi są różnych rodzajów”; „Ogólna zasada w islamie Al-Bara Wal-Wala [wyparcie się i lojalność]… jest prosto podsumowana jako kochanie muzułmanów i nienawidzenie nie-muzułmanów… buddystów, hindusów, tych, tamtych i tak dalej, i tak dalej”

Muhammad Ibn Muneer: Pytanie z Ft. Worth, TX, brzmi: „Jaki powinien być nasz stosunek do Żydów w dzisiejszych czasach?” To jest bardzo długa i szczegółowa dyskusja. Zanim będziemy mogli rzucić jakieś światło na tę kwestię, musimy wiedzieć, że Żydzi są różnych rodzajów.

[…]

Oczywiście więc, jeśli są oni różnych rodzajów – zarówno etnicznie, jak religijnie i tak dalej – to oczywiście stosunki z nimi także będą się różnić.

[…]

Ogólna zasada w islamie Al-Bara Wal-Wala [wyparcie się i lojalność] jak wyjaśnia Ibn Al-Kajjim i wielu innych, to miłość i nienawiść na rzecz Allaha, co jest prosto podsumowane jako kochanie muzułmanów i nienawidzenie nie-muzułmanów. Bycie lojalnym wobec muzułmanów i nie bycie lojalnym wobec nie-muzułmanów. Popieranie muzułmanów i nie popieranie politeizmu i niewiary itd., niezależnie od różnych rodzajów politeizmu i niewiary – buddystów, hindusów, tych, tamtych, i tak dalej, i tak dalej.

[…]

Jeśli mój żydowski sąsiad „próbuje wyrządzić mi krzywdę fizyczną… mam prawo bronić się”; „Spójrzcie na historię” – kiedy Żydzi i muzułmanie żyli razem i „muzułmanie rządzili krajem [a] Żydzi byli mniejszością”; „W chwili, kiedy jest ucisk” – to jest „zupełnie inna historia”  

To będzie się różnić od czasu do czasu, od osoby do osoby, od miejsca do miejsca. Gdybym miał sąsiada, który jest Żydem… To jest mój sąsiad; muszę dbać o niego i jego własność. Nie mogę pożądać jego żony, nie szanować jego własności, pozwolić komuś na zrobienie mu czegoś złego… Jest moim sąsiadem, chociaż jest Żydem. [Ale jeśli] próbuje wyrządzić mi krzywdę fizyczną i wyrządza mi krzywdę, mam prawo bronić się.

[…]

To samo stosuje się do zagranicy. Spójrzcie na historię. Kiedy Żydzi i muzułmanie, żyli… Muzułmanie rządzili tym krajem, Żydzi byli w mniejszości, jakkolwiek tam było… Chwila, w której jest ucisk – chwila, w której jest rabunek, gwałt i morderstwo… W chwili, kiedy [on] zabiera oszustwem [muzułmanom ich] prawa, ziemię, honor, zabija [ich], wysadza [ich] w powietrze – to jest zupełnie inna historia.

[…]

Sesja pytań i odpowiedzi – 31 stycznia 2019

O nie-muzułmańskich przyjaźniach: utrzymuj „stosunki z nimi, by wezwać ich do islamu i zaprosić na twoją drogę życia”

Muhammad Ibn Muneer: Jeśli chodzi o branie niewiernych na przyjaciół i bliskich towarzyszy – czy człowiek może utrzymywać bliskie stosunki z poprzednimi przyjaciółmi i kolegami [z czasów] zanim zaakceptował islam, ze szkoły itd.? Nie i tak. Nie, nie są twoimi przyjaciółmi i nie wolno ich traktować jako twoich przyjaciół. Część [na] tak – utrzymujesz z nimi stosunki, by wzywać ich do islamu i zaprosić ich na twoją drogę życia. Utrzymujesz z nimi stosunki, ponieważ możesz im być coś winny, zrobili dla ciebie wiele rzeczy w tamtych dniach i dbali o ciebie, i opiekowali się tobą – odpłacasz podstawowe dobre traktowanie. Ale żeby byli twoimi kumplami i twoimi przyjaciółmi, i żeby czuli, że ta osoba jest ich bliskim, bliskim, bliskim kumplem – to jest problematyczne.

