Podczas niedawnego zdobycia miasta Marawi w południowych Filipinach Państwo Islamskie (ISIS) świadomie podkreślało wrogość wobec chrześcijaństwa, co wyraża się w zabijaniu chrześcijan i niszczeniu kościołów. Odzwierciedla to także retoryka, jaka towarzyszy tej kampanii, w której ISIS konsekwentnie przedstawia walki na Filipinach jako wielowiekową wojnę przeciwko „chrześcijanom” i „krzyżowcom”.

Poniżej znajdują się przykłady:

W oświadczeniu o ataku na Marawi, ogłoszonym 24 maja 2017 r., ISIS napisało, że spalili kościół i że zranili lub zabili ponad 75 “krzyżowców”[1].


Bojówkarze ISIS w Marawi

Podczas zdobywania miast ISIS wzięło zakładników chrześcijańskich, których później stracono. Organizacja poinformowało o egzekucji tych „wojujących chrześcijan” w numerze 10 swojego angielskojęzycznego pisma „Runijah”, upublicznionego 7 czerwca. 12 czerwca opublikowała także film wideo pokazujący, według nich, egzekucję chrześcijan z Marawi.[2]


Raport w Rumiyah o egzekucji “wojujących chrześcijan” w Marawi

Inny film wideo ISIS pokazywał bojówkarzy niszczących kościół katolicki w mieście. Bojówkarze ISIS pokazani są, jak niszczą ikony, pomniki i krucyfiksy, i drą portrety papieża przed podpaleniem kościoła. Fragmenty tego filmu można zobaczyć w MEMRI TV po kliknięciu  poniżej:[3]

W wywiadzie opublikowanym w piśmie „Rumiyah” przywódca organizacji na Filipinach, Asylon Hafilon, znany też jako Abu Abdallah Al-Muhajir, także opisał walkę na Filipinach jako część wielowiekowego konfliktu między, z jednej strony, muzułmanami, a z drugiej, chrześcijanami i buddystami. Chrześcijaństwo, powiedział, rozprzestrzeniło się szeroko w Azji Południowowschodniej pod mieczem kolonializmu krzyżowców i mała „awangarda” muzułmanów chwyciła za broń, by z nimi walczyć. Dzisiaj ci muzułmanie przysięgli wierność przywódcy ISIS, Abu Bakr Al-Baghdadiemu, którego uznają za przywódcę wszystkich muzułmanów. Abu Abdallah dodał, że ISIS w Azji Wschodniej jest związkiem kilku grup dżihadystycznych, które mają wspólną ambicję ustanowienia państwa muzułmańskiego w regionach z większością muzułmańską w Azji Południowowschodniej przez zbrojny dżihad. Wśród nich jest grupa Abu Sajjafa, znana z porywania ludzi z Zachodu.

Asylon Hafilon, alias Abu Abdallah Al-Muhajir, przywódca ISIS na Filipinach

Zwracając się do wrogów ISIS w regionie, Abu Abdallah oświadczył: „…Dominacja naszej ludności muzułmańskiej sięgnie wszystkich tych, których sięga dzień i noc. […] Albo więc poddacie się, albo  będziecie płacić dżizję [pogłówne narzucana na Żydów i chrześcijan] dobrowolnie, gdy jesteście podporządkowani, albo przygotujcie się, bo was najedziemy”[4].

[1] For more details on the statement, see MEMRI JTTM report, ISIS Celebrates Its Taking Of Parts Of Marawi, ‎Philippines – Freeing Prisoners, Attacking A Church, Killing ‎‎’Crusaders’, May 24, 2017.‎
[2] See MEMRI JTTM report, ISIS Video Documents Execution Of Christians In ‎Philippines,
June 12, 2017.
[3] MEMRI TV Clip No.6050, ISIS Members Destroy Church in the Philippines, June 4, 2017.
[4] See MEMRI JTTM report, In Interview In Issue 10 Of ISIS Magazine 'Rumiyah,’ ISIS Philippines Leader Vows To Keep Fighting 'Crusaders’, June 8, 2017.

If you wish to reply, please send your email to memri@memrieurope.org.