W niedawnych oświadczeniach i przemówieniach dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) podkreślali, że Rewolucja Islamska w Iranie jest tylko pierwszym etapem na drodze do rozszerzenia  rządów islamu szyickiego na Bliski Wschód i cały świat, i że misja doprowadzenia Rewolucji Islamskiej na te wyżyny spada na dowódców IRGC.

Dowódcy powtarzali argument, że USA, przywódca “świata arogancji”, sprzeciwiają się islamowi, a więc także Iranowi, który jest, jak mówią, chorążym Rewolucji i jej globalnej wizji. USA, dodają, działają, by sabotować plan zaprowadzenia islamu na całym świecie i robiąc to przenikają do kręgów decydentów w Iranie w celu zaszczepienia im zachodnich wartości kulturowych i wywołania wewnętrznych sporów między muzułmanami. Jest to nacelowane na zmienienie kierunku Rewolucji i sprowadzenie jej z jej drogi. Jednak solidność Rewolucji trwa, powiedzieli, dzięki irańskiemu najwyższemu przywódcy, Alemu Chameneiemu i IRGC.

Poniżej podajemy tłumaczenie niedawnych wypowiedzi w tej sprawie wysokich rangą dowódców IRGC:

Dowódca IRGC Dża’fari: „Jesteśmy na drodze, która prowadzi do rządów islamu na całym świecie”

11 marca 2017 r. dowódca IRGC Ali Dza’fari powiedział o światowym reżimie islamskim: „Historia Iranu pełna jest zgody co do Rządów Prawoznawcy [velayat ], które [już] przekroczyły granice Iranu i tworzy się zjednoczony naród islamski… Jesteśmy na drodze, która prowadzi do rządów islamu na całym świecie”[1].

15 marca 2017 r. Dża’fari dodał w tej samej sprawie: “Rewolucja Islamska ma na celu stworzenie infrastruktury religii Boga na świecie i nie będzie czekać na żadnego człowieka na swojej drodze naprzód. Wszyscy [irańscy] oficjele muszą przystosować się do przyspieszonego postępu Rewolucji.

Rewolucja Islamska jest obecnie na trzecim etapie – to jest, [etapie] zestawiania rządu islamskiego i z pomocą Boga przejdzie z powodzeniem ten etap mimo wzlotów i upadków, jakie nieustannie zdarzają się.

Jako dowódca IRGC i jako jeden z dowódców w czasach Świętej Obrony [tj. wojny Iranu z Irakiem w latach 1980-88] wierzę, że tęsknota młodych ludzi, by bezwarunkowo bronić Rewolucji, bardzo się rozszerzyła w stosunku do czasów Świętej Obrony. Wskazują na to ich powtarzane prośby, by odgrywać rolę obok obrońców miejsc świętych.

Seminaria religijne i IRGC wspólnie obarczone są misją posuwania naprzód i pogłębiania Rewolucji Islamskiej. To jest obietnica Boga dla zbawienia ludzkości i my jesteśmy nią obarczeni. Starsi duchowni rewolucyjni i IRGC bez wątpienia zrealizują obietnicę Boga, wcielając w życie wszechstronny plan Rewolucji Islamskiej do ukształtowania obrazu świata islamskiego.

Nasz wewnętrzny potencjał, duchowy i materialny, dla stworzenia [takiego globalnego reżimu] i solidność reżimu [irańskiego], co stanowi główny trzon tego planu, rosną w potęgę. Według słów [ajatollaha Ruhollaha] Chomeiniego, jeśli rewolucja i reżim zatrzymają się na tej drodze, spowoduje to szkody islamowi”[2].

30 kwietnia 2017 r. na konferencji nauczycieli, Dża’fari powiedział: „Niektórzy [ludzie] błędnie postrzegają Rewolucję Islamską, bo sądzą, że jej celem było tylko pokonanie reżimu Szacha i założenie reżimu islamskiego [w Iranie]. Jeśli [jednak] spojrzymy na słowa Imama [Chomeiniego], odkryjemy zgodność między Rewolucją Islamską a szerzeniem religii islamu. W celu zbudowania reżimu islamskiego nie ma innej drogi jak rozszerzanie Rewolucji Islamskiej… Jak powiedział Imam: jeśli reżim islamski zostanie pokonany, islam zostanie pokonany.

Ramą naszych działań jest Rewolucja Islamska i najpierw musimy wiedzieć, jakie są nasze cele… Zewnętrzny wymiar Rewolucji oparty jest o zasadę islamu [jako] nauki zaczerpniętej z Aszury. Jest to praktycznie zasada wrogości wobec zła i wrogości wobec arogancji [tj. Zachodu pod przewodnictwem USA]. To jest urzeczywistniane przez islamskie przebudzenie przeciwko złu i jest prowadzone na wszystkie możliwe sposoby dzięki Przywódcy [Chameneiemu], który jest jego chorążym”[3].

Przedstawiciel Najwyższego Przywódcy w IRGC, Saeedi: „Rewolucja Islamska jest preludium do islamu stającego się globalnym”  

Podobne słowa wypowiedział 15 marca 2017 r. Ali Saeedi, przedstawiciel najwyższego przywódcy Chameneiego w IRGC: „Nie ulega wątpliwości, że Rewolucja Islamska jest preludium do islamu stającego się globalnym. Dlatego Rewolucja musi zostać wzmocniona w najlepszy możliwy sposób w celu stworzenia ram dla objawienia obietnicy Boga”[4].

Zastępca dowódcy Sił Kuds, Esmail Kaani: „Głównym celem są rządy globalne”

1 marca 2017 r. zastępca dowódcy Sił Kuds IRGC, Esmail Kaani powiedział: „Bez wątpienia nasi męczennicy i ci z umiłowanych, jak Fatimijjoun[5], nie zadowolą się niczym mniej niż globalnymi rządami Imama Mahdiego. Nasi męczennicy otwarli wspaniałą drogę. Syria i Aleppo są tymczasowymi celami, a głównym celem są rządy globalne, które, mam nadzieję, nie są odległe”[6].

Dowódca marynarki IRGC, Fadavi: „Dzisiaj walczymy nie w domu, ale tysiące kilometrów poza [naszymi] granicami” 

Dowódca marynarki IRGC, Ali Fadavi powiedział 3 marca 2017 r.: „Dzisiaj myślenie o Rewolucji Islamskiej rozszerzyło się. Dzisiaj walczymy nie w domu, ale tysiące kilometrów poza [naszymi] granicami. Chociaż nasze wyposażenie nie da się porównać z [wyposażeniem] naszych wrogów, z błogosławieństwem wiary w Boga i duchem szukania męczeństwa wróg będzie się nas bał”[7].

 

[1] Tasnimnews.com (Iran), March 11, 2017.
[2] Tasnimnews.com (Iran), March 15, 2017.
[3] ISNA (Iran), April 30, 2017.
[4] ISNA (Iran), March 15, 2017.
[5] A pro-Iranian Afghan militia fighting on Iran’s behalf on the Syrian front. 
[6] Tasnimnews.com (Iran), March 1, 2017.
[7] ILNA (Iran), March 13, 2017.

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org.