[…]

Nie mogą być twoimi bliskimi przyjaciółmi. [Możesz] widzieć się z nimi, rozmawiać z nim i powiedzieć: „Cześć, co słychać, co się dzieje, w porządku…”

[…]

Ale ktoś, kto jest twoim bliskim przyjacielem – przychodzi do ciebie do domu, je twoją żywność, mówisz mu tajemnice, on mówi ci tajemnice, ufasz mu, polegasz na nim, takie rzeczy – to jest tylko stosowne wobec pobożnego muzułmanina. Często więc jest to gra słów, mówimy „przyjaciele” lub „bliscy przyjaciele”, ale to tylko znajomi.

[…]

Nie znaczy to jednak, że kiedy widzisz nie-muzułmanina z dni zanim zostałeś muzułmaninem, to musisz napluć mu w twarz i przeklinać go i skazywać go na ogień piekielny. Mówisz do niego: ”Cześć, jak się masz?” Nigdy nie wiesz, kiedy człowiek może zostać muzułmaninem. Nigdy nie wiesz.

[…]

„Jeśli nie ma to symbolu niewiary… to może jest dozwolone noszenie tego, podczas gdy kiedy kupujesz inne ubrania, [takie jak] z domu mody, możesz wspierać homoseksualistów”

Pytanie pochodzi z Wielkiej Brytanii o popieraniu meczy futbolowych, meczy piłkarskich, takich rzeczy – kupowanie koszulek, chodzenie na mecze itd. Jeśli chodzi o kupowanie koszulek, kilku ludzi znających się na rzeczy wydało orzeczenia, że nie wolno nosić koszulek, na których są nazwiska niewiernych i/lub na których są nazwiska grzesznych muzułmanów.

[…]

Więc wielu uczonych, niektórzy uczeni, wydali orzeczenia uważające to za niedozwolone i za sposób okazania lojalności wobec nich, imitowania ich i bycia wobec nich miękkimi. Nie mówiąc już, [że] niektóre koszulki mogą mieć symbole i rysunki, niezależnie od tego, czy jest to symbol religii, czy nie, ale jest to symbol czegoś innego niż islam.

[…]

Szedłem pewnego dnia odwiedzić szejka i kiedy przechodziłem ulicę, grupka dzieciaków śmiała się ze mnie i wyśmiewała mnie z drugiej strony ulicy. Jakieś saudyjskie dzieciaki.

[…]

Pozdrowiłem ich więc i zapytałem: ”Z czego się, chłopaki, śmiejecie, co jest takie śmieszne?” Powiedzieli: ”Popatrz na swój thawb! Gdzie jest reszta twojego thawb? Dlaczego twój thawb jest taki krótki?” Wskazałem więc na jednego z nich, który miał na sobie piłkarską koszulkę i powiedziałem: „Masz krzyż na swojej koszuli. Masz krucyfiks – czy jesteś chrześcijaninem?” [Odpowiedzieli:] „Niech Allah broni, przebaczenie Allaha…” [Powiedziałem:] „Wiec śmiejecie się ze mnie za  wykonywanie sunny, a sami nosicie symbol chrześcijan, którzy nienawidzą muzułmanów i którzy nienawidzą wszystkiego o was, waszego życia, waszej kultury, waszego pochodzenia, waszego rodu i waszego kraju”.

[…]

Jeśli nie ma symbolu niewiary i jeśli nie ma nazwisk nie-muzułmanów, to może wolno to nosić, podczas gdy jeśli kupujecie inne ubrania [takie jak] z domu mody, możecie wspierać homoseksualistów i możecie wspierać ludzi, którzy bombardują naszych braci w Palestynie.